Saturday, September 25, 2010

Amen

Josef Joffe zegt deze week in de Volkskrant heel aardig waar het op staat. Ook ik heb keer op keer, in verschillende vormen, geschreven dat je niet moet denken dat na de totstandkoming van een Palestijnse staat de vrede uit zal breken, maar dat dat geen reden is om die staat tegen te houden. Zo'n staat - om het even hoe die er uit zal zien - is eerst en vooral een Israelisch belang, om minstens twee redenen. De eerste komt vluchtig in Joffe's artikel voor: zodra een Palestijnse staat tot stand is gekomen kunnen alle Arabische, islamitische en andere regionale en globale despoten, fanatici etc. niet meer de schuld voor de ellende van de Palestijnen en voor nog zoveel ander onheil op de schouders van Israel afschuiven. Een andere belangrijke reden wordt door Joffe niet genoemd: het alternatief ( een eeuwig voortdurende bezetting ) betekent een zeker doodvonnis voor Israel als democratie en als staat voor het Joodse volk. Wanneer Israel niet meer van binnenuit verziekt en verzwakt (politiek, economisch, sociaal) wordt door de bezetting en alles wat daar uit voortvloeit (net als in het geval van de vrede is de bezetting echt niet de enige oorzaak van al wat er mis is in Israel, maar veel van dat alles kan wel direct of indirect met haar in verband worden gebracht ) EN wanneer Israel niet meer zonder blikken of blozen en met goed of slecht fatsoen als bezettende macht kan worden neergezet, zal het land makkelijker en effectiever al zijn vijanden kunnen bestrijden, oude bondgenootschappen kunnen versterken en vernieuwen, en nieuwe bondgenoten kunnen zoeken.

No comments: