Friday, February 18, 2011

Tja...

Spotprenten van Tom Janssen
Toen ik hierover las dacht ik ook "Foute boel" maar nu ik het filmpje zie denk ik vooral dat het een knap gemaakt, doeltreffend en overtuigend campagnemiddel is. Ik kan me de woede van veel PVVers voorstellen. Ze zouden natuurlijk maar wat graag willen dat zijzelf of hun kinderen zulk beschaafd en correct Nederlands ('vaderlands') spreken als deze keurige kinderen. Een zin uit de commentaren viel me op: "Er is geen betere manier om je kinderen op het schoolplein gepest te laten". Afgezien van het gebrekkige taalgebruik, dit geeft aardig aan in wat voor hoek (niet de enige hoek, ik geef het toe) je PVV-stemmers kunt vinden: die waarin de potentiele of actuele bullebakken zich ophouden. Las op dezelfde krantesite ook weer eens over de pogingen van de PVV om - samen met andere ultra's en populisten: SP, PvdD, GL - ritueel slachten verboden te krijgen. Vreemd dat je ze over dit soort mensen- en dierenmishandeling niet hoort. Bijna niemand die in deze discussie naar voren brengt dat bijna overal waar de Nazis het in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw voor het zeggen kregen een verbod op ritueel slachten een van de eerste maatregelen was die die door hen genomen werd. Ik ben zonder meer tegen onnodig dierenleed, maar ik word altijd achterdochtig als ik mensen tegenkom die meer om dieren dan om mensen geven. En dan nog zijn er Nederlandse Joden en heuse en vermeende vrienden van Israel die denken dat de PVV 'onze' vriend is. Yeah, right...

No comments: