Wednesday, April 13, 2011

Antwoord

Erg snel na het versturen van mijn mail aan meneer Cohen kreeg ik de volgende uitgebreide reactie. Ik waardeer de moeite die men nam, en snap ook de overwegingen wel, maar mij overtuigt het niet. Als ik me niet vergis geldt een verdoofd dier als een gewond dier, en een gewond dier mag je volgens de regels van kashrut niet slachten. Als dit volgens de regels van de halal-slacht wel mag (daar heb ik echt geen enkele sjoege van, het zou goed kunnen) wordt alleen de Joods-religieuze gemeenschap hierdoor getroffen. Mijn analogie raakt waarschijnlijk kant noch wal, maar ik moest even denken: "Natuurlijk mag je veilige sex hebben, als je maar geen condoom gebruikt!". Misschien was mijn "en daarna" iets te absoluut, never say never en zo, maar bij de volgende verkiezingen ga ik zeker geen PvdA stemmen, dat staat voor mij vast. En een verloren stem terugwinnen is moeilijk, zeker als die stem niet van een traditioneel zwevende kiezer afkomstig is. Een mooi opinieartikel over de betekenis van kosher slachten voor (praktizerende) Joodse Nederlanders, van de hand van rabbijn Van de Kamp, stond deze week in het Reformatorisch Dagblad.

Geachte heer De Bruin,

Hartelijk dank voor uw bericht aan Job Cohen over het verbod op ritueel slachten. Gezien de grote hoeveelheid e-mails die Job Cohen dagelijks ontvangt, lukt het hem niet om persoonlijk te reageren. Hij heeft mij daarom gevraagd uw e-mail te beantwoorden.

Ik begrijp uit uw bericht dat er verschillende emoties bij u leven over onze standpuntbepaling, maar staat u mij toe uitleg te geven aan de standpuntbepaling van de PvdA.

De PvdA steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren om verdoving verplicht te stellen bij de rituele slacht. Het onnodig lijden van dieren bij onverdoofde slacht moet hiermee worden beëindigd. Gelovigen houden in het wetsvoorstel de vrijheid om volgens de rituelen van het geloof te slachten, mits daarbij dieren tevoren worden bedwelmd net zoals bij de gewone slachtmethoden.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft vele gesprekken gevoerd met belanghebbenden en deskundigen om tot deze beslissing te komen. Voor de fractie is de vrijheid van godsdienst immers een groot goed, maar het uitgangspunt is voor de fractie altijd geweest dat die niet het recht geeft dieren onnodig te laten lijden. Op basis van verschillende onderzoeken en adviezen, waaronder van de Universiteit van Wageningen en de Koninlijke Maatschappij der Diergeneeskunde, komt echter naar voren dat het onverdoofd slachten van met name schapen en runderen gepaard kan gaan met extra stress en pijn bij de te slachten dieren. De eerdere aanname dat onverdoofde slacht niet extra lijden veroorzaakt, blijkt dan ook niet houdbaar.

Wanneer de wet in werking treedt, is er ruimte voor de verschillende geloofsgemeenschappen om met het kabinet te komen tot verdovingsmethoden die zo goed mogelijk aansluiten bij de geloofsregels. Dat dat mogelijk is, blijkt uit het feit dat nu al een belangrijk deel van het halalvlees afkomstig is van slacht van dieren die voorafgaand verdoofd waren. Zo wordt de geloofsvrijheid zoveel mogelijk recht gedaan, maar wordt tegelijk onnodig dierenleed verminderd.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,


Afdeling Voorlichting PvdA
Plein 2 | Postbus 20018 | 2500 EA Den Haag
Partij van de Arbeid | http://www.pvda.nl

4 comments:

Kaat said...

Tja, een koude douche..uit je zoete droom gehaald met een fel licht..?
Was te verwachten. Maar dat je een faire antwoord verwacht van die linkiwinkies komt wel kinderlijk over.
wie ....zaait, die ....oogst!

Bert said...

1) De reactie die ik gekregen heb is absoluut fair. Dat ik het niet met het standpunt van de fractie en de partij eens ben, of dat de reactie mij niet overtuigd heeft, doet daar niets aan af.
2) Jouw nogal rare benaming van, tja van wat eigenlijk, is kinderlijker dan wat voor verwachting van mij dan ook.
3) Gezien die rare benaming heb ik het donkerbruine vermoeden dat ik jou in de electorale hoek kan vinden waarin Nederlands meest invloedrijke naoorlogse ultra-populistisch-rechtse zich ook ophoudt. Een van de belangrijkste redenen waarom ik zo teleurgesteld ben in de partij die ik al diverse decennia lang als mijn natuurlijke politieke thuisbasis zie, is nu juist dat zij meestemt met een verbodsvoorstel dat sinds ik me kan herinneren een stokpaardje van Wilders, G'raus! en trawanten is geweest. Ik weet vrijwel zeker dat ik per saldo nog steeds politiek meer gemeen heb met de PvdA dan ik ooit met de PVV zal hebben. Wat niet wegneemt dat ik bij de volgende verkiezingen geen PvdA zal stemmen, tenzij er iets heel positief dramatisch gebeurt. Of ik dan niet of blanco zal stemmen, of een proteststem zal uitbrengen (waarop mag Joost weten), dat bepaal ik tegen die tijd wel.

Shtrudel said...

Mijn probleem met deze hetse is dat er word als fijt aangenomen dat dieren (meer) lijden bij sjechita terwijl, voor zover ik het weet, dat helemaal niet wetenschappelijk vast gesteld is.

Ook zijn er andere indicatoren van onwetendheid. Zoals b.v. het brengen van Halal slachten in de redenering in een discussie over Joods slachten. Dat die mensen niet zien dat het een niks met het ander heeft te maken begrijp ik echt niet.

Het fijt dat "wild" ("jacht") vlees (in feite ook een manier van onverdoofd slachten) niet ter sprake word gebracht en dat die zelfde mensen ook graag de "bris" (besnijdenis) willen afschaffen brengt mij tot de conclusie dat het hier niet over het dieren lijd gaat maar over het pesten van bepaalde bevolking groepen gaat...

Bert said...

Ik denk dat je in grote lijnen gelijk hebt met alles wat je hier zegt.