Thursday, April 07, 2011

Met spijt in mijn hart...

Het volgende bericht heb ik een uur geleden naar Job Cohen, leider van de Partij van de Arbeid, verstuurd, met een cc-tje naar partijvoorzitter Lilianne Ploumen. Ben benieuwd of ik een reactie zal krijgen. Denk haast van wel.
 
Geachte meneer Cohen,

Met spijt in mijn hart moet ik u zeggen dat ik, zoals het er nu naar uitziet, bij de volgende kamerverkiezingen en daarna voor het eerst in 24 jaar (ik ben van 1968, en stem sinds 1986) geen PvdA meer zal stemmen.

Ik kom uit een rood nest, in ieder geval van vaders kant, ben vlak voordat ik naar Israel kwam nog een jaar actief geweest bij de Jonge Socialisten, en heb bijna altijd met overtuiging (en soms bij gebrek aan beter) rood gestemd. De kritiek van de partij op Israels (wan)beleid heb ik meer dan eens gedeeld, u kunt de vele artikelen die ik de afgelopen 9 jaar voor diverse kranten en tijdschriften schreef daarop nalezen. Zelfs wanneer die kritiek soms eenzijdig of onterecht was, was ze slechts eenmaal een reden om anders dan PvdA te stemmen (bij de laatste Europese verkiezingen, vanwege de lijsttrekker). Mijn vader is sinds kort zelfs, mede door mijn toedoen en op mijn aandringen, partijlid geworden. Een belangrijke reden waarom ik hem aanraadde te doen wat hij al lang wilde doen was uw aantreden als partijleider. U bent minder gelikt en gemaakt dan de meeste andere politici, u struikelt hier en daar over uw woorden (iets waar ook ik zo nu en dan last van heb), maar ik heb de indruk dat u voor zover mogelijk vooral vanuit uw hart en geweten bestuurt, en daar heb ik groot respect voor.

De reden voor mijn besluit om geen PvdA meer te stemmen is dat ik zojuist las dat de partij waarschijnlijk het door de Partij voor de Dieren voorgestelde verbod op ritueel slachten gaat steunen. Ik ben niet religieus, en als historicus houd ik me normaal gesproken verre van analogieen met de Tweede Wereldoorlog, maar een verbod op religieus slachten heeft een uiterst belangrijke symbolische en historische waarde, zoals u ongetwijfeld weet. Zo'n verbod raakt de Joodse gemeenschap in Nederland, ook al neem ik aan dat slechts een deel van de Joden in Nederland kosher vlees eet. Zowel in Nazi-Duitsland als in bezet Nederland was zo'n verbod een van allereerste maatregelen die werden ingevoerd zodra de Nazis aan de macht kwamen. Ik heb geleerd om achterdocht te koesteren wanneer mensen meer om dieren dan om andere mensen geven. Adolf H., Brigitte B., Volkert van der G., ik noem maar een paar voorbeelden. Dat de meest populistische en xenofobe - of in ieder geval de machtigste extreem-rechtse - partij die naoorlogs Nederland gekend heeft het voorstel steunt zegt genoeg. Mij maak je niet wijs dat die partij een vriend van Israel is, veel van haar aanhangers haten moslims alleen nog meer dan Joden.

Mijn besluit om PvdA te stemmen werd meestal ingegeven door een totaaloverweging. Nooit was een (1) onderwerp een reden om van dat besluit af te zien. Tot nu toe: dit onderwerp heeft immers zoals gezegd in mijn ogen een belangrijke symbolische en historische, ik zou haast zeggen een persoonlijke, betekenis. Ik hoop dan ook van harte dat de PvdA uiteindelijk zal besluiten om geen steun te geven aan een verbod op ritueel slachten. Er zijn effectievere en medemensvriendelijkere manieren dan zo'n verbod om het leed van ritueel (en anderszins) geslachte dieren zoveel mogelijk te beperken. Het zal me veel moeite kosten om bij de volgende Kamerverkiezingen niet, blanco, of iets anders dan rood te stemmen, maar dit is wat mij betreft een breekpunt.

Graag zou ik van u horen wat uw visie op dit onderwerp is.

Hoogachtend,

Bert de Bruin

******, Israel

Dutchblog Israel: http://yonathanbert.blogspot.com

1 comment:

nanette said...

Wat schrijf je toch goed! Ben het er helemaal mee eens. Benieuwd of je een reactie krijgt...