Thursday, April 21, 2011

Zin en zuiverheid


Op Ratna Pelle's weblog spreekt zij het verwijt uit dat mijn argument dat een verbod op kosher slachten een van de eerste anti-joodse maatregelen van de Nazis tegen de Joden was onzinnig is of lijkt, en stelt ze dat mijn bewering dat het verbod op kosher/halal slachten tegen Joden en moslims is gericht, en dat wie zo'n verbod initieert of steunt zichzelf niet als vriend van 'de' Joden kan verkopen, een "vergaande en onzuivere aantijging" is. Ik heb de volgende reactie op haar blog achtergelaten:

... ik denk dat de geschiedenis, of althans de historische context, wel degelijk een legitiem argument in deze discussie is, en verre van onzinnig. Dat de 'wetenschappelijke bewijzen' en argumenten die in de discussie gebruikt worden veelal discutabel zijn (in de commentaren bij jouw posting wordt daar terecht op gewezen) sterkt mij in deze mening. Het verbieden van kosher slachten maakt deel uit van een lange, op zijn zachtst gezegd jood-onvriendelijke, traditie. Elie Wiesel zei over de Holocaust: niet alle slachtoffers waren Joden, maar alle Joden waren slachtoffer. In deze context zou ik die zinsconstructie in aangepaste vorm als volgt invullen: lang niet alle tegenstanders van koshere slacht zijn anti-semieten, maar alle jodenhaters zijn tegenstander van koshere slacht. En Ratna, je kent mij of mijn schrijfsels genoeg om te weten dat ik niet tot diegenen behoor die koste wat kost overal de Holocaust bijhalen of die achter elke scheet die richting Israel of de Joden gelaten wordt een antisemiet zien. Als vriend van 'de' Joden hoef je echt niet alle Joods-religieuze praktijken goed te keuren (ik ben zelf Joods en seculier, zoals je weet), maar ik geloof wel dat iemand die zich een vriend van de Joden noemt of zich als zodanig beschouwt goed moet nadenken voordat hij/zij iets steunt - in veel gevallen met de meest nobele bedoelingen en motieven, daar heb ik geen twijfel over - waarvan hij/zij weet dat het deel uitmaakt van een antisemitische traditie. Zeker als verreweg de meeste (andere) vormen van dierenleed (stuk voor stuk grootschaliger, wreder, moedwilliger, etc.) onbesproken en onverboden blijven.

No comments: