Sunday, May 01, 2011

Laag niveau

Geert W. laat weer eens zien hoe min en voorspelbaar hij is. Even afgezien van het beroerde Vaderlands in zijn tweet ('velen' zou 'vele', of in deze context nog beter 'veel', moeten zijn). Je kunt zeggen van de PvdA wat je wilt, maar Nederland heeft toch echt meer (goeds) te danken aan de sociaal-democratie dan aan het goedkope en godverlaten fascisto-populisme waar de PVV de meest recente en voorlopig meest invloedrijke exponent van is. Ik vraag me trouwens wel af of en zo ja in hoeverre de nog verdere daling, in de peilingen, van Job Cohens partij mede een gevolg is van haar standpunt m.b.t. het koshere en halal slachten. Ik zal bij de eerstvolgende verkiezingen in ieder geval niet op haar stemmen. Een belangrijke reden daarvoor is nu juist dat ik het 'mijn' partij kwalijk neem dat ze zich heeft laten verleiden om mee te huilen met de Wolven van Wilders. Of en zo ja waarop ik ueberhaupt zal stemmen weet ik nog lang niet. Een ding is zeker, Geert en zijn handlangers krijgen die stem niet. Maar dat zal u niet verbazen, net zo min als het feit dat ik nog geen reactie van Wim K. heb mogen ontvangen. Dit in tegenstelling tot de woordvoerders van de PvdA, die snel en uitgebreid reageerden toen ik naar meneer Cohen mailde.

No comments: