Wednesday, June 29, 2011

Chava Alberstein - Shimri Nafshekh

Lyrics: Nathan Alterman
Music: Alexander (Sasha) Argov

Tuesday, June 28, 2011

In naam van de vooruitgang...


Ik kan er niks aan doen, ik vind dit triest. Voor de partijen die er rond voor uitkomen dat ze dierenwelzijn belangrijker vinden dan godsdienstvrijheid kan ik nog respect opbrengen, al blijf ik de discussie over de mate van dierenleed hypocriet vinden zolang 95+% van het dierenleed ongemoeid blijft. Voor de polderaars die met  de populistische meute wilden meefietsen maar bang waren om als heulers met die meute te worden gezien, en die dus met een compromis kwamen dat overduidelijk geen compromis is, koester ik momenteel - waarschijnlijk zakt het nog wel een keer, ik heb me te lang met een deel van hen verbonden gevoeld om voorgoed elders mijn politieke heil te zoeken - niet veel meer dan een vorm van minachting aversie. De drie PvdAers die tegen het verbod gestemd hebben kunnen in zekere zin dapper genoemd worden.  Ik heb voor de volgende verkiezingen een aardig stemalternatief op het oog, al zou het maar eenmalig zijn. Maar het lijkt me sterk dat ik de eerstvolgende keer dat ik mijn afkeer van de houding van de PvdA tijdens dit debat kan duidelijk maken, die kans niet zal benutten. Dat Wim Kortenoeven niet eens mag uitleggen waarom hij tegengestemd heeft is veelzeggend. En ja, ik kan er ook niks aan doen dat ik terug in de tijd kijk. Niet naar de bezetting, dat zou haast populistisch zijn. Maar wel na de jaren kort daarna. Ik las net nog even een artikeltje in het Historisch Nieuwsblad waarnaar ik eerder deze week verwees. Ook tijdens de meest recente discussie heb ik menige dierenvriend  horen of zien zeggen wat religieuze Joden (en natuurlijk moslims, al heb ik de indruk dat de kwestie voor hen minder dringend is; bovendien spelen bij hen historische argumenten en emoties niet of nauwelijks een rol, lijkt mij, terwijl bij mij - vrijwel volkomen seculier - die juist mijn standpunt bepaald hebben) wel of niet zouden mogen eten. Vanzelfsprekend werden daarbij niet de kampen genoemd, maar de parallellen blijven te frappant om ze hier onvermeld te laten:

"Ambtenaren kwamen met het argument dat de Joden er tijdens de bezetting wel akkoord mee waren gegaan dieren bij de slacht te verdoven. Zij vonden dat “wat toen koosjer was, zulks thans ook moet zijn en dat door Joden uit overdreven orthodoxie meer verlangd wordt dan noodzakelijk”.[...]
Opperrabbijn Justus Tal wees er echter op dat de Joden tijdens de bezetting geen andere keus hadden. “In zulk een noodsituatie waarin het leven ervan afhangt hebben wij het recht ‘ja’ te zeggen,” schreef Tal. En ook: “Wie wil de handelwijze der Duitsers overnemen uit zogenaamd medeleven met de dieren?” [...] Midden jaren tachtig laaide de discussie opnieuw op. De hoofdinspecteur van de dierenbescherming in Hilversum schreef in een rapport dat het voor Joden in noodsituaties geoorloofd was niet-koosjer vlees te eten. Een verbod op ritueel slachten zou zo’n noodsituatie creëren, dus was er niets aan de hand. “Joden konden in de concentratiekampen ook geen koosjer vlees eten.” Zo werd de Shoah weer tegen de Joden gebruikt."

Zoals Evelien Gans in het artikel zegt, " De stereotiepe connectie tussen Joden en bloed is zo oud als de wereld." Helaas zal ook dit verbod daar weinig aan veranderen.

The Fools of Prophecy - The Sound of the Wheel

Lyrics: taken from The Zohar
Music: Avraham Tal

The Fools of Prophecy: Yedi'a

Music & Lyrics: Ro'i Levi
(I am not sure how to translate the title of the song, either as 'knowledge' ( for which normally the word 'yeda' is used ) or as 'knowing'). The group has disbanded, but its frontman, Avraham Tal, has already become quite successful as a solo artist. I don't know what the other band members are doing these days.


Monday, June 27, 2011

Halloooo (op zijn Hebreeuws: Boker tov, Eliyahu!)

Volgens zijn opiniestuk op de site van de Volkskrant zijn Asher Ben Avraham (die ik verder niet ken, ik heb wel eens wat van hem online gelezen, geloof ik) de ogen eindelijk ook geopend. Hij snapt inmiddels ook dat Israel en de Joden beter af zouden zijn zonder vrienden a la PVV en Geert W. Ik beweer dat al zo'n vier jaar, zie hier bijvoorbeeld. Ik was overigens vergeten dat mijn eerste indruk van toen nog het VVD-Kamerlid Wilders verre van negatief was. In januari 2003 interviewde ik hem hier in Haifa, toen hij voor zijn toenmalige partij campagne kwam voeren onder Nederlanders in Israel.

Just ignore them

I tend to agree with this Haaretz editorial, I think the best thing for Israel to do would be to let the boats pass undisturbed and hardly noticed. That would probably be the biggest possible disappointment for the organizers of the "mashat" (flotilla in Hebrew), with whom I sympathize even less than I sympathize with most members of the current Israeli government. Unfortunately, I trust this government to do once again exactly the wrong thing the wrong way at the wrong time, so I'm holding my breath the coming days.

Respect

Kol HaKavod voor Tweede-Kamerlid Esmé Wiegman, die de moeite heeft genomen en de moed heeft gehad om met eigen ogen te zien wat shehita inhoudt. Ik vraag me af of ik, als ik in haar plaats was geweest, mijn werk zo trouw en serieus zou hebben kunnen doen. Als ongeveer de enige in de kamer zal zij bij het komende debat kunnen zeggen dat ze precies weet waarover ze het heeft. Tenzij ik me sterk vergis zullen de anderen het vooral van tendentieuze YouTube filmpjes en keurige rapporten van al dan niet deskundigen moeten hebben als het om kennisvergaring gaat. Bij haar hoef je blijkbaar niet bang te zijn dat ze meebazelt met de populisten, of meezwemt met de anti-religieuze stroom, zij wringt zich niet in allerlei onmogelijke bochten om het iedereen naar de zin te maken, ze is gaan kijken op de plek waar het bewuste dierenleed plaatsvindt, om te kijken waar het nu echt om draait. Nogmaals, petje af voor haar, mijn waardering en respect heeft ze.

Save us from our 'friends'

Often I disagree with dr. Manfred Gerstenfeld, but in this analysis of the success of Geert Wilders and his Freedom Party, and of the consequences of that success for Jews in Holland, he hits the nail on the head, I think. Not surprisingly, most feedback nitwits on the Ynet site idolize Geert the Great. All of them use the-enemy-of-my-enemy-is-my-friend (assuming that Islam as such is the mortal enemy of Israel and the Jews, and forgetting what true friendship is all about) logic, and none of them seems to be familiar with recent developments in Holland or with the position of Jews in the Netherlands today. Nor do they seem to care about those developments or that position.

Gelijk heeft-ie

Ik keek net nog even op de site van Rob Fransman, en las daar dat hij vandaag in Den Haag is, om mee te werken aan een protestuitzending van de Wereldomroep. Weer zo'n linkse hobby, zou Wilders wellicht zeggen. Wat Rob schrijft onderschrijf ik van harte:

"Dat er bezuinigd moet worden is billijk en logisch. Maar de minachting voor alles wat cultuur is van deze regering maakt me bang. De geringschatting waarmee cultuurinstellingen met een (1) pennenstreek het werken onmogelijk wordt gemaakt is huiveringwekkend. Henk en Ingrid hebben de macht en dat zullen we weten ook. Het is niet prettig om mee te maken hoe de Geenstijl-reaguurder en de Telegraaf-lezer wraak neemt op de de in zijn ogen "linkse" elite."

PS: Het is zowel interessant als triest om te zien hoe populistische tendenzen de overhand krijgen in zowel Nederland als Israel. Tegelijkertijd kun je vaststellen dat beide landen met rasse schreden achteruit gaan, zowel absoluut als in de ogen van de rest van de wereld. Zou er een verband zijn tussen deze twee ontwikkelingen? U mag het zeggen, maar ik heb een donkerbruin vermoeden.

Sunday, June 26, 2011

Geen halszaak

Vanmiddag kreeg ik een uitgebreide reactie van Rob Fransman op een posting van gisteren, die weer een reactie was op een posting op zijn blog. Ik heb vrijwel meteen op zijn reactie gereageerd, tussen de bedrijven door. We zijn het per saldo over meer dingen eens dan oneens, zo blijkt maar weer, dit is zeker - hij zegt het heel toepasselijk - geen halszaak voor een van ons. Zijn mail en mijn antwoord zijn hier te lezen.

PS: Nog twee kanttekeningen, en dan houd ook ik het voorlopig voor gezien wat dit onderwerp betreft (dat is geen belofte, maar een voornemen; heel misschien zal ik nog reageren op een mail van PvdA-kamerlid Dijsselbloem, maar alleen als ik daar tijd voor vind en puf voor zal hebben). Ik had niet moeten schrijven dat het ons niet echt raakt. Preciezer is, denk ik, dat het ons niet direct treft, omdat we geen van beiden strikt kosher eten. Het verbod raakt meer dan alleen het (ultra)orthodoxe deel van de Joodse gemeenschap(pen) in Nederland, mede omdat de campagne voor het verbod (kijk naar sommige online commentaren) echt niet alleen door dierenvrienden en tegenstanders van religieuze rigiditeit is gevoerd. Dat Arnon Grunberg, Arnold Heertje, en Ronnie Naftaniel - geen van allen echt frum, als ik me niet vergis - het direct of indirect voor de koshere slacht hebben opgenomen is veelzeggend in dit opzicht. Ten tweede, wat ik schrijf over historische veranderingen is een beetje ongelukkig geformuleerd, vanuit het perspectief van een historicus. Ik hoop dat mijn bedoeling duidelijk is.

Saturday, June 25, 2011

Five yearsFive years ago Gilad Shalit was kidnapped from an army post inside Israel, and taken to Gaza. I sincerely hope that he will return home soon, but I don't have high hopes. It reminds me a bit of the Palestinian/Arab-Israeli conflict: we all know what the outcome and the price will be, it is just a matter of time before we have a leader who feels strong enough and is willing to pay that price. All the suffering that people have to go through until then is in vain, I often think. But maybe I am just being naive, or dumb.

Misverstand?

Rob Fransman schrijft dat hij het 'totaal oneens' is met mij. Dat vind ik jammer, we zijn het over veel dingen vaak redelijk eens, maar volgens mij heeft hij ten onrechte de indruk dat ik tegen een verbod ben om religieuze redenen. Ik schaar mij niet 'van harte achter het protest dat de Joodse orthodoxie liet horen'. Allereerst zijn mensen als Arnon Grunberg, Arnold Heertje en Ronnie Naftaniel, om maar een paar namen te noemen van mensen die zich tegen het verbod hebben uitgesproken, niet echt Joods orthodox. Voor mij geldt hetzelfde, ik ben geheel seculier. Anders zou ik ook niet op zaterdag op mijn blog schrijven :-) Ik kan me goed vinden in Robs cynische toon over het debat. Ik denk dat het enige serieuze meningsverschil tussen Rob en mij daarin bestaat dat ik geloof dat de historische context van een verbod op kosher slachten een legitiem argument is, mits dat niet op hysterische wijze misbruikt wordt. Het enige precedent van zo'n verbod in de moderne geschiedenis vond plaats in de jaren 1940-1945, ik denk dus dat je het niemand kwalijk kunt nemen als dat verband gelegd wordt. Voor mij is het een van de belangrijkste redenen om het verbod af te wijzen. In een commentaar op een eerdere posting gaf ik kort aan wat de redenen zijn waarom ik tegen een verbod (in de huidige vorm, op de huidige wijze) ben:

1) historisch: een verbod op kosher slachten is van oudsher een middel dat tegen de Joden is gebruikt; lang niet alle voorstanders van een verbod hebben de pest aan Joden maar zo goed als iedereen die de pest aan Joden heeft steunt of initieert op een gegeven moment zo'n verbod. Doet me denken aan Freek de Jonge in de campagne tegen de kruisraketten, in de jaren tachtig. Hij keek met zijn schele ogen (nog scheler dan de mijne) recht in de camera en vroeg ons: "Heb je gezien wie er voor is?".
2) emotioneel:  zie de vorige reden, en wederom de Holocaust, sorry; een verbod op onverdoofd slachten was een van de allereerste maatregelen die de Nazis namen waar ze ook maar aan de macht kwamen. Ook toen werden dierenliefde, vooruitgang, wetenschap e.d. als argumenten voor een verbod aangevoerd. Zie het stuk van Amanda Kluveld waar ik in mijn vorige posting naar verwees.
3) principieel: aangezien dit een maatregel betreft die slechts een miniem percentage van alle geslachte dieren zou 'helpen', lijkt het mij eerlijker en zinvoller om met een wetsvoorstel te komen dat allereerst de LEVENSomstandigheden van ALLE dieren verbetert. Als men daarna of zelfs in het kader daarvan de rituele slacht wil beperken of verbieden kan niemand daar tegen inbrengen dat het schijnheilige symboolpolitiek betreft die, bewust of onbedoeld, slechts twee kwetsbare minderheden treft die de laatste tien jaar toch al in her verdomhoekje zitten. By the way, ik ben niet echt overtuigd door de zogenaamde wetenschappelijke bewijzen waar tegenstanders van koshere slacht mee wapperen. Net zomin als ik erg onder de indruk ben van de al dan niet wetenschappelijke bewijzen van de pleitbezorgers van de koshere slacht. Het is een beetje lood om oud ijzer, we hebben het in beide gevallen over een bloederige business en over dierenleed.  En nog dit: dat hier en daar de indruk wordt gewekt dat (orthodoxe) Joden moedwillig dieren onnodig zouden laten lijden vind ik net zo fout als dat sommige mensen suggereren dat werkelijk principiele voorstanders van een verbod, zoals Marianne Thieme zelf, door antisemitisme geleid zouden worden.

Met dank aan Amanda

Net als tijdens de vorige ronde van het debat rond het dreigende verbod op de 'onverdoofde slacht' (*), toen ze duidelijk maakte waarom zo'n verbod vooral Joden treft en het verband met de jaren 1933-45 legde zonder daar vals hysterisch over te doen, geeft Amanda Kluveld ook nu weer goed aan waar hem de schoen wringt.

(*): Het lijkt wel alsof iedereen denkt dat er bij de 'gewone' slacht een bevallige zuster heel lief een kapje over de mond van de koe/kip/geit of het schaap/varken doet en zegt "Loei/kakel/blaat/knor maar tot tien, dan ga je lekker slapen", en bij koshere slacht meteen denkt aan een bebaarde Jood met een bebloed schort, een bot zwaard en een wrede grijns op zijn gezicht. Het is opvallend genoeg veel moeilijker om gedetailleerde beschrijvingen te vinden van de reguliere slachtprocedure dan van de koshere slachtwijze. Hetzelfde geldt voor filmpjes. Hoe zou dat toch komen?

Ik moet als het over dierenleed gaat steeds weer denken aan de gevangenisscene in Monty Python's Life of Brian. Misschien kakelen of loeien de kosher of halal geslachte kippen, koeien enz. hun 'gewoon' geslachte collega's wel toe "Lucky Bastards!", je weet het nooit. We hebben het in beide gevallen over dierenleed. Diervriendelijke slacht is een oxymoron, en hetzelfde geldt voor 'diervriendelijke partijen' (een term gebruikt door een kamerlid in een mail naar mij) zolang die partijen het niet aandurven (lees: weten dat het electoraal onhaalbaar is) om veel grovere en veel grootschaliger misstanden in de vleesproducerende industrie aan te pakken. Dus reageren ze zich af op twee minderheden die dezer dagen in het eens zo tolerante Nederland toch al niet op al teveel sympathie hoeven te rekenen.

Wednesday, June 22, 2011

Geen plagiaat

Toen ik de uitdrukking 'uitstel van executie' gebruikte had ik dit nog niet gelezen. Ik ben trouwens bang dat Marianne Thieme gelijk heeft wanneer ze zegt dat dit geen compromis is. Leuk geprobeerd, maar het resultaat maakt niemand blij of tevreden, heb ik het idee, vrijwel iedereen is teleurgesteld of boos. Een echt - en zeker een goed - compromis zou alle betrokkenen anders gestemd hebben. Maar goed, nogmaals, ik wacht (het lezen van) de definitiefe tekst af. Zoals gezegd, de komende vijf, zes dagen heb ik wat andere dingen aan mijn hoofd.


A matter of time

Twice today we heard air raid sirens and entered our safety room, bomb shelters etc. (or just kept on doing what we were doing; some people could not care less, and too many people do not have any safety room or shelter to go to), part of the biggest war exercise ever, which has been taking place all week here. Such exercises have become a yearly routine since the Second Lebanon War (if I am not mistaken). Chances are that sooner rather than later we will be able to do all this for real once again. If you ask Israelis, many of them will tell you that it is only a matter of time before the next war (with Gaza, Lebanon/Hezbollah, and possibly Iran) breaks out. We are holding our breath.

Uitstel van executie

Dit lijkt me een soort uitstel-van-executie-voorstel. Niet echt een compromis, meer een zoethoudertje. En het komt niet echt overeen met wat ik gisteravond begreep uit de antwoorden die kamerleden Dijsselbloem en Jacobi me mailden. Maar ik moet natuurlijk wel even goed de precieze tekst lezen, en het duurt nog wel een paar dagen voordat ik daar aan toe kom.

Daniel Salomon - Love

It is time for a beautiful love song, in Hebrew. The song is titled אהבה (Love), it was written and is sung by Daniel Salomon.

Dit had ik nog niet gelezen

Professor Heertje schreef in een zeer emotioneel betoog over het effect dat een verbod op de koshere slacht op de Joodse gemeenschap zou hebben. Natuurlijk komt in zijn betoog ook de Shoah ter sprake. Helaas kom je daar niet omheen als je het over de Joodse gemeenschap in Nederland EN over zo'n verbod hebt. Ik ben het niet met alles eens wat hij schrijft, maar met het volgende heeft hij helaas geheel gelijk:

Van het voorstel-Thieme gaat een signaalwerking uit naar de hele joodse gemeenschap. Het signaal is dat tot zover aanvaarde joodse symbolen en rituelen niet meer worden getolereerd. Het betekent dat na enige tijd ook een aanval wordt gedaan op de eeuwenoude traditie joodse jongetjes op hun achtste dag te besnijden. Ook de eeuwige rust van de joodse begraafplaatsen komt ongetwijfeld op de tocht te staan.

Ook besnijdenis van jongens wordt in steeds wijdere kringen achterlijk en barbaars en 'onnodig wreed' genoemd (zie de discussie in Californie), en ik heb al meer dan eens gelezen of gehoord dat het absurd is dat in een klein land als Nederland bepaalde (lees: Joodse) graven niet geruimd mogen worden. Als het niet zo gruwelijk is om te zeggen zou ik haast cynisch stellen dat de Duitse bezetter sommige Nederlanders een dienst heeft bewezen doordat hij er met plaatselijke hulp voor gezorgd heeft dat zoveel Nederlandse Joden met geweld elders hun laatste rustplaats hebben gevonden. Als we het dan toch over al dan niet toepasbare historische parallellen hebben, ook 70, 80 jaar geleden gebruikten voorstanders van een verbod op kosher slachten de vooruitgang als argument. Religieuze voorschriften - zeker als ze niet-christelijk zijn - worden al te makkelijk als achterlijk (en soms ook tegen-natuurlijk) afgeschilderd. Ik heb er niet naar gezocht, en ken zo uit de losse pols alleen dit korte recente artikel, maar kent iemand een degelijke historische studie naar geslaagde en gelukte pogingen om het koshere slachten te verbieden?
Nog een goed opinieartikel, van Anders Schinkel, eveneens in Trouw. Een citaat:

Mogelijk betekent ritueel slachten van dieren gemiddeld genomen meer leed per dier dan de verdoofde 'normale' slachting . Maar dan nog is het absurd dat politieke partijen (de VVD in het bijzonder) die zich niet of nauwelijks druk maken om het lijden dat dieren tijdens hun leven doormaken, opeens hun morele principes ontdekken als het om de laatste paar minuten van die levens gaat.

Ik zou het toejuichen als de nieuwe wet halal/koshere slacht onder strikte voorwaarden en controle toestaat en tegelijkertijd het begin zou zijn van de verbetering van de LEVENSomstandigheden van al die koeien, schapen, kippen, varkens (ja, die ook, al zullen die nooit O.R.T. geslacht worden) en andere dieren die uiteindelijk op ons bord terecht komen.

Klinkt niet gek, toch?

Dit lijkt mij goed nieuws, en een compromis waar alle partijen mee zouden moeten kunnen leven. Of heb ik het mis? Compromissen maken niemand echt happy, maar soms zijn ze de juiste uitweg. Ik ben erg blij met de wijze waarop zowel D66 als de PvdA zich hebben ingespannen om te komen tot een wetsvoorstel waarin ook de tegenstanders van een verbod zich wellicht kunnen vinden. Je kunt absoluut niet zeggen dat die partijen (en Groen Links, van de VVD heb ik weinig vernomen aangaande de discussie, laat het me ajb weten als ik iets belangrijks gemist heb) niet naar de bezwaren van Joodse en islamitische Nederlanders geluisterd hebben. Hopelijk wordt deze kans aangegrepen om het welzijn van alle slachtdieren tot op het moment van hun dood sterk te verbeteren. Dan zou deze discussie pas echt zin gehad hebben.

Typisch

Dit is een typisch voorbeeld van de manier waarop de discussie rond het onverdoofde slachten gevoerd wordt aan de pro-verbodskant (niet dat aan 'mijn' kant alles keurig wordt gedaan of dat ikzelf nooit eens emotioneel reageer en iets zeg of schrijf waar ik later spijt over heb, maar dat is een ander verhaal). Populisme ten top. Natuurlijk wordt ook het woord 'demoniseren' van stal gehaald. Waarna een hele bevolkingsgroep puur en simpel als bloeddorstig en achterlijk wordt weggezet. "We willen geen mensen stenigen, we willen geen meisjes besnijden, we willen geen heilige oorlogen, we willen geen oog om oog tand om tand, we willen geen polygamie, we willen geen mensenoffers en we willen geen onverdoofd slachten van dieren." Alsof Nederlandse moslims en Joden die eerste zes bijbelse/islamitische dingen praktizeren of bepleiten. Over onzuiver en onfatsoenlijk gesproken. De demagogie viert hoogtij, ook bij de partij voor de dieren. Ik heb trouwens hier en daar bij de huidige discussie over de Joodse lobby gelezen. Niemand die het over de natuur/dierenactivistenlobby heeft.

Opvallend

Op de websites van de drie meest populistische partijen van Nederland (SP, PVV, VVD) gaat men de discussie over het onverdoofde slachten angstvallig en schijnheilig uit de weg. Ik vind er in ieder geval niets (actueels) over op een van die drie sites. Het pleit voor de PvdA dat ze een prominente online plaats geeft aan dit belangrijke maar oh zo gevoelige onderwerp, en haar kiezers met open vizier tegemoet treedt. Ik weet dat er ook binnen Groen Links en D66 uitgebreid en open gediscussieerd is. Ik kan me goed vinden in deze column van Afshin Elian, en onderschrijf zijn pleidooi voor een hoofdelijke stemming over het wetsvoorstel voor een verbod, al is de kans daarop volgens mij niet erg groot.

Antwoord van mevrouw Jacobi

Beste Bert de Bruin,

Dank voor uw meedenken en ga ervan uit dat we een besluit in deze richting gaan nemen.

met vriendelijke groet,

Lutz Jacobi

Kort maar krachtig en duidelijk, en volgens mij wederom hoopgevend. Ik heb in ieder geval de indruk dat de PvdA ook de pleitbezorgers tegen een verbod op onverdoofd slachten zonder meer serieus neemt, en hun bezwaren tegen en problemen met zo'n verbod in de amendementen probeert te verwerken. Dit komt niet overeen met het beeld dat naar voren kwam uit eerdere berichten vandaag. Daaruit concludeerde ik dat de PvdA-fractie in feite de door de ledenraad aangenomen motie eenduidig naast zich neer legde. Die indruk krijg ik niet uit de twee antwoorden die ik tot nu toe ontvangen heb.

Tuesday, June 21, 2011

Antwoord van de heer Dijsselbloem

Geachte meneer de Bruin,

Dat tegenvoorstel, zoals u bepleit, wordt nu uitgewerkt door ons en zal als amendement op het wetsvoorstel worden ingediend. Als dat wordt aangenomen dan kunnen we voor de wet stemmen.

Ik hoop dat u, voordat u een definitief oordeel velt, het amendement wilt afwachten?

Vriendelijke groet

Jeroen Dijsselbloem

PS: Mijn antwoord is: jazeker, dat wil ik zeker wel.

Apologies

I apologize to all DBI-visitors who do not understand Dutch. With a job and a family (including our daughter's bat mitzvah last month, which was great fun but very time-consuming, believe me), I have very little spare time these days. In the last few months I have spent very little time following the news and writing postings and articles. One subject has taken up much of that time. The Dutch Party for the Animals (together with the rightwing, anti-Muslim, populist Party for Freedom) has initiated a law that would ban kosher and halal slaughter in the Netherlands. Although I am not religious, I very much oppose such a ban, mainly for historical reasons. Many of my recent postings, and articles that were published in two Dutch dailies yesterday, deal with those reasons and with other aspects of the subject. I even have contacted a list of parliamentarians of the Dutch Labor party, which for 24 years has been 'my' party. It is an issue that I feel very strongly about. As soon as I have time I will post a list of links to interesting articles that I have read in the last months, mostly dealing with all that is going on in and around Israel (which is a lot, and little of it very encouraging). Until then I ask for your patience and understanding.

Democratie aan het werk

Vanmiddag heb ik de volgende e-mail naar alle dertig kamerleden van de Partij van de Arbeid gestuurd. Afgezien van een (1) afwezigheidsbericht (van mevrouw Albayrak, ik was vergeten dat ze met zwangerschapsverlof was) heb ik al een (1) keurig, duidelijk en tamelijk bevredigend en hoopgevend antwoord gekregen, van Jeroen Dijsselbloem. Ik heb hem per ommegaande bedankt en gevraagd of ik zijn antwoord hier kan posten. Als hij dat goed vindt zal ik dat later doen. Op een antwoord van Wim Kortenoeven van de PVV (die ik meteen in april aanschreef, en die ik nota bene persoonlijk 'ken' - zij het oppervlakkig, maar goed - door de paar keer dat ik met het CIDI heb samengewerkt) wacht ik nog steeds. Ik heb nog even op de site van de NBV (Nationaal-Beweging voor de Vrijheid) PVV gekeken, maar daar staat - wat een lafaards zijn het toch - niets te lezen over de discussie rond het onverdoofd slachten, ook al roept het verkiezingsprogramma van de beweging op tot een verbod op ritueel slachten, en zal een eventueel verbod op kosher slachten een rechtsstreeks gevolg van de PVV-hetze tegen ritueel slachten zijn. Bij de laatste kamerverkiezingen was de PVV de grootste onder de Nederlandse kiezers in Israel. Hoe dom kun je zijn, zou je zeggen. Superdom blijkbaar. En veel van diezelfde mensen zullen de volgende keer weer dezelfde fout maken, en blijven volhouden dat Geert de Grote een vriend van Israel en de Joden is. Mij persoonlijk kunnen zulke vrienden gestolen worden.

Onderwerp: Een alternatief voor het wetsvoorstel tegen onverdoofd slachten

Geachte mevrouw, meneer,

Ook al woon ik al ruim 19 jaar in het buitenland, de Partij van de Arbeid zie ik nog steeds als 'mijn' partij. Al 24 jaar stem ik er op (na mijn vertrek uit Nederland alleen nog voor de Tweede Kamer en het EP), voor mijn emigratie ben ik nog een tijd lid geweest, en als student ben ik een jaar lang actief geweest bij de Jonge Socialisten in Amsterdam. Ik heb de sociaaldemocratie met de paplepel ingegoten gekregen, mijn vaders ouders waren allebei overtuigde aanhangers van de SDAP (en daarna van de PvdA ).
Afgelopen zondag was mijn vader ook in Utrecht aanwezig. Hij was onder de indruk van de bijeenkomst , en van het optreden van fractievoorzitter Cohen. Hij noemde het een feest van democratie, en zei me: "Daar kan Geert (Wilders) nog een puntje aan zuigen, met zijn 'beweging'".

Waar ik al bang voor was lijkt te gaan gebeuren, afgaande op berichten in de media. Ondanks een meerderheid, tijdens de Ledenraad, tegen het wetsvoorstel van Marianne Thieme (waarvan ik ten zeerste betwijfel of het in het pre-PVV-tijdperk ooit zou zijn ingediend of zo massaal zou zijn gesteund), lijkt de fractie voor een verbod van kosher en halal slachten te gaan stemmen. Dit zou politieke zelfmoord zijn, iets waar de Partij van de Arbeid en haar zusterpartij hier in Israel een patent op lijken te hebben. Men lijkt een standpunt in te hebben genomen, krabbelt terug bij sterke tegengeluiden uit de achterban, laat die achterban aan het woord, en negeert diens stem dan alsnog. Zo verlies je natuurlijk alle geloofwaardigheid en de steun van alle kanten. En dan snapt men nog niet waarom 'we' een partij van draaikonten worden genoemd.

Ik kijk op de website van de partij (waar ik ook een aantal bijdragen heb achtergelaten sinds zondag) en zie inderdaad veel felle reacties waarin wordt opgeroepen toch voor het voorstel te kiezen. Slechts een enkele van die reacties lijkt onder een echte naam te zijn gegeven. Ik heb het donkerbruine vermoeden dat ze vooral het werk zijn van fanatieke tegenstanders van het religieuze slachten, dan wel notoire joden/moslimhaters, maar dat kan aan mij liggen. Ik durf te wedden dat hooguit een miniem deel van die roeptoeters ooit PvdA gestemd heeft, of dat in de nabije of verre toekomst zal doen. Wat natuurlijk niet betekent dat ik geen enkele voorstander van het verbod serieus neem; voor overtuigde en praktizerende vegetarische voorstanders heb ik zonder meer respect.

Ik ga niet nog eens de argumenten voor en tegen rituele slacht bespreken. Die heeft u allemaal al meer dan genoeg gehoord, en ik heb mijn zegje ook al voldoende gedaan, op mijn weblog en bijvoorbeeld in twee kranteartikelen gisteren.

Wel betwijfel ik ten zeerste of de gemiddelde niet-joodse Nederlander - ondanks alle goede bedoelingen - zich bewust is van de symbolische en historische betekenis van een verbod op kosher slachten. Er wordt inderdaad door Israelische en andere Joden nogal eens te onpas met de Holocaust geschermd, maar je kunt de gevoelens binnen de Joodse gemeenschap rond een onderwerp als dit niet begrijpen zonder daar die twaalf jaar Europese geschiedenis bij te betrekken.

Ik zou u een idee willen geven. Wellicht heeft u er zelf al aan gedacht, maar ik heb er nog niets over gehoord, dus gooi ik mijn duit toch maar in het zakje. Waarom stemt de fractie morgen (of wanneer er maar gestemd wordt) niet tegen een verbod, en komt ze TEGELIJKERTIJD met een omvangrijk tegenvoorstel? Dat tegenvoorstel zou gericht moeten zijn op een verbeterd dierenwelzijn voor alle dieren die voor de slacht (kosher, halal, en anderszins) zijn bestemd. De tijdens de ledenraad aangenomen motie biedt genoeg houvast voor zo'n tegenvoorstel. Daarmee zou de partij laten zien dat:

a) zij al haar leden en de democratie binnen de partij serieus neemt;
b) ze de moed heeft om tegen de anti-religieuze stroom (ik ben zelf volkomen seculier, maar het valt me op hoeveel haat er sinds 11.9.01 in Nederland bestaat tegen al wat naar religie ruikt) in te zwemmen;
c) het welzijn van alle voor de slacht bestemde dieren haar lief is;
d) ze zich niet door populisme laat leiden;
e) dierenliefde niet met mensenhaat of het kwetsen van religieuze minderheden hoeft samen te gaan.

Op mijn stem kunt u dan zeker weer rekenen bij de volgende verkiezingen.

Het moet mogelijk zijn om binnen 24 uur met een uitstekend alternatief - de PvdA en de Nederlandse democratie waardig - te komen, waar meer mensen vrede mee kunnen hebben en dat op een kamermeerderheid (inclusief de steun van de kleine en grote christelijke partijen) kan rekenen.

Sterkte met uw beslissing.

Uw reactie, en vooral uw stemgedrag, zie ik met veel belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Bert de Bruin
etc.

OBL kan tevreden zijn

Het volgende artikel stond gisteren in het Reformatorisch Dagblad.Osama Bin Laden kan tevreden zijn


Deze week laait de discussie rond een mogelijk verbod op de onverdoofde slacht weer op. Wat mij vooral opvalt in die discussie is dat de dierenliefde die veel voorstanders van zo'n verbod zeggen te koesteren maar al te vaak onversneden mensenhaat verbloemt. Daarbij gaat het vooral om haat tegen al wat anders is, helemaal als dat 'andere' een religieuze basis heeft. Tolerantie in Nederland, toch al van oudsher in veel gevallen meer opportunistisch dan oprecht van aard, lijkt steeds meer een wassen neus te zijn. Zoals ironisch genoeg ook Marian Thieme ontdekte toen ze lid werd van de Zevendedagsadventisten, wordt 'religieus' langzaamaan een synoniem van 'verdacht'.

Dit verschijnsel is vooral de laatste tien jaar sterk naar voren gekomen, heb ik de indruk. Het is geen exclusief Hollands fenomeen, al is het in het sterk geseculariseerde Nederland – dat zich altijd als een baken van verdraagzaamheid aan de wereld presenteert – zicht- en voelbaarder dan elders. Na de aanslagen van 11 september 2001 lijkt de gemiddelde, seculiere Nederlander een vieze (bij)smaak in zijn mond te krijgen wanneer hij gelovige medeburgers ziet of hoort. Het polderpopulisme van Geert Wilders spreekt hier handig op in. Populisme is voor een aanzienlijk deel gebaseerd op een gevoel van verongelijktheid. Als ik de commentaren op een site als die van de Telegraaf lees, lijkt het wel alsof veel blijkbare PVV-stemmers denken dat elk recht dat aan een religieuze minderheid wordt toegekend onrecht voor de 'autochtone' Nederlander betekent. Vaak wordt daarbij vergeten dat de meeste Nederlandse Joden diepere wortels in Nederland hebben dan menige Henk of Ingrid.

Discussies rond onderwerpen als rituele slacht en het besnijden van jongens versterken bij moslims het gevoel dat zij geen deel uitmaken van de mainstream maatschappij. Voor moslim-fanaten is de vervreemding van vooral jonge moslims in Nederlanders een zegen. Het zal niet om al te grote aantallen gaan, maar elke 'bekeerling' is er één. Hoe meer een jonge moslim zich van zijn christelijke of seculiere omgeving vervreemdt, hoe groter de kans is dat hij de meest intolerante en gevaarlijke vorm van zijn geloof als uitweg kiest. Osama Bin Laden kan tevreden zijn. Zijn duivelse werk werpt vruchten af.
Een andere gevolg van de terreurdaden van Al Qaida en van andere islamisten is dat Joden in Nederland en elders in het Westen zichtbaarder zijn geworden. Deels komt dit doordat Bin Laden steeds weer probeerde – onterecht, maar vaak met succes – om de wereld ervan te overtuigen dat hij voor de Palestijnen streed. Franse, Britse, Nederlandse en andere Joden buiten Israël worden constant op Israëls beleid en daden aangesproken. Nieuwe vormen van anti-semitisme hebben mede hierdoor de kop opgestoken. De verhoogde zichtbaarheid houdt echter ook verband met de groeiende weerstand tegen geloof in het algemeen. Vooral ultra-orthodoxe Joden merken hier de gevolgen van. Tot ruim tien jaar geleden zag nauwelijks iemand hen staan, ze leidden hun levens in relatieve rust en onzichtbaarheid. Keppeltjes werden door vrijwel niemand als een aanstootgevend of problematisch religious symbool gezien. Over besnijdenis werd in besloten niet-joodse kring misschien wel gelachen maar niemand die er brood in zag om tegen dat belangrijke symbolische aspect van het jodendom ten strijde te trekken. En ritueel slachten werd toegestaan, omdat het deel uitmaakte van de vrijheid van godsdienst, toen nog een heilig goed, omdat het om minieme aantallen ging, en het verband met halal slachten nog niet zo vanzelfsprekend was als het vandaag – onterecht – lijkt te zijn. De historische context van een verbod op ritueel slachten werd destijds bovendien nog als een geldig argument tegen zo'n verbod gezien.

Na 11 september 2001 worden religieuze Joden en moslims door de goegemeente over één kam geschoren. Misstanden die bij een minderheid van de grotere van de twee groepen voorkomen worden op beide gemeenschappen geprojecteerd. Een goed voorbeeld is een artikel op de site van een volkomen seculiere blogger, wiens opinies ik erg waardeer en met wie ik het zelden oneens ben. Verbal Jam schrijft deze week naar aanleiding van de discussie over ritueel slachten: " Het zijn daarbij altijd weer die eeuwige baardige heertjes die uit naam van hun god de vrijheid opeisen om anderen te onderdrukken: de andersdenkenden, hun vrouwen, hun kinderen, hun dieren." Alsof we dagelijks lezen over religieus-Joodse Nederlanders die andersdenkenden lasting vallen, of hun vrouwen, kinderen, of dieren mishandelen.

Osama Bin Laden kan tevreden zijn. In Nederland wonende moslims vervreemden van hun eerste of tweede vaderland, Joden worden weer als de ander gezien en voelen zich soms onveilig of ongewenst. In Nederland is onverdraagzaamheid god geworden; Geert Wilders en velen met hem zijn haar profeten, dierenliefde en vooruitgang haar vijgebladeren. Verdraagzaamheid en een minimaal respect voor 'de ander' moeten samen gaan, ook als je de ideeën of levenswijze van die ander niet deelt, of zelfs volkomen afwijst. We kunnen islamisten en andere fanatieke gelovigen niet verwijten dat ze onverdraagzaam zijn tegenover andersdenkenden, als we zelf niet het fatsoen, de moed en ruimdenkendheid kunnen opbrengen om andermans geloofsgebonden normen en gebruiken werkelijk te accepteren, en die ander zijn normen en gebruiken van harte te gunnen.

Dierenliefde en mensenhaat

Het volgende artikel stond gisteren op de opiniepagina van het Friesch Dagblad.


Dierenliefde en mensenhaat


In de discussie rond het koshere en halal slachten is meer dan eens gezegd dat de Holocaust niet als argument gebruikt mag worden. Ik ben het daar slechts ten dele mee eens. Je kunt de historische context van dit onderwerp niet negeren.

Zoals Jacques Presser al in 1965 duidelijk maakte, was een verbod op kosher slachten één van de allereerste maatregelen die de Duitsers in de zomer van 1940 tegen de Joden in Nederland namen. Ook dat verbod sprak weliswaar niet over shehita of 'ritueel' slachten, maar over het doden van dieren zonder voorafgaande verdoving. Toch was het overduidelijk tegen wie en wat het verbod gericht was. Maar het raakte slechts 'de ander'; zelfs niet-religieuze Joden konden zichzelf nog wijsmaken dat die maatregel 'enkel' religieuze Joden (be)trof. Natuurlijk worden de Joden (en moslims) in Nederland vandaag niet met deportatie en dood bedreigd, en je moet wel gek zijn om mensen als Marianne Thieme en Geert Wilders van antisemitisme te verdenken, of te insinueren dat de obessie van hen en van andere – zogenaamde en werkelijke - dierenliefhebbers met kosher en halal slachten vooral door niet-koshere motieven is ingegeven. Toch denk ik dat je je kunt afvragen of kosher slachten nu echt de ernstigste, grootschaligste, en meest acute vorm van dierenmishandeling is die in Nederland en elders plaatsvindt, en of het verband tussen antisemitisme en het verbieden van kosher slachten volkomen uit de lucht gegrepen is.

Twee maanden geleden, toen de discussie rond de rituele slacht op zijn hoogtepunt was, publiceerde de Stichting Dierenhulp toevallig een lijst met landen waar dierenleed grootschalig voorkomt. Nederland bekleedt op die lijst de vierde plaats. Een greep uit de redenen daarvoor:

Verhandelen [van] zieke paarden, […] Malafide broodfok […], de doorvoer via havens van walvissen, verlenen van jachtvergunning aan leden Koninklijk huis. Stijging van de dierproeven met 2,5%. Een rapport van Wakker Dier maakt melding van het gegeven dat zeven op de tien koeien lopen met een klauwzeer ontsteking. […] Dan de vele meldingen over mishandelen en verminken van dieren zoals eenden, ganzen, zwanen, katten. De hondengevechten en hanengevechten.

Kosher of halal slachten staat er niet bij. Israel, een land waar toch echt meer kosher geslacht wordt dan in Nederland, staat op de 52e plaats. Waarmee ik niet wil zeggen dat het hier zo geweldig gesteld is met dierenrechten, maar het lijkt mij in dit verband wel een relevant en veelzeggend gegeven. Hoe komt het dat nu juist de koshere slacht dreigt te worden aangepakt en dat zogenaamde dierenliefhebbers zich steeds weer daarop blindstaren, terwijl bijvoorbeeld zeven van de tien koeien met een klauwzeer ontsteking rondlopen, wat betekent dat die zeven van de tien niet voor koshere slacht in aanmerking komen, omdat ze ziek/gewond zijn?

Landen als Litouwen, Letland, Estland, Zwitserland, en Noorwegen ontbreken op de lijst. Daar is de koshere slacht verboden. In Zwitserland stamt dat verbod uit de late 19e eeuw, toen de Zwitsers immigratie van Joden wilde ontmoedigen. Toen de Joodse gemeenschap een jaar of tien geleden probeerden om die ban ongedaan te krijgen, zorgde dat voor een golf van onversneden antisemitische reacties, waaronder opmerkingen van het soort dat ook deze week op de site van de Telegraaf te lezen viel: "Als de moslims en joden problemen hebben met ritueel slachten moeten ze maar fijn terug gaan naar die achterlijke landen waar ze vandaan komen of waar het wel is toegestaan. Lost hier een heel hoop problemen op." Het onbenul druipt ervan af, maar wat erger is: hier is geen sprake van dierenliefde maar van mensenhaat. Van wanneer het verbod in de Baltische staten stamt, is me niet bekend. Wel herinner ik me de uitspraak van een Holocaust-onderzoeker: "In de Baltische landen kwamen de Nazis er achter dat ze hun gruwelijke misdaden ongestraft konden bedrijven." Nog voordat de vernietigingskampen in bezet Polen werden opgericht waren verreweg de meeste Litouwse, Estlandse en Letse Joden al vermoord. In Noorwegen werd het verbod op kosher slachten zo'n drie jaar voordat Hitler in Duitsland aan de macht kwam ingevoerd. Van de zeer kleine Noors-Joodse gemeenschap werd ruim een derde vermoord, wederom veelal met actieve plaatselijke hulp. Het verbod geldt nog, terwijl het land nog volop – en op bloedige wijze – op zeehondjes en walvissen jaagt.

Wat wil ik met dit alles zeggen? Dat tegenstanders van koshere slacht antisemitisch zijn? Nee, dat is te goedkoop en te kortzichtig. Ik wil per se geloven dat de meeste tegenstanders van kosher en halal slachten werkelijke dieren- en mensenvrienden zijn. Wel denk ik dat, als je naar de lijst en de gegevens van Stichting Dierenhulp en naar de geschiedenis kijkt, het makkelijker is om een verband aan te tonen tussen enerzijds antisemitische tendenzen, islamofobie, en vreemdelingenhaat en anderzijds (het roepen om) een verbod op koshere slacht, dan dat je een overtuigende link kunt leggen tussen koshere slacht en (moedwillige, nodeloze) dierenmishandeling. Deze context is in mijn ogen een legitiem argument voor tegenstanders van een verbod.

De aangenomen motie

Dit is de motie die afgelopen zondag werd aangenomen door de PvdA ledenraad (bron: www.cidi.nl)

Gehoord de PvdA Partijraad van 19 juni 2011

In aanmerking nemend:

• Het grote belang dat gesteld moet worden in het dierenwelzijn in Nederland en elders in de wereld

• Het recht op godsdienstvrijheid, dat niet absoluut is, maar wel geldt als een van de kernwaarden van onze samenleving.

• Het wetsvoorstel Thieme dat geen andere slachtmethode toestaat dan het doden van dieren die ‘vooraf bedwelmd’ worden, maar wel de import van elders ritueel geslacht vlees toelaat.
 
• De conclusies van het Europese Diarel rapport van 2010 , dat de behandeling van alle dieren voordat ze geslacht worden een belangrijke rol speelt en de omstandigheden tijdens alle slacht sterk verbeterd kunnen worden.

• De op de hoorzitting van 17 juni geconstateerde onduidelijkheid over het mogelijk lijden van dieren door het ritueel slachten.

• De waarde die Joden en Moslims hechten aan hun gebruiken en de bereidheid van beide bevolkingsgroepen om in samenspraak met overheid, dierenartsen en dierenwelzijnsorganisaties te zoeken naar de beste slachtmethoden en daarvoor een convenant willen ondertekenen.

Constateert:

• Dat onder de huidige omstandigheden de wet Thieme een disproportioneel middel is om het algehele dierenwelzijn te verbeteren, in aanmerking nemend het grondwettelijk verankerde recht op godsdienstvrijheid en de mogelijkheid om ritueel geslacht vlees uit het buitenland te betrekken.

• Dat het Wetsvoorstel Thieme onvoldoende ruimte laat diverse alternatieve slachtmethoden met de geloofsgemeenschappen te bespreken en zelfs discriminatoire tendensen heeft omdat het expliciet voor de Joodse en Islamitische geloofsgemeenschappen hun slachtmethodes verbiedt.

• Dat slechts een heel klein segment van het dierenwelzijn door het wetsvoorstel wordt geraakt, waarvan de uitkomst bovendien onzeker is en in strijd kan zijn met het recht op godsdienstvrijheid.

Roept de Kamerfractie van de PvdA op:

Zich in te spannen het dierenwelzijn daadwerkelijk te bevorderen door de hele slacht en de behandeling van dieren voor en tijdens de slacht aan onderzoek te onderwerpen om onnodig dierenleed te voorkomen. En voorts alles in het werk te stellen om tot een convenant met de Joodse en Islamitische geloofsgemeenschappen te komen, mede gelet op het belang van de vrijheid van godsdienst in Nederland.

En derhalve het wetsvoorstel Thieme zonder voorbehoud te verwerpen.

Volgens mij vormen de twee zinnen onder "Roept...op" de kern van deze motie. Wie niet bereid is daar serieus over na te denken en aan te gaan werken, maar koste wat kost de Nederlandse Joden en moslims voor het hoofd wil stoten, moet niet gek opkijken of boos worden als woorden als antisemitisme en islamofobie uit de kast worden gehaald.

Sunday, June 19, 2011

Nog even dit

Eerder vandaag (nog voordat ik de uitslag van de stemming las) had ik het volgende bericht achtergelaten op de website van de PvdA:

Het is triest om te zien hoe diepgeworteld niet alleen het onbegrip is, maar vooral ook de haat jegens alles wat ietwat anders is, en helemaal als dat anders een religieuze basis heeft. We hebben het over een voorstel waar in feite twee one-issue partijen de basis voor gelegd hebben: de Partij voor de Dieren en de Partij voor de Vrijheid. Het zou de Partij van de Arbeid (mijn partij: ik heb er 24 jaar lang op gestemd en ben er ook nog een tijd in actief geweest) sieren als ze de moed zou hebben om tegen de anti-religieuze, anti-pluriforme stroom in te roeien en tegen het verbod stemt. Tenzij de partij er vrede mee kan hebben dat Joden en moslims zich nog meer vreemdeling in hun eigen land (of, in het geval van een deel van de moslims, hun tweede vaderland) zullen voelen. Laat de haatprofeet Wilders niet nog een slag winnen.
Een mevrouw met een naam die deels op de mijne lijkt schreef onder andere het volgende:
Als de PvdA iets wil doen aan dierenwelzijn, dan is er maar één optie: weg met de kiloknallers, weg met de bioindustrie. Het verbod op onverdoofd ritueel slachten helpt dieren niet en raakt mensen zeer. Het maakt dat de meerderheid zijn wil oplegt aan een minderheid op een traditie waar niemand last van heeft, ook de dieren niet. TNO laat geen spaan heel van het rapport Wageningen, dus daarmee heeft u geen reden meer om deze motie van de PvdD te steunen.

Gij zult niet met de PVV meestemmen

Tot mijn grote vreugde las ik net dat de Ledenraad van de Partij van de Arbeid zich tegen een dreigend verbod op religieus slachten heeft uitgesproken. Mijn vader is ook speciaal naar Utrecht gereisd vandaag. Kol HaKavod! Als de kamerleden van die (ik hoop nog heel lang te kunnen blijven zeggen: mijn) partij nu maar zo verstandig EN moedig zijn om naar hun achterban te luisteren, en niet naar PVVullis als ene Peter uit Den Haag die schrijft: "Viel ook wel te verwachten met die Cohen, typisch eigenbelang!". Opvallend trouwens hoe weinig dierenliefde en hoeveel mensenhaat er te vinden is in de commentaren van hen die zich boos maken over de stemming in de PvdA ledenraad. Ik weet niet of dit zou kunnen betekenen dat er geen meerderheid voor een verbod is, maar het zou in mijn ogen wel van wezenlijk symbolisch belang zijn als de Partij van de Arbeid als een van de weinigen niet met de wolven van Wilders meehuilt tegen twee groepen die de laatste tien jaar toch al aardig wat te verduren hebben gehad.Afgaande op wat ik erover gelezen heb lijkt de motie die vandaag is aangenomen door de ledenraad mij erg evenwichtig, ze geeft goed aan wat er mis is met het wetsvoorstel van Thieme:

" De aangenomen motie stelt dat het wetsvoorstel van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren een 'disproportioneel middel is om het algehele dierenwelzijn te verbeteren', omdat er een grondwettelijk recht is op godsdienstvrijheid en omdat de mogelijkheid blijft bestaan om ritueel geslacht vlees uit het buitenland te importeren. Daarnaast bedraagt het aantal ritueel geslachte dieren maar 2 procent van het totale aantal dat geslacht wordt. De motie riep de PvdA-Kamerfractie op het dierenwelzijn daadwerkelijk te bevorderen door de slacht zelf en de behandeling van dieren voor en tijdens de slacht aan een onderzoek te onderwerpen om zo onnodig dierenleed te voorkomen." (Volkskrant)

Thursday, June 16, 2011

Och had ik maar de tijd...

... en het creatieve vermogen om het volgende gedicht van A. Roland Holst (het bestaat uit zes strofen, ik schrijf hier alleen de eerste op) te actualiseren. Ik weet niet waarom, maar als ik NSB lees komt bij mij vrijwel automatisch de naam van een hedendaagse populistische beweging naar boven. Die naam past - het is allemaal toeval - metrisch precies op de plaats van die foute partij uit de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw. Met wat meer moeite zou het gedicht ook kunnen worden omgeschreven rondom een andere one-issue-partij; PvdD loopt minder lekker dan PVV. Maar nu zou iemand kunnen beweren dat ik aan het demoniseren ben geslagen. En dat mag niet. Tenzij de demon Joods-religieus of moslim is. De laatste maanden zijn Joden (en moslims) , of althans sommige van hun riten en gebruiken, volop gedemoniseerd. Dat mag natuurlijk wel. Het zou interessant zijn om een statistische en visuele vergelijking te maken tussen enerzijds foto's die worden geplaatst bij artikelen over rituele slacht en anderzijds illustraties bij artikelen over de bio-industrie, de reguliere slacht, en andere vleesverwante onderwerpen die niet rechtstreeks met de vleesconsumptie van religieuze Joden en moslims te maken hebben. Maar goed, hier is dus de eerste strofe van A. Roland Holsts gedicht:


Holland stinkt naar N.S.B.!

Ieder land heeft eigen geuren
en het onze had die ook
om het hart aan op te beuren.
Wie door Holland liep, hij rook
bloemen, mest, het zout der zee
en zoet water om te drinken,
maar nu ligt dat land te stinken,
Holland stinkt naar N.S.B.!

Judith Herzberg - Rooster

Toevallig las ik zojuist het volgende gedicht. Ik kan het niet helpen, maar ik vind het nogal passen bij de discussie rond het aanstaande verbod op koosjer slachten. Misschien komt dat wel doordat ik dezer dagen net (met veel plezier en instemming) een boekje van Maarten van Rossem over populisme lees, of door online commentaren zoals dit, van ene 'Henk' uit Beekbergen: "Als de moslims en joden problemen hebben met ritueel slachten moeten ze maar fijn terug gaan naar die achterlijke landen waar ze vandaan komen of waar het wel is toegestaan. Lost hier een heel hoop problemen op". Ja, ja, het mag allemaal maar. En dat onder het mom van dierenliefde.

Rooster - Judith Herzberg

Angst wordt het vroegste wakker. Wekt dan
verstand en plannen voor de dag,
die dekken hem nog even toe. Waarom
kan kalmte niet eens eerder opstaan, of
het verheugen, waarom is angst zo onbeheerst
zo ijverig?
               Juf juf ik was het eerst.
Ja hoor dat heeft de juf gemerkt. Ga nou maar
rustig naar je plaats en praat niet voor je beurt.
Vanmiddag, bij geschiedenis, mag je
alles vertellen wat je weet, wat vroeger
is gebeurd.

Saturday, June 04, 2011

Mladic & Zorreguieta

Door alle drukte had ik deze column van Theodor Holman bijna gemist, maar dankzij een vluchtige blik op het weblog van Rob Fransman (die weer volop schrijft; koop en lees zijn boek!) las ik hem toch, met een dag of wat vertraging. Ben het volledig met Hol- en Fransman eens. Ik zie mezelf niet zo snel de straat opgaan om te eisen dat het koningshuis wordt opgedoekt (zou ook weinig zin hebben, maar een enkeling die hier Nederlands verstaat, en het koningshuis zegt de mensen hier nog minder dan mij), maar zulke geintjes zouden je haast van een passieve in een actieve republikein doen veranderen.