Wednesday, June 22, 2011

Antwoord van mevrouw Jacobi

Beste Bert de Bruin,

Dank voor uw meedenken en ga ervan uit dat we een besluit in deze richting gaan nemen.

met vriendelijke groet,

Lutz Jacobi

Kort maar krachtig en duidelijk, en volgens mij wederom hoopgevend. Ik heb in ieder geval de indruk dat de PvdA ook de pleitbezorgers tegen een verbod op onverdoofd slachten zonder meer serieus neemt, en hun bezwaren tegen en problemen met zo'n verbod in de amendementen probeert te verwerken. Dit komt niet overeen met het beeld dat naar voren kwam uit eerdere berichten vandaag. Daaruit concludeerde ik dat de PvdA-fractie in feite de door de ledenraad aangenomen motie eenduidig naast zich neer legde. Die indruk krijg ik niet uit de twee antwoorden die ik tot nu toe ontvangen heb.

No comments: