Tuesday, June 21, 2011

Democratie aan het werk

Vanmiddag heb ik de volgende e-mail naar alle dertig kamerleden van de Partij van de Arbeid gestuurd. Afgezien van een (1) afwezigheidsbericht (van mevrouw Albayrak, ik was vergeten dat ze met zwangerschapsverlof was) heb ik al een (1) keurig, duidelijk en tamelijk bevredigend en hoopgevend antwoord gekregen, van Jeroen Dijsselbloem. Ik heb hem per ommegaande bedankt en gevraagd of ik zijn antwoord hier kan posten. Als hij dat goed vindt zal ik dat later doen. Op een antwoord van Wim Kortenoeven van de PVV (die ik meteen in april aanschreef, en die ik nota bene persoonlijk 'ken' - zij het oppervlakkig, maar goed - door de paar keer dat ik met het CIDI heb samengewerkt) wacht ik nog steeds. Ik heb nog even op de site van de NBV (Nationaal-Beweging voor de Vrijheid) PVV gekeken, maar daar staat - wat een lafaards zijn het toch - niets te lezen over de discussie rond het onverdoofd slachten, ook al roept het verkiezingsprogramma van de beweging op tot een verbod op ritueel slachten, en zal een eventueel verbod op kosher slachten een rechtsstreeks gevolg van de PVV-hetze tegen ritueel slachten zijn. Bij de laatste kamerverkiezingen was de PVV de grootste onder de Nederlandse kiezers in Israel. Hoe dom kun je zijn, zou je zeggen. Superdom blijkbaar. En veel van diezelfde mensen zullen de volgende keer weer dezelfde fout maken, en blijven volhouden dat Geert de Grote een vriend van Israel en de Joden is. Mij persoonlijk kunnen zulke vrienden gestolen worden.

Onderwerp: Een alternatief voor het wetsvoorstel tegen onverdoofd slachten

Geachte mevrouw, meneer,

Ook al woon ik al ruim 19 jaar in het buitenland, de Partij van de Arbeid zie ik nog steeds als 'mijn' partij. Al 24 jaar stem ik er op (na mijn vertrek uit Nederland alleen nog voor de Tweede Kamer en het EP), voor mijn emigratie ben ik nog een tijd lid geweest, en als student ben ik een jaar lang actief geweest bij de Jonge Socialisten in Amsterdam. Ik heb de sociaaldemocratie met de paplepel ingegoten gekregen, mijn vaders ouders waren allebei overtuigde aanhangers van de SDAP (en daarna van de PvdA ).
Afgelopen zondag was mijn vader ook in Utrecht aanwezig. Hij was onder de indruk van de bijeenkomst , en van het optreden van fractievoorzitter Cohen. Hij noemde het een feest van democratie, en zei me: "Daar kan Geert (Wilders) nog een puntje aan zuigen, met zijn 'beweging'".

Waar ik al bang voor was lijkt te gaan gebeuren, afgaande op berichten in de media. Ondanks een meerderheid, tijdens de Ledenraad, tegen het wetsvoorstel van Marianne Thieme (waarvan ik ten zeerste betwijfel of het in het pre-PVV-tijdperk ooit zou zijn ingediend of zo massaal zou zijn gesteund), lijkt de fractie voor een verbod van kosher en halal slachten te gaan stemmen. Dit zou politieke zelfmoord zijn, iets waar de Partij van de Arbeid en haar zusterpartij hier in Israel een patent op lijken te hebben. Men lijkt een standpunt in te hebben genomen, krabbelt terug bij sterke tegengeluiden uit de achterban, laat die achterban aan het woord, en negeert diens stem dan alsnog. Zo verlies je natuurlijk alle geloofwaardigheid en de steun van alle kanten. En dan snapt men nog niet waarom 'we' een partij van draaikonten worden genoemd.

Ik kijk op de website van de partij (waar ik ook een aantal bijdragen heb achtergelaten sinds zondag) en zie inderdaad veel felle reacties waarin wordt opgeroepen toch voor het voorstel te kiezen. Slechts een enkele van die reacties lijkt onder een echte naam te zijn gegeven. Ik heb het donkerbruine vermoeden dat ze vooral het werk zijn van fanatieke tegenstanders van het religieuze slachten, dan wel notoire joden/moslimhaters, maar dat kan aan mij liggen. Ik durf te wedden dat hooguit een miniem deel van die roeptoeters ooit PvdA gestemd heeft, of dat in de nabije of verre toekomst zal doen. Wat natuurlijk niet betekent dat ik geen enkele voorstander van het verbod serieus neem; voor overtuigde en praktizerende vegetarische voorstanders heb ik zonder meer respect.

Ik ga niet nog eens de argumenten voor en tegen rituele slacht bespreken. Die heeft u allemaal al meer dan genoeg gehoord, en ik heb mijn zegje ook al voldoende gedaan, op mijn weblog en bijvoorbeeld in twee kranteartikelen gisteren.

Wel betwijfel ik ten zeerste of de gemiddelde niet-joodse Nederlander - ondanks alle goede bedoelingen - zich bewust is van de symbolische en historische betekenis van een verbod op kosher slachten. Er wordt inderdaad door Israelische en andere Joden nogal eens te onpas met de Holocaust geschermd, maar je kunt de gevoelens binnen de Joodse gemeenschap rond een onderwerp als dit niet begrijpen zonder daar die twaalf jaar Europese geschiedenis bij te betrekken.

Ik zou u een idee willen geven. Wellicht heeft u er zelf al aan gedacht, maar ik heb er nog niets over gehoord, dus gooi ik mijn duit toch maar in het zakje. Waarom stemt de fractie morgen (of wanneer er maar gestemd wordt) niet tegen een verbod, en komt ze TEGELIJKERTIJD met een omvangrijk tegenvoorstel? Dat tegenvoorstel zou gericht moeten zijn op een verbeterd dierenwelzijn voor alle dieren die voor de slacht (kosher, halal, en anderszins) zijn bestemd. De tijdens de ledenraad aangenomen motie biedt genoeg houvast voor zo'n tegenvoorstel. Daarmee zou de partij laten zien dat:

a) zij al haar leden en de democratie binnen de partij serieus neemt;
b) ze de moed heeft om tegen de anti-religieuze stroom (ik ben zelf volkomen seculier, maar het valt me op hoeveel haat er sinds 11.9.01 in Nederland bestaat tegen al wat naar religie ruikt) in te zwemmen;
c) het welzijn van alle voor de slacht bestemde dieren haar lief is;
d) ze zich niet door populisme laat leiden;
e) dierenliefde niet met mensenhaat of het kwetsen van religieuze minderheden hoeft samen te gaan.

Op mijn stem kunt u dan zeker weer rekenen bij de volgende verkiezingen.

Het moet mogelijk zijn om binnen 24 uur met een uitstekend alternatief - de PvdA en de Nederlandse democratie waardig - te komen, waar meer mensen vrede mee kunnen hebben en dat op een kamermeerderheid (inclusief de steun van de kleine en grote christelijke partijen) kan rekenen.

Sterkte met uw beslissing.

Uw reactie, en vooral uw stemgedrag, zie ik met veel belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Bert de Bruin
etc.

1 comment:

Nog1 said...

Ik was één van die PvdA-leden die gereageerd heeft onder pseudoniem VOOR de verplichting om bij de rituele slacht ook te verdoven.

De privileges van gelovigen, waar de uitzondering die voor hen gemaakt wordt bij het slachten er slechts één van is, zijn een doorn in het ook voor iedereen die een voorstander is van gelijkheid voor de wet. Ik hoop (en verwacht) dat de andere uitzonderingen, zoals bv gewetensbezwaren voor gelovige ambtenaren, de zondagwet, de besnijdenis etc binnenkort ook aangepakt gaan worden.

Mijn argumenten hebben dus niets met dierenbescherming te maken, maar met het feit dat we sinds de pacificatie van 1917 godsdienstvrijheid verruild hebben voor godsdienstprivileges. Destijds waren de sociaaldemocraten hier tegen, maar om algemeen kiesrecht te bereiken heeft men dit geaccepteerd. We zijun nu een eeuw verder, en gelovigen zijn een kleine minderheid geworden in dit land, waardoor hun privileges onhoudbaar zijn geworden.

De stemming van de ledenraad werd voorafgegaan door een intensieve lobby van tegenstanders van de motie, terwijl de voorstanders slechts 4 dagen hadden om zich voor te bereiden op de stemming. Die werd vervolgens nipt gewonnen door de tegenstanders. Maar mocht de partij een referendum houden over dit onderwerp,dan zie ik de uitkomst met vertrouwen tegemoet. Onder de meerderheid van niet-gelovige sociaaldemocraten zijn er weinig mensen die het archaische privilege van de rituele slacht in stand willen houden.

De volgende strijd zal vermoedelijk gaan over de besnijdenis. Deze niet-noodzakelijke medische ingreep wordt inmiddels ontraden door de medici, en is ook nog eens flagrant in strijd met het zelfbeschikkingsrecht, aangezien het slachtoffer nog maar een kind is. Ook is het discriminerend, aangezien de besnijdenis van vrouwen wel verboden is. Wel verwacht ik veel heftiger reacties bij de gelovigen wanneer deze onacceptabele praktijk aangepakt wordt.

En inderdaad; Wie bij deze discussie terugrijpt naar de Holocaust heeft blijkbaar geen inhoudelijke argumenten meer.