Wednesday, June 22, 2011

Dit had ik nog niet gelezen

Professor Heertje schreef in een zeer emotioneel betoog over het effect dat een verbod op de koshere slacht op de Joodse gemeenschap zou hebben. Natuurlijk komt in zijn betoog ook de Shoah ter sprake. Helaas kom je daar niet omheen als je het over de Joodse gemeenschap in Nederland EN over zo'n verbod hebt. Ik ben het niet met alles eens wat hij schrijft, maar met het volgende heeft hij helaas geheel gelijk:

Van het voorstel-Thieme gaat een signaalwerking uit naar de hele joodse gemeenschap. Het signaal is dat tot zover aanvaarde joodse symbolen en rituelen niet meer worden getolereerd. Het betekent dat na enige tijd ook een aanval wordt gedaan op de eeuwenoude traditie joodse jongetjes op hun achtste dag te besnijden. Ook de eeuwige rust van de joodse begraafplaatsen komt ongetwijfeld op de tocht te staan.

Ook besnijdenis van jongens wordt in steeds wijdere kringen achterlijk en barbaars en 'onnodig wreed' genoemd (zie de discussie in Californie), en ik heb al meer dan eens gelezen of gehoord dat het absurd is dat in een klein land als Nederland bepaalde (lees: Joodse) graven niet geruimd mogen worden. Als het niet zo gruwelijk is om te zeggen zou ik haast cynisch stellen dat de Duitse bezetter sommige Nederlanders een dienst heeft bewezen doordat hij er met plaatselijke hulp voor gezorgd heeft dat zoveel Nederlandse Joden met geweld elders hun laatste rustplaats hebben gevonden. Als we het dan toch over al dan niet toepasbare historische parallellen hebben, ook 70, 80 jaar geleden gebruikten voorstanders van een verbod op kosher slachten de vooruitgang als argument. Religieuze voorschriften - zeker als ze niet-christelijk zijn - worden al te makkelijk als achterlijk (en soms ook tegen-natuurlijk) afgeschilderd. Ik heb er niet naar gezocht, en ken zo uit de losse pols alleen dit korte recente artikel, maar kent iemand een degelijke historische studie naar geslaagde en gelukte pogingen om het koshere slachten te verbieden?
Nog een goed opinieartikel, van Anders Schinkel, eveneens in Trouw. Een citaat:

Mogelijk betekent ritueel slachten van dieren gemiddeld genomen meer leed per dier dan de verdoofde 'normale' slachting . Maar dan nog is het absurd dat politieke partijen (de VVD in het bijzonder) die zich niet of nauwelijks druk maken om het lijden dat dieren tijdens hun leven doormaken, opeens hun morele principes ontdekken als het om de laatste paar minuten van die levens gaat.

Ik zou het toejuichen als de nieuwe wet halal/koshere slacht onder strikte voorwaarden en controle toestaat en tegelijkertijd het begin zou zijn van de verbetering van de LEVENSomstandigheden van al die koeien, schapen, kippen, varkens (ja, die ook, al zullen die nooit O.R.T. geslacht worden) en andere dieren die uiteindelijk op ons bord terecht komen.

No comments: