Monday, June 27, 2011

Gelijk heeft-ie

Ik keek net nog even op de site van Rob Fransman, en las daar dat hij vandaag in Den Haag is, om mee te werken aan een protestuitzending van de Wereldomroep. Weer zo'n linkse hobby, zou Wilders wellicht zeggen. Wat Rob schrijft onderschrijf ik van harte:

"Dat er bezuinigd moet worden is billijk en logisch. Maar de minachting voor alles wat cultuur is van deze regering maakt me bang. De geringschatting waarmee cultuurinstellingen met een (1) pennenstreek het werken onmogelijk wordt gemaakt is huiveringwekkend. Henk en Ingrid hebben de macht en dat zullen we weten ook. Het is niet prettig om mee te maken hoe de Geenstijl-reaguurder en de Telegraaf-lezer wraak neemt op de de in zijn ogen "linkse" elite."

PS: Het is zowel interessant als triest om te zien hoe populistische tendenzen de overhand krijgen in zowel Nederland als Israel. Tegelijkertijd kun je vaststellen dat beide landen met rasse schreden achteruit gaan, zowel absoluut als in de ogen van de rest van de wereld. Zou er een verband zijn tussen deze twee ontwikkelingen? U mag het zeggen, maar ik heb een donkerbruin vermoeden.

No comments: