Sunday, June 19, 2011

Gij zult niet met de PVV meestemmen

Tot mijn grote vreugde las ik net dat de Ledenraad van de Partij van de Arbeid zich tegen een dreigend verbod op religieus slachten heeft uitgesproken. Mijn vader is ook speciaal naar Utrecht gereisd vandaag. Kol HaKavod! Als de kamerleden van die (ik hoop nog heel lang te kunnen blijven zeggen: mijn) partij nu maar zo verstandig EN moedig zijn om naar hun achterban te luisteren, en niet naar PVVullis als ene Peter uit Den Haag die schrijft: "Viel ook wel te verwachten met die Cohen, typisch eigenbelang!". Opvallend trouwens hoe weinig dierenliefde en hoeveel mensenhaat er te vinden is in de commentaren van hen die zich boos maken over de stemming in de PvdA ledenraad. Ik weet niet of dit zou kunnen betekenen dat er geen meerderheid voor een verbod is, maar het zou in mijn ogen wel van wezenlijk symbolisch belang zijn als de Partij van de Arbeid als een van de weinigen niet met de wolven van Wilders meehuilt tegen twee groepen die de laatste tien jaar toch al aardig wat te verduren hebben gehad.Afgaande op wat ik erover gelezen heb lijkt de motie die vandaag is aangenomen door de ledenraad mij erg evenwichtig, ze geeft goed aan wat er mis is met het wetsvoorstel van Thieme:

" De aangenomen motie stelt dat het wetsvoorstel van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren een 'disproportioneel middel is om het algehele dierenwelzijn te verbeteren', omdat er een grondwettelijk recht is op godsdienstvrijheid en omdat de mogelijkheid blijft bestaan om ritueel geslacht vlees uit het buitenland te importeren. Daarnaast bedraagt het aantal ritueel geslachte dieren maar 2 procent van het totale aantal dat geslacht wordt. De motie riep de PvdA-Kamerfractie op het dierenwelzijn daadwerkelijk te bevorderen door de slacht zelf en de behandeling van dieren voor en tijdens de slacht aan een onderzoek te onderwerpen om zo onnodig dierenleed te voorkomen." (Volkskrant)

No comments: