Saturday, June 25, 2011

Misverstand?

Rob Fransman schrijft dat hij het 'totaal oneens' is met mij. Dat vind ik jammer, we zijn het over veel dingen vaak redelijk eens, maar volgens mij heeft hij ten onrechte de indruk dat ik tegen een verbod ben om religieuze redenen. Ik schaar mij niet 'van harte achter het protest dat de Joodse orthodoxie liet horen'. Allereerst zijn mensen als Arnon Grunberg, Arnold Heertje en Ronnie Naftaniel, om maar een paar namen te noemen van mensen die zich tegen het verbod hebben uitgesproken, niet echt Joods orthodox. Voor mij geldt hetzelfde, ik ben geheel seculier. Anders zou ik ook niet op zaterdag op mijn blog schrijven :-) Ik kan me goed vinden in Robs cynische toon over het debat. Ik denk dat het enige serieuze meningsverschil tussen Rob en mij daarin bestaat dat ik geloof dat de historische context van een verbod op kosher slachten een legitiem argument is, mits dat niet op hysterische wijze misbruikt wordt. Het enige precedent van zo'n verbod in de moderne geschiedenis vond plaats in de jaren 1940-1945, ik denk dus dat je het niemand kwalijk kunt nemen als dat verband gelegd wordt. Voor mij is het een van de belangrijkste redenen om het verbod af te wijzen. In een commentaar op een eerdere posting gaf ik kort aan wat de redenen zijn waarom ik tegen een verbod (in de huidige vorm, op de huidige wijze) ben:

1) historisch: een verbod op kosher slachten is van oudsher een middel dat tegen de Joden is gebruikt; lang niet alle voorstanders van een verbod hebben de pest aan Joden maar zo goed als iedereen die de pest aan Joden heeft steunt of initieert op een gegeven moment zo'n verbod. Doet me denken aan Freek de Jonge in de campagne tegen de kruisraketten, in de jaren tachtig. Hij keek met zijn schele ogen (nog scheler dan de mijne) recht in de camera en vroeg ons: "Heb je gezien wie er voor is?".
2) emotioneel:  zie de vorige reden, en wederom de Holocaust, sorry; een verbod op onverdoofd slachten was een van de allereerste maatregelen die de Nazis namen waar ze ook maar aan de macht kwamen. Ook toen werden dierenliefde, vooruitgang, wetenschap e.d. als argumenten voor een verbod aangevoerd. Zie het stuk van Amanda Kluveld waar ik in mijn vorige posting naar verwees.
3) principieel: aangezien dit een maatregel betreft die slechts een miniem percentage van alle geslachte dieren zou 'helpen', lijkt het mij eerlijker en zinvoller om met een wetsvoorstel te komen dat allereerst de LEVENSomstandigheden van ALLE dieren verbetert. Als men daarna of zelfs in het kader daarvan de rituele slacht wil beperken of verbieden kan niemand daar tegen inbrengen dat het schijnheilige symboolpolitiek betreft die, bewust of onbedoeld, slechts twee kwetsbare minderheden treft die de laatste tien jaar toch al in her verdomhoekje zitten. By the way, ik ben niet echt overtuigd door de zogenaamde wetenschappelijke bewijzen waar tegenstanders van koshere slacht mee wapperen. Net zomin als ik erg onder de indruk ben van de al dan niet wetenschappelijke bewijzen van de pleitbezorgers van de koshere slacht. Het is een beetje lood om oud ijzer, we hebben het in beide gevallen over een bloederige business en over dierenleed.  En nog dit: dat hier en daar de indruk wordt gewekt dat (orthodoxe) Joden moedwillig dieren onnodig zouden laten lijden vind ik net zo fout als dat sommige mensen suggereren dat werkelijk principiele voorstanders van een verbod, zoals Marianne Thieme zelf, door antisemitisme geleid zouden worden.

No comments: