Monday, June 27, 2011

Respect

Kol HaKavod voor Tweede-Kamerlid Esmé Wiegman, die de moeite heeft genomen en de moed heeft gehad om met eigen ogen te zien wat shehita inhoudt. Ik vraag me af of ik, als ik in haar plaats was geweest, mijn werk zo trouw en serieus zou hebben kunnen doen. Als ongeveer de enige in de kamer zal zij bij het komende debat kunnen zeggen dat ze precies weet waarover ze het heeft. Tenzij ik me sterk vergis zullen de anderen het vooral van tendentieuze YouTube filmpjes en keurige rapporten van al dan niet deskundigen moeten hebben als het om kennisvergaring gaat. Bij haar hoef je blijkbaar niet bang te zijn dat ze meebazelt met de populisten, of meezwemt met de anti-religieuze stroom, zij wringt zich niet in allerlei onmogelijke bochten om het iedereen naar de zin te maken, ze is gaan kijken op de plek waar het bewuste dierenleed plaatsvindt, om te kijken waar het nu echt om draait. Nogmaals, petje af voor haar, mijn waardering en respect heeft ze.

No comments: