Saturday, July 30, 2011

Verkeerde vrienden

Het volgende artikel stond gisteren in het Reformatorisch Dagblad.

Sinds vorige week is Israël een wereldberoemde ʽvriendʼ rijker. Massamoordenaar Anders Behring Breivik ziet zichzelf als Zionist, en beklaagt zich in zijn schrijfsels over het immigrantenbeleid én over de Israël-politiek van de Europese Unie. Hij lijkt voor een buitenstaander goed op de hoogte te zijn van de politieke verhoudingen in de Joodse staat, en heeft zich positief uitgelaten over wat algemeen wordt gezien als de meest rechtse Israëlische coalitie ooit.

Het spreekt vanzelf dat deze misdadiger geen ʽZionistische terroristʼ is, zoals hij online veelvuldig is aangeduid. En natuurlijk is het niet Israëls schuld wanneer een extremist zichzelf een vriend van Israël noemt. Toch is het veelzeggend dat dit land het de laatste jaren, als het om openlijk betoonde vormen van vriendschap gaat, vooral van marginale en haatdragende (opinie)leiders en van zwakke of verzwakte politici en landen moet hebben.

In de Israëlische media ben ik de laatste tijd diverse duidelijk herkenbare uitdrukkingen van vriendschap tegengekomen. Bij het uitroepen van de nieuwste staat ter wereld, Zuid-Soedan, waren Israëlische vlaggen op straat te zien, en Israëlische en Zuid-Soedanese commentatoren spraken hun wederzijdse sympathie en steun uit. Ik wens Zuid-Soedan alle goeds toe, en geloof dat het uiteindelijk een bruikbare bondgenoot en handelspartner van Israël kan worden, maar de Israëlische euforie over deze nieuwe Afrikaanse vriend lijkt mij ietwat voorbarig. Tijdens het flotilla-circus werd veelvuldig gerept over Griekenland als onze strategische partner, en over de intensieve Israëlische inspanningen om die samenwerking tot stand te brengen. Vrijwel niemand wees erop dat Griekenland in feite ʽde zieke man van Europaʼ is, die met honderden miljarden Europese steun moeizaam op de been wordt gehouden. Nog een uitgesproken vriend – van Israël en van premier Netanyahu, die hem vorige maand in Rome speciaal opzocht – is Silvio Berlusconi, die jarenlang een goede vriend van Muammar Ghadaffi was, en nu wereldwijd wordt gezien als een vulgaire, oversekste zeventiger wiens politieke dagen geteld zijn, en wiens land net als Griekenland internationaal niet echt sterk staat.

Over mijn bedenkingen over Geert Wilders' vriendschap voor Israël heb ik al eerder geschreven. Hij haat Haman veel en veel meer dan dat hij Mordechai liefheeft, en zijn partij verzet zich tegen elke territoriale concessie van Israëls kant. Een laatste voorbeeld van wat ik in het algemeen maar ʽIsraëls verkeerde vriendenʼ noem, is de Amerikaanse ultra-conservatieve commentator Glenn Beck. De man die overal de Holocaust bij sleept, die zijn politieke tegenstanders regelmatig met Nazis vergelijkt, en zelf meermalen van het gebruik van antisemitische stereotiepen beschuldigd is, was onlangs te gast in de Knesset. Afgelopen week vergeleek hij, na de wandaad van Anders Behring Breivik, de jeugdbeweging van de Noorse sociaaldemocratische partij met de Hitlerjeugd. Hij kreeg op een Israëlische nieuwssite online bijval van sommige schijnbare Israël-supporters, die aangaven dat die 'linkse, Noorse Israël-haters' hun verdiende loon kregen. Eind komende maand staat Becks "Restoring Courage" evenement gepland in Jeruzalem. Daar zal hij zich o.a. voor Israël en tegen een twee-statenoplossing uitspreken.

'Vrienden' als Wilders en Beck (en Behring Beivik, die een super-extreme exponent van de anti-Islam beweging is) steunen niet het Israël dat de vroege Zionisten voor ogen stond, en waar ik – samen met andere Zionisten en heuse vrienden van Israël – nog steeds in geloof. Voor hen is Israël veelal niets meer dan hét Westerse bolwerk tegenover ʽdeʼ Islam. Het gaat hun niet om democratie en vrijheid, rechten voor andersdenkenden, en een thuishaven voor alle Joden waarin ook niet-joden een veilige en vrije plaats hebben. Je kunt dat zien aan de groeperingen binnen de Israëlische politiek waar zij vooral contact mee hebben: de rechtervleugel van de toch al sterk naar rechts opgeschoven Likoed, de Nationale Unie, en de Israël Ons Huis partij. In de visie van die groeperingen is er niet of nauwelijks ruimte voor Arabieren in Israël, en draait het Palestijns/Arabisch-Israëlische conflict enkel om religie (en ras). De haat voor Arabieren, en dan vooral de moslims onder hen, is wat deze Amerikaanse, Europese, en Israëlische rechtse populisten en extremisten bindt. Dit zijn ideologische gelegenheidsvriendschappen, die me doen denken aan de samenwerking tussen de Zwarte Führer, een Afro-Amerikaanse ʽzwarte racistʼ, en de IJzeren Wachters, een haast meelijwekkende groep van Amerikaanse Nazis, in Kurt Vonneguts satyrische roman Moeder Nacht.

Je kunt niet bepalen wie zich jouw vriend noemt. Wel kun je je best doen om betrouwbare, echte vrienden te zoeken, en om de goede vrienden die je hebt te koesteren en te behouden, of in ieder geval niet van je te vervreemden. Als Israël zijn huidige koers aanhoudt, zal het uiteindelijk zijn aangewezen op de steun en sympathie van verkeerde vrienden als Wilders en Beck, op zwakke vrienden als Griekenland en Zuid-Soedan, en op de weinige vrienden die de Joodse staat zullen blijven steunen om het even wat het doet en laat. Het zou goed zijn als de regering in Jeruzalem zich realiseert dat veel van de huidige, veelal nieuwe,  ʽvriendenʼ van Israël verkeerde vrienden zijn, en als ze zich afvraagt waarom Israël momenteel vooral dergelijke vrienden aantrekt. Israël zou er goed aan doen serieuzer te luisteren naar zijn werkelijke, niet kritiekloze maar wel betrouwbare en machtige vrienden, die dit land nog steeds heeft in Washington, Berlijn, Londen, Parijs, Den Haag, en elders ter wereld, en de vaak legitieme en meestal goedbedoelde kritiek van die vrienden niet automatisch als anti-Israëlisch of antisemitisch te betitelen, en te negeren.

De kogels kwamen


Tom Janssen raakt hem hier goed.

Friday, July 29, 2011

Beware of animal lovers (of some of them, that is)

Yet another example of an animal lover who happens to be less friendly towards humans, or who at least seems to care less about them.

Thursday, July 28, 2011

Gekte en schuld

Een goed en gebalanceerd opiniestuk van een redacteur van de Volkskrant, over de gulden middenweg die ligt tussen twee veel gehoorde/geziene, vrijwel automatische reacties van de afgelopen week, reacties die allebei niet echt zinnig en zinvol zijn: het gek verklaren van Anders Breivik en het schuldig verklaren van bepaalde rechtse personen en groeperingen.

Wednesday, July 27, 2011

Janssen on Anders Behring Breivik

Manifest - To all dangerous lunatics and extremists: Improve the world, start with yourself!

A very angry and powerful cartoon, by Tom Janssen.

Tuesday, July 26, 2011

In case you were wondering...

...why it is so difficult today for Israel's PR professionals and for often well-meaning amateurs to sell this country to the world as the only enlightened democracy in the midst of an insane region, and as the David in an unfair war against the evil Arab/Muslim Goliath, here are only four of the oh so many reasons.  I won't go into questions of cause and effect, who is to blame (more) for what, what I think should be done, etc., I simply refer to four news items and articles that say something about Israel today, four examples that I came across without making any effort whatsoever, on a regular weekday: 
  • This sicko is one of the best friends of Israel these days, who even was an official guest in the Knesset recently. 
  • This happens here in 2011.
  • Read comment nr. 4 for this article. It says "There is a law/judgement and there is a Judge", meaning that the youngsters in Utoya were submitted to a divine judgement, and basically had it coming. There are more disgusting comments, but I found this one particularly disturbing. It comment was made by someone who names himself "Sam", from The Land of Israel. He, or she, could easily be living in Sydney, Australia, or Brussels, Belgium, but what is important here is that this person is (or considers him/herself) definitely 'pro-Israel', like Glenn Beck. Tell me who your friends are...
  • One of the most sophisticated responses that our government can come up with in reaction to the 'threat' of a Palestinian declaration of independence and statehood is the possibility of revoking the Oslo accords.

Sunday, July 24, 2011

Correctie

Ik had mijn posting van gisteren beter 'Rechtse hobbyisten' of 'Een rechtse hobbyist' kunnen noemen, zo'n titel zou de lading beter hebben gedekt, en duidelijker hebben gemaakt dat de moordenaar persoonlijk verantwoordelijk is voor zijn misdaden. Terwijl we het - en dat gebeurt wel degelijk onder invloed van de PVV - continu hebben over zogenaamde linkse hobbies, verliezen we levensgevaarlijke, volkomen autochtone rechtse 'hobbyisten' als Timothy McVeigh en Anders Behring Breivik uit het oog. Tegen degenen die beweren dat het om een gek zou gaan, en dat die man niets maar dan ook niets met (het gedachtengoed van) de PVV te maken heeft, zou ik zeggen: lees dit en dit artikeltje maar eens. Nogmaals, voor alle duidelijkheid, de PVV of haar Leider, of enige andere rechts-populistische partij in Europa of elders, dragen natuurlijk op geen enkele wijze wat voor verantwoordelijkheid dan ook voor deze wandaden, maar om te zeggen dat er absoluut geen enkel verband is tussen enerzijds aggressieve retoriek tegen alles wat links is of met immigranten te maken heeft en anderzijds hate crimes zoals die van afgelopen vrijdag is ongeveer net zo onjuist, onzinnig en gevaarlijk als te claimen dat Wilders hier op enigerlei wijze schuld aan zou hebben. En ja, ik weet verdraaid goed dat mensen met rechtse ideeen geen monopolie hebben op extremisme, op verbaal geweld, en haatmisdaden.  Les extremes (sorry, ik kan geen accenten schrijven in mijn postings) se touchent, weet u wel. By the way, een van de redenen waarom ik regelmatig schrijf over de PVV is het feit dat die partij steeds weer beweert pro-Israel te zijn (en ook als zodanig wordt neergezet in de media), terwijl ik er ten volle van overtuigd ben dat Israel beter af zou zijn zonder dergelijke 'vrienden'. Israel heeft traditioneel meer gemeen met en meer te zoeken bij centrum-rechtse en centrum-linkse bondgenoten dan bij extreem en populistisch rechtse partijen. Helaas koestert het huidige Israel vooral 'vrienden' als Berlusconi, Wilders en Glenn Beck, terwijl het werkelijke - want realistische en verre van kritiekloze - vrienden als Merkel, Sarkozy, en Obama links laat liggen. Vergelijk voor de aardigheid eens wat er in het PVV verkiezingsprogramma over staat geschreven, en wat ABB over hetzelfde onderwerp geschreven heeft. Om Johan Boef van Een Vandaag te 'kwoten': "Voor de duidelijkheid: het lijkt me voor Geert Wilders afschuwelijk, om door iemand die een dergelijke daad gepleegd heeft te worden genoemd." Maar goed, ik dwaal af. Een fijne week allemaal. En mocht u willen reageren: heel graag, maar de meeste volkomen anonieme bijdragen worden gewist, net als commentaren die persoonlijke aanvallen of beledigingen bevatten.

Saturday, July 23, 2011

Rightwing hobbies

Geert Wilders, the leader of the Dutch Freedom Party (PVV), who claims to be a friend of Israel (meaning that his party has a lot in common with more or less extreme rightwing parties in Israel, not that he and his anti-Muslim party are true friends who really care about our wellbeing), loves to talk about what he calls leftwing hobbies. That label covers most aspects that are somehow related to the modern welfare state, including subsidies for artistic and social projects, freedom of religion, privacy laws, speed limits, the environment, immigration, the European Union, public/national broadcast corporations, and development aid for poor countries. You could call his PVV the Dutch version of the Tea Party (US), or Holland Our Home, the Dutch equivalent of Yvet Lieberman's Israel Our Home party. 

Yesterday, in Oslo, it became clear once again that rightwing hobbies (such as possessing weapons with a license, or hunting) can be much more deadly and costly than any leftwing hobby, and - more importantly - that we someimes fail to recognize some of the homegrown dangers in our midst, largely because we are too busy looking at easily recognizable, foreign-looking threats.  But I suppose that, also since most of the victims appear to be leftwing hobbyists, we won't hear Wilders and his cronies in Holland or elsewhere asking critical and aggressive questions about any rightwing hobbies anytime soon.

Rechtse hobbies

Terwijl men zich in Nederland, onder invloed en dwang van de geblondeerde Grote Roerganger, blindstaart op wat hij en zijn trawanten zo lekker populistisch en fel linkse hobbies noemen, blijkt weer eens dat rechtse hobbies (zoals wapenbezit met vergunning, geen exclusief maar wel een geliefd rechts tijdverdrijf, zeker in bepaalde landen, al dan niet met jagen als excuus voor het wapenbezit), waar nauwelijks iemand zich druk om lijkt te maken, vaak veel dodelijker en kostbaarder zijn. Triest.


Janssen on the European debt crisis

 All possible solutions for the Euro crisis (De burger = the citizen)
They have found a solution... - And so surprising.... - Bill for the Euro crisis - To the citizen 


Famine in Somalia - Sorry...., not now!

Three recent cartoons by Dutch cartoonist Tom Janssen, all three tackling the subject of the European debt crisis.

Friday, July 22, 2011

Economic refugees 2.0

A new kind of economic immigrants is making its way to the Holy Land. Although I welcome them as much as I welcome any oleh or olah and wish them all the best, I seriously doubt these people's Zionist credentials, and I hope that when their children are about to be enlisted to the army these families won't suddenly rediscover the advantages of a US education, Jewish or otherwise. Once, in the good old days, Jews came here because they wanted to live here, take proudly part in the Zionist enterprise, and contribute to that enterprise ( I remember one of those days, in March 1995). I am sure some immigrants still come because of all that, but more and more it seems that most potential immigrants have to be enticed in oh so many ways to come and try their luck here. That says a lot about the attractiveness of Israel, and about the relationship between the Jewish state and Jews in the Diaspora.

Michel van der Plas - Uit Warschau

Het kerkhof van een getto. Stenen. Stenen.

Gezichten die niet zeggen wat ze menen.

Hangende handen. Lusteloze voeten.

Ze waden door een eeuwig puin. Ze moeten.

Maar op een zolderkamer gaan ze leven.

Vertellen. Menselijk bewegen. Even.

Ze worden vogels, fladderend en wiegen.

Tot aan 't plafond. Dan weifelen ze. Liegen.

Schrompelen samen, vallen en verkillen.

Lichamen die niet leven wat ze willen.


(ik kwam dit gedicht hier tegen)

Thursday, July 21, 2011

Good news

If I were to make a "Good News from Israel" website, television show, magazine, or something like that, this item would certainly be included. This would not, although personally I do consider it to be good news, especially for the Israeli economy. It would be too political, though.

Wednesday, July 20, 2011

Wilders' visie

Wilders' visie op Nederland, volgens een treffende interpretatie van Len Munnik.

Tuesday, July 19, 2011

Janssen on Murdoch
If Tom Janssen were to update this cartoon, which he published last week, he probably would add a few heads and names of UK officials.

Thursday, July 14, 2011

Forward...backward

This week's editorial from the Jewish Forward ( פארווערטס) deals with a country that is more and more going backward. One of the last valid arguments that leftwing Zionist could use when defending their country - that Israel was the only democracy in the Middle East - is not as true anymore as it used to be. Kol HaKavod for these members of Meretz, for their defiance of the thought controlers. This law will in the end just make it much easier for Israel-bashers to successfully push for boycotts of products, artists, academics etc. from Israel proper, rather than of only those from outside the Green Line.

Job Cohen

Beschaafd, fatsoenlijk, afkerig van Geert

en solidair, geen schreeuwer, noch sloper

niet elitair, geen praatjesverkoper

bekwaam als bestuurder, genuanceerd


Cohen is integer: bijna uniek

Helaas ongeschikt voor de politiek


door Aar Noordam

... Eerst kwam er anonieme kritiek van PvdA'ers op Job Cohen. Michiel van Hulten, oud-voorzitter van de PvdA, verwijt hem o.a. gebrek aan passie, drive en machtslust (!) Andere eigenschappen zijn van minder belang. ...

Tuesday, July 12, 2011

Scary


When I read Bradley Burston's opinion article ten minutes ago, I nodded in agreement, but I thought, "Fascist? Don't overdo it, Mr Burston!" Then I wikipediaed 'fascism', and found the following description:

Fascism ( /ˈfæʃɪzəm/) is a radical, authoritarian nationalist political ideology. Fascists advocate the creation of a totalitarian single-party state that seeks the mass mobilization of a nation through indoctrination, physical education, and family policy including eugenics. Fascists seek to purge forces, ideas, and systems deemed to be the cause of decadence and degeneration and produce their nation's rebirth based on commitment to the national community based on organic unity where individuals are bound together by suprapersonal connections of ancestry, culture, and blood. Fascists believe that a nation requires strong leadership, singular collective identity, and the will and ability to commit violence and wage war in order to keep the nation strong. Fascist governments forbid and suppress opposition to the state.

Turn these lines into a list, and then tick each of the elements that is true for Israel today, or for at least one of the parties that form part of Israel's government today or that actively support it or push it even further into the dark corners of rightwing extremism. You will be surprised how many times you can put a √ . Mr Burston could very well be right: today Israel has become not just a bit less democratic, but also more fasist.  Also, read what Akiva Eldar wrote earlier this week. I totally subscribe to his conclusion: "Netanyahu prefers to sell hatred of gentiles. He knows that Israelis feel warm and cozy in the bunker, as long as it includes cheap cottage cheese." Mr Eldar is probably right, Bibi knows very very well what he is doing.

Carry - Billy Collins


For my birthday my brother sent me, through the Book Depository, two books that were on my wishlist. One is Vivian Cook's Accomodating Brocolli in the Cemetary, or Why Can't Anybody Spell?. The other is The Trouble with Poetry, by Billy Collins.

Here is one of the poems from The Trouble...


Carry


I want to carry you

and for you to carry me

the way voices are said to carry over water.


Just this morning on the shore,

I could hear two people talking quietly

in a rowboat on the far side of the lake.


They were talking about fishing,

then one changed the subject,

and, I swear, they began talking about you.

Gedichten.nl (6)

Lekker dier

Nu komt er een politie voor de dieren
- een aardig voorstel van de overheid -
en wordt een korps vakkundig opgeleid
om hier de beestenboel te gaan bestieren.

Die dierenliefde is men snel vergeten
wanneer je het voor weinig geld kunt eten.


door Alexandra van de Pol

... … Het kabinet wil 500 ‘animal cops’ inzetten om dierenmishandeling op te sporen. Zolang we er op grote schaal voor blijven kiezen om dagelijks vlees te eten en dan wel voor de kleinste prijs, zal het gros van het dierenleed blijven voortbestaan. ...

Monday, July 11, 2011

Gedichten.nl (5)

Bij de beesten af


Wie hier als kip of koe geboren wordt

Wacht meestal echt een beestachtig bestaan

Opeen gestouwd, van alles aangedaan

Gelukkig duurt zo’n leven vaak maar kort


En word je, door een prikkie in je vacht

Na twee jaar wèl verdoofd door ons geslacht


door Frank Fabian van Keeren

... De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die bepaalt dat onverdoofd ritueel slachten (kosher, halal) in de toekomst niet meer mag. Een voorstel om een einde te maken aan de beestachtige bio industrie werd echter onlangs verworpen ...

Gedichten.nl (4)

Dierenpartij (AH-Erlebnis)


Verkiezingstijd: de kudde laat zich snel verdoven

Nu de Partij voor Dieren - nee, het is geen grap -

Voedsel verbieden wil van andere geloven:

Halal-vlees moet bij Appie Heijn van 't schap.


Halal is, dierenvrienden, kosher: pijnloos en gezond

Neemt u wat hersenen, 't mag meer zijn dan een pond.


Marten van Harten (oktober 2006)

The Corries - Loch Lomond

Lyrics and Music: Traditional (Roud Folk Song Index nr. 9598)

Sunday, July 10, 2011

Buy Blue and White

I've said it before and I will continue to say it, considered the circumstances Israel is a pretty well functioning democracy. Nevertheless, the country's democratic character gets slowly but surely emptied of more and more of its content. This law proposal, which probably will become law soon, is only one example of that phenomenon. You will not see me calling for a boycott of products made in the settlements. First of all, I am not a big fan of boycotts, but what is just as important, I don't want to get into legal trouble. I wonder if I still can say here that I myself normally try to buy products that were produced in Israel itself, or way beyond its borders, and tend to do my best to avoid buying things that were made somewhere between the Green Line and the River Jordan. The fact that it often is difficult to make the distinction is one of the many reasons why it is so easy for Israel/Zionism-in-general-bashers to call for a boycott of all things Israeli/Zionist.

Trivia(lization)

Question: which part of the population of the MidEast has (together with its foreign supporters) in recent years contributed more than any other part of the people in the region to the trivialization of the Shoah? I will give you two hints: it is neither the Iranians nor the Palestinians. Click here, here, here, here, and here, to get a clue about what I think is the answer to this question.

Nog een keer Janssen

Wederom een aantal uitstekende recente spotprenten van Tom Janssen.
Saturday, July 09, 2011

Gedichten.nl (3)

Niet kosher (vervolg)

De wet beschermt uw runderlap

nu het voor Moslims en voor Joden is verboden

het vee zonder verdooftechniek te doden;

het laatste woord is aan de wetenschap..


Of aan het onderzoeksbudget dus wie

betaalt bepaalt: de bio-industrie!


door Marten van Harten

NRC 25 juni: Het onderzoek dat de basis vormt voor het wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden is niet van de universiteit van Wageningen maar van een geprivatiseerd instituut.Niet kosher

Ook Abraham beging een strafbaar feit

want op de slachtbank was zijn offerdier

minutenlang nog bij bewustzijn (vier!)

zo vindt een forse Kamermeerderheid.


Kijker, wat heeft u nog met die geloven?

De kudde eist het recht zich te verdoven.

door Marten van Harten

NOS journaal 13 april: Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren voert in het kamerdebat over verbod op ritueel slachten aan, dat 'volgens wetenschappelijke onderzoekers dieren zich nog vier minuten lang bewust zijn van stress.'

Gedichten.nl (2)

Wakkere Nederlander (1)

Discussies zit ik niet zo op te wachten

vooral die uit de Tweede Kamer niet

Ik snap die Thieme - of hoe heet die griet -

echt niet met dat visuele slachten


‘t Gaat over kippen heb ik horen zeggen

die onverdoofd in batterijen leggen

door Aar Noordam

... De initiatiefwet van de Partij voor de Dieren tegen het onverdoofd ritueel slachten is afgelopen week aangenomen. ...

Quid pro quo

Tom Janssen, one of my favorite Dutch cartoonists, on Mr Mladic's capture by the Serbian authorities.


Key to the E.U.

Gedichten.nl (1)

Op de website gedichten.nl  kwam ik een paar alleraardigste zogenaamde snelsonetten tegen die direct of indirect over het debat rond het verbod op kosher slachten betrekking hebben. Ik zal ze hier posten, zoals ze op de website staan, d.w.z. incl. de informatie die de (snel)dichter er bij vermeld heeft. Alle hier geposte gedichten werden in juni en april op de gedichtenwebsite gepubliceerd.

Valse vrienden 

Het korps kan wel een paar agenten missen

want ach, er is al zoveel blauw op straat

en voor een valse dierenvriend, u raadt

het al, blijft het naar complimentjes vissen.


Gelukkig neemt de politiek het op

voor stemvee met én zonder voddenkop.door Alexandra van de Pol

... Wilders' woordenboek: "stemvee" = de stemgerechtigde moslimgemeenschap in Nederland / "kopvod" = hoofddoek. Op aandringen van de PVV worden in totaal 500 agenten - gedwongen! - bij de reguliere politie weggekaapt om dienst te doen als animal cop, terwijl er nu al een nijpend tekort is aan politieagenten én dierenmishandeling allang wordt opgespoord. Wel respect voor dieren, maar niet voor mensen. ...

Tom Janssen over de BV Rutte

Na een spotprent bij het begin van het circus rond Dominique Strauss-Kahn werd de website van een van mijn favoriete karikaturisten, Tom Janssen, lange tijd niet bijgewerkt. Inmiddels zijn er gelukkig weer veel ijzersterke cartoons bijgekomen. Hieronder een greep uit de recente spotprenten die Janssen aan het kabinet Rutte gewijd heeft.


Wednesday, July 06, 2011

Israel en de flotilla

Het volgende artikel staat vandaag in het Friesch Dagblad.


Laat maar varen


Je moet al gauw een week of drie volkomen van de buitenwereld zijn afgesloten om niet te weten dat er wederom een flotilla naar Gaza wordt voorbereid. Het woord flotilla maakte tot zo'n jaar geleden geen deel uit van de dagelijkse woordenschat van de gemiddelde wereldburger. De Hebreeuwse vertaling van het woord is mashat. Ook hier kun je al een tijd geen nieuwsuitzending bekijken of beluisteren, of krant openslaan, zonder dat je hoort, ziet of leest hoe het er met de mashat voorstaat, en hoe goed of slecht de Israëlische autoriteiten zich er op voorbereiden. Gaat dit artikel ook over de flotilla? Hooguit indirect. De vraag of die paar boten een oprechte en noodzakelijke hulpactie voor de arme mensen in Gaza vormen, of een steunbetuiging aan Hamas of een demonstratie tegen Israël zijn, of een combinatie van van alles en nog wat, boeit mij niet echt. Ik richt me hier op de Israëlische kant van het verhaal. De manier waarop Israël met het hele mashat-gebeuren omgaat is symptomatisch voor de wijze waarop dit land zich blindstaart op marginale gebeurtenissen en ontwikkelingen, waarbij het de hoofdzaken uit het oog verliest.

Er is door Israël al enorm veel energie, mankracht, en geld verspild aan de flotilla. Het enige resultaat tot nu toe is dat de anti-Israël lobby makkelijk punten heeft kunnen scoren en dat Israël de afgelopen weken nog meer negatieve publiciteit heeft gekregen dan tegenwoordig gebruikelijk is. Afgezien van die verspilling is er echter iets ernstigers aan de hand. Terwijl de boten en bootjes zich in Griekenland en elders opmaken voor de reis naar Gaza en de confrontatie met Israëls marine, gebeuren er in Israël zelf en daarbuiten dingen die werkelijke Israëlische aandacht te kort lijken te komen, mede door alle poeha rond de mashat.

Diverse landen in de regio zijn sterk aan het veranderen, ten goede dan wel ten kwade. Khadaffi en de zijnen liggen onder NAVO-vuur. Egypte is niet echt stabiel, en dat koning Abdullah van Jordanië tot in lengte van dagen de relatieve rust in zijn land – én de vrede met Israël – kan bewaren is verre van vanzelfsprekend. Het Syrische regime wankelt en probeert op bloedige wijze zijn burgers onder de duim te houden. Er is al gesuggereerd dat de belangrijkste bondgenoot van Damascus in Libanon, Hezbollah, erover denkt om een derde, al dan niet beperkte, Libanonoorlog te ontketenen, onder andere om de binnenlandse druk op president Assad te verminderen. Nu vorige week ook nog eens aanklachten tegen Hezbollah-kopstukken zijn ingediend in verband met de moord, zes jaar geleden, op Libanons premier Hariri, moet je er helemaal niet gek van opkijken als binnen afzienbare tijd Hassan Nasrallah weer de lont in het Libanese kruitvat zal werpen. Israël zal het in dat geval razend druk krijgen, en echt niet alleen aan zijn noordgrens. Ook het aanstaande – of, als je Israëls officiële denktrant volgt, dreigende – uitroepen van een Palestijnse staat is iets wat om serieuze aandacht vraagt. Hetzelfde geldt voor Iran, dat buiten het licht van de internationale schijnwerpers (die immers gericht zijn op Libië, Syrië, etc.) ongestoord verder gaat met wat vrijwel zeker de ontwikkeling van nucleaire wapens is. Israël zou zich voor meer dan honderd procent op al die ontwikkelingen moeten kunnen richten. Daarnaast zou de Israëlische regering veel beter haar best moeten doen om het weinige diplomatiek-politieke kapitaal dat de Joodse staat nog bezit ten volle te benutten en waar mogelijk uit te breiden. De focus op de mashat, het negeren van Europese en Amerikaanse pogingen om Israël en de Palestijnse Autoriteit toch weer rond de tafel te krijgen, en de stille groei van nederzettingen in bezet gebied, helpen in dat opzicht niet. Ik heb de indruk dat momenteel Israëls trouwste bondgenoten in het Westen Griekenland en Italië zijn. Het ene land is zo goed als failliet, het andere wordt geleid door een oversexte megalomaan wiens politieke carrière niet al te lang meer kan duren.

Ook in Israël zelf zijn er veel zaken die belangrijker zijn en toch haast minder serieuze aandacht lijken te krijgen dan de flotilla. Ik doe een greep uit het aanbod. Het ziekenhuispersoneel voelt al maandenlang actie om de zorgwekkende werkdruk in de ziekenhuizen en de verpleging te verminderen. Israëls onderwijssysteem doet het zelden goed in internationale vergelijkingen. De kloof tussen de diverse socio-economische en ethnische groeperingen in de Israëlische samenleving groeit. Tenslotte lijken sommige ultra-nationaal-religieuze Israëliërs, die het reguliere gezag openlijk tarten en aanvallen wanneer dat gezag hun onwelgevallige beslissingen neemt of uitvoert, meer en meer een staat binnen de staat te worden, en wordt wat nog immer een naar omstandigheden behoorlijk functionerende democratie is steeds verder uitgehold.

Volgens mij zou Israël de organisatoren van de zogenaamde hulgoederenvloot naar Gaza het zwaarste treffen door die paar boten ongestoord dat trieste stukje Midden-Oosten te laten bereiken. Hoe minder aandacht het hele gebeuren krijgt, des te minder succesvol het circus eromheen is, en des te minder Israël gezichtsverlies lijdt. De Joodse staat heeft momenteel echt belangrijkere binnen- en buitenlandse zaken om zich mee bezig te houden dan de flotilla. Bovendien is er een reële kans dat Israël binnenkort de extra goodwill en internationale steun, die de regering in Jeruzalem zou kunnen creëren door de mashat ongemoeid te laten, keihard nodig zal blijken hebben, in mogelijke gewelddadige confrontaties met Hezbollah, Hamas, en andere regionale tegenspelers.

Shay Zornitser - Commitment

התחחייבות (Commitment)
Lyrics: Ehud Manor
Music: Shay Zornitser

Tuesday, July 05, 2011

The Very Model of a Modern U.S. President

A very well done pastiche, by Ronnie Butler jr., of I Am the Very Model of a Modern Major-General, from Gilbert & Sullivan's The Pirates of Penzance.  If I were an American citizen, Mr Obama still would be able to rely on my vote. And not only because I sincerely believe that each of the current alternatives would be much worse.

Monday, July 04, 2011

FokSukAl lange tijd heb ik de spotprenten van Fokke & Sukke niet meer gelezen. Toevallig kwam ik vanmorgen op hun site langs, en vond daar deze twee geinige recente strips.


4th of July


Happy Independence Day to all the American visitors of DBI. I found this picture here.

Friday, July 01, 2011

Yehuda Poliker - A Window with a View over the Mediterranean

Lyrics: Yaacov Gilad
Music: Yehuda Poliker

Probably my favorite song in Hebrew, by one of my favorite artists, from the 1988 album Ashes and Dust, which has been labeled the best Israeli album of all times. Poliker and Gilad are both children of Holocaust survivors, and the songs on this album deal with that subject. This song tells about a man who writes a letter to his wife, in the years right after the Holocaust. He is waiting for her and their son to join him in a one-and-a-half-room apartment in Yafo.