Saturday, July 23, 2011

Rechtse hobbies

Terwijl men zich in Nederland, onder invloed en dwang van de geblondeerde Grote Roerganger, blindstaart op wat hij en zijn trawanten zo lekker populistisch en fel linkse hobbies noemen, blijkt weer eens dat rechtse hobbies (zoals wapenbezit met vergunning, geen exclusief maar wel een geliefd rechts tijdverdrijf, zeker in bepaalde landen, al dan niet met jagen als excuus voor het wapenbezit), waar nauwelijks iemand zich druk om lijkt te maken, vaak veel dodelijker en kostbaarder zijn. Triest.


57 comments:

Anonymous said...

nah, het waren moslims die mensen zoals geert slechte naam willen bezorgen ;)

Sandra said...

Wat een onvoorstelbaar dom tendentieus gewauwel: Hoe geobsedeerd kun je zijn?

Bert said...

Hoezo tendentieus? En wie is er hier geobsedeerd? De PVV en haar aanhangers staren zich blind op moslim-medelanders en beweren zo ongeveer bij elke gelegenheid dat die en bloc een gevaar voor de samenleving vormen. Ook nu weer werd er meteen vanuit gegaan dat dit het werk was van moslim-extremisten (die een serieus gevaar vormen, een gevaar dat juist door de overdreven en ongenuanceerde aandacht van Wilders en co. veronachtzaamd wordt). Tegelijkertijd is menige massamoord de laatste jaren - bijvoorbeeld in de VS, in Alphen aan de Rijn, en nu in Noorwegen - nu juist het werk van lelieblanke vaderlanders, waarbij wapenbezit met vergunning (en sorry, dat is zeker in Amerika een rechts stokpaardje) vaak een kritieke rol speelt. Er is nog niet veel bekend over de Noorse misdadiger die de (hoofd)verdachte is met betrekking tot de gruweldaden van gisteren in Noorwegen. Maar dat hij geen linkse hobbies koestert lijkt vast te staan. Daarom veroorloof ik het mij om hier cynisch het PVV-geleuter over die hobbies belachelijk te maken.

Anonymous said...

Schandalig! schandalig dat links deze tragedie misbruikt om zichelf positiver in het daglicht te plaatsten dan rechts.

Walgelijk!

Anonymous said...

Deze schutter was een aanhanger van Geert Wilders

Sandra said...

En het enige dat je belachelijk maakt is je eigen obsessie met de PVV ... wat dan wel weer een nobele zaak is natuurlijk ;)

Dit trieste gebeuren heeft met die club niets te maken.
Een doorgedraaide psychopaat richt een bloedbad aan in Noorwegen, zoals eerder gebeurde in Duitsland, Finland, etc.
Je moet redelijk bezeten zijn om daar een Nederlandse politieke partij met de haren bij te slepen.

De dader was boos op de Noorse sociaal-democraten.
Nu is daar alle reden toe, maar als dat geuit wordt door als een razende te moorden, dan is er sprake van diepe waanzin en niets anders.

Bert said...

Typisch dat deze commentator anoniem wenst te blijven en dat zijn/haar Vaderlands vier spelfouten bevat (een nieuwe zin begint met een hoofdletter; zichZelf; positiEver; plaatsen). En wie misbruikt hier iets? Ik plaats niets of niemand in een positief of positiever daglicht. Ik reageer alleen op het feit dat de hoofdverdachte vrijwel zeker een rechtse extremist is, terwijl rechtse en extreem rechtse politici en praatjesmakers ons nu juist altijd op de gevaren en de kosten van wat zo populistisch linkse hobbies worden genoemd, wijzen. Maar evengoed bedankt voor je commentaar.

coolcat said...

@anonymous2 poststukken hierboven

Je bedoelt zoals rechts deed bij Theo?

coolcat said...

Of inmiddels4(en nu vast nog meer)

Bert said...

Ik richt me in dit geval op de PVV omdat ik verwijs naar artikelen op de website van een Nederlandse krant. Mijn kritiek betreft alle vormen van (in dit geval rechts) populisme, van de Tea Party en de PVV tot en met de Israel Ons Huis partij hier in Israel, die zich toevallig deze week sterk maakte voor een wet die het moeilijker zou moeten maken voor linkse (d.w.z. kritische, anti-bezetting etc.) organisaties in Israel om steun uit het buitenland te ontvangen. Maar geen woord over buitenlandse steun aan bepaalde extreme elementen binnen de kolonistenbeweging, die veel gevaarlijker zijn dan wat voor (meestal linkse) mensenrechtenbeweging dan ook. Lieberman en de zijnen zien alles wat links is als fout en gevaarlijk, not unlike Wilders & co., die dan ook goede banden hebben met Israel Ons Huis en de Nationale Unie, een andere extreem-rechtse partij.

En trouwens, ik geloof wel degelijk dat er een rechtstreeks verband is tussen verbaal en fysiek geweld. En in mijn ogen maken veel populisten zich regelmatig schuldig aan verbaal geweld. Kopvoddentaks en dergelijke, je weet wel.

Sandra said...

In de geest van een gestoord persoon bestaan geen ordelijke causale verbanden: De eventuele causale verbanden DIE daar bestaan zijn onnavolgbaar voor normale mensen. Daarom is jouw persoonlijke en onbewijsbare geloofsovertuiging inzake een 'rechtstreeks verband tussen verbaal en fysiek geweld' niet relevant, zoals ook je implicaties van Liebermann et al hier irrelevant zijn: Het gaat hier gewoon om een gestoorde massamoordenaar.

Marco said...

Vind je nu niet dat je jezelf belachelij maakt met dit statement? Hoezo generaliseren? En me dunkt dat rechts Nederland niet gelijk is aan de rechtse club uit de VS. Alle extremen zijn kwalijk, of dat nu rechts, links, christelijk of moslim is (en elka andere variant). Ik ben het met een eerdere spreker eens dat ik het wel erg smakeloos vind om over de rug wat er in Oslo gebeurde, je punt te moeten maken. Maar je kunt ongetwijfeld wel goed onderbouwde cijfers presenteren over het aantal verstrekte wapenvergunningen in Nederland ingedeeld op politieke voorkeur...of toch niet? Als je dat niet kunt, dan is het inderdaad niets meer of minder dan tendentieus gewauwel. Jammer...

gerard said...

Aan Bert en zijn geestesgenoten U schreeuwt wel hoog van de toren ,bent U de moorden op Pim Fortuin en Theo van Gogh vergeten .Deze moordenaars waren Uw geestesgenoten van links of moet ik zeggen extreem links ,want voor U bestaat er geen verschil tussen rechts en extreem rechts ,maar wel tussen links en extreem links .Mag ik er wijzen op een nog groter links mensen rechten schending n.l. china ,gemakkelijks halve vergeten bij links ,maar zoals normaal als links in de penarie komt moeten de rechtse mensen hun probleem oplossen .Er zijn ook mensen die zonder geweld rechts kunnen zijn .Links heeft nog altijd 'n handje van geweld gehad,onthoudt u nog de ddr en de sovjetunie. Groeten van Gerard

Bert said...

Wat is het toch grappig om telkens weer te zien dat wanneer een linkse terrorist (Volkert van der G. bijvoorbeeld; in welk opzicht de moordenaar van Theo van Gogh links is, of wat ik met China of de DDR of de USSR te maken heb, ontgaat mij) terreurdaden pleegt er een links complot of een links systeem achter zit (demonisatie e.d.), maar wanneer een rechtse rakker tekeer gaat is het het werk van een dolgedraaid individu, en hebben zijn overtuiging en de dingen/personen die hem beinvloed hebben niets met zijn misdaad te maken. Marco heeft zeker gelijk door te stellen dat alle extremen verkeerd zijn. En het was niet mijn bedoeling om hier links als zodanig te verdedigen of rechts als zodanig aan te vallen. Mijn excuses als die indruk gewekt is. Ik heb de pest aan links zowel als rechts populisme. Wel werd mijn commentaar uitgelokt door het constante rechts-populistische gekat op wat door rechtse populisten voor links wordt versleten of daarmee wordt geassocieerd, waaronder moslim-fundamentalisme (dat eerder rechts dan links is, maar goed), terwijl gevaren ter rechterzijde van het politieke spectrum genegeerd of gebagatelliseerd worden. Dat dit misschien niet de meest kiese gelegenheid daarvoor is, daar kan ik deels inkomen, maar het mooie van een blog is dat je nu juist snel en spontaan kan opschrijven wat er in je opkomt. Ik had niet de intentie om hier een geweldig onderbouwd betoog met eeuwigheidswaarde neer te zetten. Toch ben ik niet ontevreden met het resultaat, zeker gezien sommige van de commentaren.

Sandra said...

Ter onderstreping van mijn bovenstaande analyses van jouw obsessie, beste bert, valt nu toe te voegen dat de dader wederom een religieus gemotiveerde gek blijkt te zijn, in dit geval een christen-fundamentalist:

Wanneer ga je nu eens je ongelijk bekennen?
Ik maak het je bij deze makkelijk:
'Iedereen kan zich vergissen op de vroege zaterdagmorgen' ;)

Bert said...

Waar heb ik hier ongelijk? Is christen-fundamentalisme een linkse hobby? Blijkt de man opeens linkse sympathieen te hebben? Ik zie niet in wat ik hier zou moeten bekennen.

Het is hier overigens al zaterdagmiddag, kwart voor een om precies te zijn.

R said...

Sandra's betoog zou geloofwaardig zijn geweest ware het niet dat zij er als de kippen bij is om te wijzen op de correlatie tussen moslim extremisme en het plegen van aanslagen. De politieke motieven van moslim extremisten worden niet onderworpen aan haar criteria van zoals zij zelf stelt: Quote van Sandra:"In de geest van een gestoord persoon bestaan geen ordelijke causale verbanden:De eventuele causale verbanden DIE daar bestaan zijn onnavolgbaar voor normale mensen"

Neen.

Voor Sandra zijn Moslimfundamentalisten geen gestoorde gekken wiens politieke motieven niet bewazigd zijn door een storing in hun hersensgedeelte waar rationaliteit gemeten en gewogen wordt. Nee het zijn scherpe denkers, het zijn rationalisten die weloverwogen keuzes maken om mensen te vermoorden.

Maar wanneer een rechts extremist zich bediend van sociopathische angstkwekerij zoals het plegen van een aanslag is de persoon in kwestie ineens "gek en gestoord" en dient elk voorval van zulke gestoorde personen in het context van de gebeurtenis gezien te worden, geïsoleerd van elk politieke motivatie.


Dit beste mensen is een schoolvoorbeeld van Hypocrisie met een hoofdletter en wellicht een verborgen anti-islam/rechts extremistische onderbuikgevoel van Sandra...

Sandra said...

@ ene 'R' die bazelt "Sandra's betoog zou geloofwaardig zijn geweest ware het niet dat zij er als de kippen bij is om te wijzen op de correlatie tussen moslim extremisme en het plegen van aanslagen":

Come again?
Ik heb het woord 'moslim' niet en nergens in de mond genomen.
Om helemaal precies te zijn ben jij de eerste die hier over moslims begint te zeuren:

'nuff said, triest figuur ...

Sandra said...

@Bert 12:48 PM:

Je zette deze blog-entry online om 9:18 AM, en toen was het wel degelijk zaterdagmorgen (een tijdstip voor stupide fouten ;)
Maar als jij uitgestoken handen wilt afslaan, wie ben ik dan om je dat te ontzeggen?

Je hebt ongelijk, principieël, omdat je jezelf toestond je gal wegens de PVV over de schoenen te laten lopen inzake een kwestie waar de PVV helemaal niets mee te maken heeft, terwijl je over die kwestie óók nog eens totaal niets wist (check http://twitter.com/#!/andersbbreivik , 'nuff said), zie ook je eigen zwakke excuus: 'Dat dit misschien niet de meest kiese gelegenheid daarvoor is, daar kan ik deels inkomen, maar het mooie van een blog is dat je nu juist snel en spontaan kan opschrijven wat er in je opkomt. Ik had niet de intentie om hier een geweldig onderbouwd betoog met eeuwigheidswaarde neer te zetten' ;)

Je zou evenzeer ongelijk hebben gehad als je Harry van Bommel of Job Cohen aan deze trieste wandaad had trachten te linken: Zou precies even tendentieus en geforceerd zijn geweest.

En tenslotte is iemand die bij gebrek aan inzicht of argumenten zijn toevlucht moet nemen tot kretologie van het niveau "de geblondeerde Grote Roerganger en zijn trawanten" vervallen tot niet serieus te nemen gewauwel, dat snap je zelf ook wel ;)

Bye Bert!

Anonymous said...

Ik ben zo blij dat het geen Moslims waren alleen al omdat iedereen op voorhand hun de schuld had gegeven. Neen, het was gewoon een inwoner van Noorwegen die helemaal verknipt was door zijn "Christelijke' geloof. Mooi dat Geert Wilders het helemaal afgekeurd en veroordeeld heeft want deze gek wilde kennelijk erkenning van Geert. Nu heeft hij geen erkenning en dat is perfect. Hij wil zijn verhaal/reden ook wereldkundig maken, ik vind dat het niet mogelijk moet zijn. Gewoon doodzwijgen en geen reden laten geven. Is nog frustrerender voor hem.

Sandra said...

We beëindigen dit misplaatste blogbericht met het volgende citaat:

Wilders stelde dat de dader een gewelddadige zieke psychopaat is en dat de PVV alles verafschuwt waar die man voor staat en heeft gedaan.

En wie zou het, in dit geval althans, niet met Wilders eens zijn?

Anonymous said...

Ik snap het nu niet meer. De dader is tegen islamisering. En nu is Geert tegen alles waar deze man voor staat? Dus Geert is nu voor islamisering?

Anonymous said...

@Sandra
Ik heb nergens gelezen of gehoord dat de dader gestoord is of was.
Het lijkt er eerder op dat hij volledig toerekeningsvatbaar is tijdens zijn daad, hij is zeer berekend te werk gegaan en tjah hij is sympathisant van onze Geert en rechts idd,
en dat is jammer voor jou.....

Bert said...

Natuurlijk zul je mij niet horen zeggen dat deze ramp Wilders' schuld is, of dat hij op wat voor manier dan ook persoonlijk verantwoordelijk zou zijn voor deze laffe misdaden. Wel denk ik dat we doordat we - mede en vooral door de PVV en populisten in haar kielzog - ons blindstaren op een bepaald deel van de samenleving (een deel waarvan de overgrote meerderheid een uitstekende bijdrage aan onze samenleving geven), bepaalde gevaren uit autochtone hoek veronachtzamen.

Dank je de koekoek dat Wilders zich geroepen voelde kilometers afstand te nemen van wat die moordenaar al dan niet gezegd zou hebben over de PVV. Het is niet zomaar dat geen enkele andere politieke leider zich geroepen voelt om de suggestie van wat voor associatie dan ook keihard te ontkennen en te veroordelen. Je moet wel ziende blind en horende doof zijn om zoals Sandra staalhard te beweren dat de PVV hier niets maar dan ook helemaal niets mee te maken heeft, zelfs al zou dat maar vanaf de verre zijlijnen zijn. Wat, nogmaals, natuurlijk niet betekent dat de partij of haar Leider hier ook maar op enige wijze schuld aan zou (kunnen) hebben, of dat de moordenaar niet zelf en alleen verantwoordelijk is voor zijn wandaad. Hoe gek die moordenaar wel of niet is komen we overigens nog wel te weten.

Bert said...

En alsjeblieft, laat in ieder geval een voornaam achter, zelfs als die fictief is. Ik doe dit niet anoniem, heb jij dan ook het lef om jezelf bekend te maken.

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

Feit blijft dat toen nog niet bekend was wie de moordenaar is, het internet direct overspoeld werd met postings, blogs, etc. waarin de Moslims en links (want dat zijn tenslotte ook nog Dhimmies) de schuld kregen, aangevuld met "maatregelen" om dit probleem op te lossen. Zelfs het woord Endlosung viel hier en daar.
Feit blijft dat (volgens de berichten): deze gek een afkeer heeft van de Islam, Immigratie, de EU en links. Daarnaast Christenfundamentalist en bewonderaar van Wilders/de PVV is (heeft hij toch wel iets gehoord/gelezen dat hem in de PVV/Wilders aantrekt (wat zou dat kunnen zijn?), neem ik aan?).
Feit blijft dat diegenen die eerst hun anti-Islam mantras zongen, nu of: A) heel stil zijn of zeggen: B) het is maar een gek zonder enige relatie met- of inspiratie puttend uit o.a. PVV gedachtegoed.
Natuurlijk is de PVV/Wilders niet verantwoordelijk voor hetgeen deze gek heeft gedaan.
Wel wordt door onder andere de PVV een klimaat van haat en verdeeldheid geschapen, waarbij een deel van de bevolking (Moslims en Links) wordt gedemoniseerd.
Resultaat o.a.: lees de primaire reacties op dit drama maar.
En dan kan je als Wilders, c.s., nog zo zeggen dat je het gaat om de Islam als verderfelijke ideologie, achterlijke woestijngodsdienst, et. cetera.
Maar wat is iemand die volgens (zijn/haar interpretaie van) de Islam leeft? Met andere woorden: wat zeg je daarmee over iemand die de Islam aanhangt?
Wat is iemand die volgens jou "kopvoddentax" zou moeten betalen?
De inhoud van de PVV, c.s., standpunten en de agressieve, grove manier waarop de PVV haar standpunten verwoordt en andersdenkenden aanvalt, schept dit klimaat van wij (goed, beschaafd) tegen hen (fout, achterlijk). Nogmaals, de PVV is niet direct verantwoordelijk voor dit drama.
Maar de PVV speelt (om electorale redenen?) met vuur is daarmee wel (mede-)verantwoordelijk voor het door haar geschapen klimaat, waardoor mensen als deze gek zich geïnspireerd en gemotiveerd voelen.
Jan D./Bergen op Zoom

Henk said...

Het gebeuren in Noorwegen is een vreselijk gebeuren. Daar is bijna iedereen, links en rechts het over eens.

Maar wie krijgt er weer de zwarte Piet toegespeeld? Wilders en zijn PVV... die hebben het weer gedaan.
Daarbij worden "als bewijs" dan heel selectief reacties uit een PVV forum geciteerd, waar een enkele idioot het gebeuren goedpraat, maar vele anderen zowel het gebeuren als de reactie van die enkele idioot daarop volledig veroordelen. Maar dat wordt er niet bijgezet.

Overal, in iedere bevolkingsgroep heb je idioten. Maar de ongenuanceerde PVV haat begint ernstig te worden met blogs als Joop.nl en Nujij.nl voorop.

In ieder geval vind ik, als PVV aanhanger, het gebeuren in Noorwegen een verschrikkelijk incident en keur ik het op alle mogelijke manieren af. Ook Wilders heeft er inmiddels zonder mitsen en maren afstand van genomen, dus waarom hem en zijn partij verdacht blijven maken van een terreuractie van een gestoorde persoon in het buitenland.

Bert said...

Jan, ik had ook jouw reactie bijna gewist omdat er 'Anonymous' boven stond. Vul in ieder geval een naam in als je reageert. Liefst je echte naam, en allerliefst een volledige naam (ook ik neem verantwoordelijkheid voor wat ik schrijf), maar anonieme berichten wis ik normaal gesproken vrij snel.

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Gerard said...

Echt een linkse reactie , feit is dat als men wapens mocht hebben dan zou het nooit zo uit de hand gelopen zijn.Nu was men weerloos.

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Bert said...

Gerard, jij weet net zo goed als ik dat in een land als Amerika, waar wapenbezit veel vrijer is dan waar ook in Europa, dit soort misdaden veel vaker voorkomt dan in Europa, en dat als de misdadiger zich niet zelf om het leven brengt, hij (het is zelden een zij) meestal door een gezagsvertegenwoordiger wordt gearresteerd of gedood, niet door een toevallige voorbijganger die nog toevalliger een wapen draagt en er ook nog goed mee om kan gaan.

Tenzij ik het volkomen mis heb is Israel in dit opzicht een uitzondering. Er lopen hier aardig wat gewapende mannen en vrouwen rond, maar het aantal fanatici dat zomaar onschuldige mensen 'zomaar' vermoordt is volgens mij relatief erg laag. En als een keer iemand tekeer gaat wordt hij juist wel vaak door een toevallige voorbijganger gestopt. Maar goed, ik ken de exacte cijfers hierover niet, dus ik kan het niet met zekerheid zeggen.

En de anonieme reacties worden zometeen subiet gewist. Sorry, maar je was gewaarschuwd.

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Questionmark said...

Afschuwelijk dat dit is gebeurd. Dit krijg je helaas door al die scherpe tegenstellingen. In de ene hoek de extremistische moslims in de andere hoek extreem rechts (of met pluche en vernislaagje erover clubs als de PVV)Niemand gunt elkaar nog enige ruimte om te bestaan. Het is 100% ikke en 0% voor de ander. Hup, nog meer olie op het vuur van onbegrip en haat. Ik mis de "zesjes-cultuur", waarin 50/50 ook goed was, je elkaar iets gunde, je voorrang verleende zonder dat het moest en je je nieuwe buren welkom heette, ongeacht hun herkomst of klasse. Ben ik dan een extreme "anti-extremist" ? Zal wel...maar ik vrees dat we, zolang er mensen zijn die legaal een podium krijgen om haat te zaaien in welke hoek dan ook (onder het mom van vrijheid van meningsuiting)vaker te maken zullen krijgen met dergelijke groupies die doorslaan.Wat is die vrijheid waard als mensen er niet respectvol mee om kunnen gaan. Ik ben voor toevoeging van een .subje in de grondwet.

Anonymous said...

Bert, je hebt gewoon groot gelijk, period.

@Sandra: hou eens op te zeuren en erken dat de dader een rechtse extremist was; je bent anders ook altijd zo snel met het veroordelen van een linkse dader. Geef ruiterlijk toe dat het iemand uit jouw kamp was en niets anders. Nu zet je jezelf alleen maar voor schut. Maar dat schijnt tevens een rechtse hobby te zijn.

Bert said...

Ik las ook ergens dat de dader van de moorden gisteren, die inmiddels bekend heeft, ook erg pro-Israel zou zijn. Dit is dus het soort vrienden waarover ik meer dan eens geschreven heb, vaak in PVV-verband (sorry, maar dat was altijd relevant, zoek maar op mijn blog en lees de postings en artikelen). Gelukkig zijn er nog heel veel echte, goede vrienden van Israel. Dit land zou iets meer haar best moeten doen om meer van die laatste soort vrienden aan te trekken, en minder moslimhaters van het type de-vijand-van-mijn-vijand-is-mijn-'vriend' (of, wat meestal meer het geval is, het type ik-haat-moslims-net-iets-meer-dan-Joden).

Waar ik me ook aan stoor is het getier tegen religies in het algemeen, dat ik op sommige plaatsen tegenkom. Anti-religie schijnt de nieuwe religie te zijn, en ze is vaak van het superfanatieke soort. De overgrote meerderheid van gelovigen doen geen vlieg kwaad, integendeel. Dat geldt natuurlijk ook voor PVV-ers ;-) Ik wens u allen een goede, rustige, vreedzame week.

Bert said...

Anonymous, omdat je zo mooi zegt dat ik gelijk heb blijft dit commentaar staan :-)

Maar serieus, geen volkomen anonieme bijdragen hier. En zeker niet als het een persoonlijke aanval is. De moordenaar kwam niet uit Sandra's kamp, dat is onzin. Het zou alleen goed zijn als de mensen in dat kamp eens verder kijken dan in die ene richting. En als het om jezelf voor schut zetten gaat winnen veel linkse politici en pleitbezorgers het niet zelden zonder enige inspanning van menige rechtse rakker.

Klaas said...

Ja dit is geen linkse shit of heeft iets met de islam te maken, maar dat wil nog niet zeggen dat dat de rechtse partijen er iets mee te maken hebben. Deze vent is psychisch niet in orde. Zou hem graag een paar uur martelen! O nee dat mag niet cker.

Anonymous said...

Rechtse hobby,s Het is nogal krenkend om de sportschutter en de schietsport onterecht als een rechtse hobby te beschouwen. Het beeld wat hiermee geschapen wordt spoort niet met de werkelijke realiteit.

Wat de aanslag in Oslo betreft is het vreselijk dat er zoveel slachtoffers gevallen zijn door een krankzinnige gestoorde die al die mensen op gruwelijke wijze de dood in heeft gejaagd.

Het issue dat die dader een fan van Wilders is geen reden om de P.V.V en Geert Wilders meteen tot op de grond af te branden en het meteen breed in de media uit te meten.

Met alle respect is het vreselijk dat de aanslag is gepleegd en dat er zoveel onschuldige mensen de dood in zijn gejaagd, Het is van de gekken dat de Geert Wilders negatief in het daglicht wordt gezet terwijl de man en zijn P.V.V partij helemaal niets te maken hebben met de gruwelijke slachtpartij die heeft plaatsgevonden.

Wat nog ergerlijker is dat de rechtse kiezer over het algemeen als extreem rechts wordt beschouwd en vergeleken wordt met de Nazi,s terwijl dit echt een totaal verkeerd beeld schept.

Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen van mensen en clubjes die extreem zijn, echter is het onterecht dat de P.V.V stemmer maar al te vaak als extreem rechts wordt bestempeld terwijl er zoveel P.V.V Stemmers zijn die puur uit onvrede op Wilders stemmen en een signaal afgeven dat er op politiek en maatschappelijk gebied enorm veel mis is.

Het is niet de intentie om anderen te kwetsen waarmee het altijd goed is om van gedachten te wisselen en met respect in gesprek te blijven en de gedachten van anderen in overweging te nemen omdat elke verhaal een eigen interpretatie heeft met of zonder elementen waar een kern van waarheid in kan zitten.

J.Steger

Anonymous said...

Geachte aanwezigen,
Laten we beter denken aan de ouders, vrienden, broers, zussen en bekenden van de slachtoffers dan onze eigen strijd te voeren.

Hoe je er ook over denkt en wie er ook gelijk heeft, deze mensen (soms nog kinderen) verdienen het niet om om verlengstuk te zijn van wie dan ook.

Veel wijsheid en relativeringsvermogen toegewenst allemaal.

Henk said...

Toen Fortuyn werd vermoord door een linkse activist, was het land te klein als er alleen al gezegd werd: "De kogel kwam van links". Maar nu de dader een rechts-extremist betreft, mag Wilders ongegeneerd gedemoniseerd worden bij het leven en de linkse media doen er vrolijk aan mee.
Schandelijk is het! Wat een vreselijk onbeschaafd land is Nederland aan het worden. En het nare is dat de tegenstellingen en de ontevredenheid van een deel van de samenleving er alleen maar door vergroot worden.

sjun said...

Voor zover mij bekend heeft Geert Wilders nog geen religieus boek geschreven waarin zijn volgelingen worden opgeroepen om jacht te maken op de ongelovigen als de heilige dagen voorbij zijn. Ergo legitimeert dhr Wilders dus zeker niet het geweldddige gedrag dat een Noorse schutter in een land waarin Wilders geen politiek bedrijft en ook al geen kalifaat wil stichten.

Het doet zich daarom aanzien dat er krampachtig wordt gepoogd verschillende monniken van gelijke kappen te voorzien.

Het kan maatschappelijke inzichten opleveren eens te gaan speculeren aan de hand van vrijkomende informatie over de motieven van de man die het op Noorse Sociaaldemocraten voorzien had omdat juist deze daar almachtige partij van het land een migrantenkermis maakte waarbij negatieve effecten op leefomgeving en economie daarvan maar nauwelijks ter discussie konden worden gesteld. Noorwegen zit immers dankzij overpolitiekcorrecte politiek met types als Krekar, die het land op kosten jagen en niet bepaald als culturele verrijking beschouwd worden, in haar maag.

Mij lijkt het goed om meer zicht te krijgen op wat van Anders Breivik een onaanspreekbare moordenaar maakte die kennelijk niets meer te verliezen had. Wat er nu precies in zijn hoofd omging en hem deed besluiten Sociaaldemocraten af te gaan schieten. Iets soortgelijks zou immers ook in andere West-Europese landen kunnen gebeuren bij structurele solidariteitsovervraging waarvoor oplossingen maar steeds op de lange baan worden geschoven terwijl aankaarters van vigerende problematiek juist vanuit de sociaaldemocratie worden neergezet als bijzonder fout na de oorlog.

Misschien mogen we in dit land zelfs blij zijn met een politicus als Wilders die onvrede over structurele achterstelling, welbewuste lokale identiteitsvernietiging ten gunste van een totalitair multikultureel ideaal vormgegeven in een in de praktijk ontdemocratiseerde EUSSR en doorschuiven van rekeningen in elk geval nog kanaliseert, domweg omdat Breivik liet zien dat het veel erger kan als er geen debat gevoerd kan worden?

Gaston said...

Zucht, , , daar laat ik het maar bij

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Brian said...

Extremisme in welke vorm dan ook verdient geen enkele goedkeuring. Links extremisme, Rechts extremisme. Islam extremisme, Christen extremisme.

Waarom moet er met vingers gewezen worden? De PVV is opgericht naar aanleiding van actuele problemen in deze maatschappij. Dit kun je niet ontkennen. Net zoals dat overige rechtse en linkse partijen zijn ontstaan naar aanleiding van problemen in tijden welke ik in ieder geval niet heb mogen meemaken.

Dit is niet de schuld van de PVV, net zoals de moord op Pim Fortuyn niet de schuld was van de PvdA. Net zoals de moord van Theo van Gogh niet de schuld was van Groen Links.

Dit is het werk van een individu die zo goed links als rechts had kunnen zijn.

Opinius said...

Wie haat zaait zal haat oogsten. Filips II zaaide haat, zijn inquisitie oogste. Lenin zaaide haat, Stalin oogste. Jose Antonio zaaide haat, Franco oogste. Hitler zaaide haat, bijna heel het Duitse volk oogste. Honecker zaaide haat, zijn gresnwachten oogsten. Imans zaaiden haat, Bin Laden oogste. Wilders... Breivik? En ja hoor, meteen volgt het grote ontkennen. Typisch dat Wilders er als de kippen bij was om iedere link te ontkennen. Maar ik hoop dat heel veel mensen nu de ogen geopend wordt, dat het vermogen om te relativeren een veel hoger goed is dan blind populisme. Ik lees nu dat sommige leden van de PVV-achterban de daden van Breikvik eigenlijk wel goedkeuren. Te walgelijk voor woorden, daar wil je toch niet bijhoren? Mensen, denk na!

P.Lebs said...

Bert,
Ten eerste een compliment voor de treffende woorden die deze discussie aangezwengeld hebben.
Ik volg al een hele tijd fora rond het fenomeen Geert W. Ik heb nog nooit zoveel nuance gezien in de verdedigende betogen. Nu nog die nuance uitbreiden naar de door W. zo vervloekte bevolkingsgroep in Nederland en wij hebben progressie.

Ga zo door!

Henk said...

@Opinius
>Ik lees nu dat sommige leden van
>de PVV-achterban de daden van
>Breikvik eigenlijk wel goedkeuren.

Inderdaad: SOMMIGE leden. Het overgrote meerderdeel van de PVV-achterban keurt het dus, net als Wilders zelf, zeer beslist af.

De moord op Fortuyn werd destijds ook door sommige leden van de PvdA en Groen Links achterban goedgekeurd en door de hele verdere rest + Wim Kok/Ad Melkert/Rosenmöller afgekeurd. Toen werden PvdA en Groen Links toch ook niet officieel als "fout" bestempeld?

Geef nu gewoon toe dat hier sprake was van een gestoorde gek, zoals er ongetwijfeld meer van rondlopen, zowel links als rechts.

Henk said...

@Anonymous
Ik denk eerder dat iemand met een verkiezingsposter van de PVV een baksteen kan verwachten, als ik al die haat op Nujij.nl en elders zo lees

Bert said...

Henk, ik denk dat iedereen - althans de min of meer redelijk denkenden onder ons - het er wel over eens is dat deze misdaad Wilders' schuld niet is of kan zijn.

We komen langzaam maar zeker meer te weten over de motieven van dir ABB, en over de grondige manier waarop hij zijn wandaden heeft voorbereid. Ik denk mede daarom dat je, door vol te blijven houden dat het om een eenmalige misdaad door een doorgedraaide gek gaat (gekken heb je overal, daar heb je gelijk in, maar dat is een ander verhaal), niemand een dienst bewijst. Integendeel, het zou zinvol zijn om die motieven en methodes grondig te bestuderen, en te proberen om een toekomstige, soortgelijke misdaad met deze kennis te voorkomen.

Henk said...

@Bert
Daar geef ik je wel gelijk in. Maar ik denk dat, ongeacht de motieven van de dader, een goede eerste stap al zou zijn dat mensen begrip tonen voor elkaars standpunten.

Om over mezelf te spreken: Ik stem PVV omdat ik de criminaliteit en overlast in mijn woonplaats Amsterdam van jongeren (in de praktijk vaak van buitenlandse afkomst) helemaal zat ben. En wat ik vooral zat ben is het feit dat die overlast door partijen als PvdA en Groen Links gebaggetelliseerd lijken te worden. Het probleem dat door PVV kiezers wordt ervaren, lijkt niet serieus te worden genomen. Vervolgens word je als PVV kiezer in een hoek geduwd en beschuldigd van racisme.
Dat is wat ik in de huidige maatschappij niet alleen heel irritant, maar ook gevaarlijk vind, want als mensen het idee hebben niet serieus genomen te worden loop je het risico dat ze grijpen naar andere middelen.

Overigens heb ik zelf wel begrip voor andere standpunten. Want ik begrijp maar al te goed dat mensen schrikken van de harde woorden van Wilders over de Islam en ben het op dat punt ook niet met Wilders eens. Maar op andere punten (criminaliteit en overlast) dus wel.

Mijn mening is dat andere partijen toenadering zouden moeten zoeken op punten waarin overeenkomstige meningen zijn. Want ik kan me echt niet indenken dat andere partijen overlast van jongeren op straat wel goedkeuren.

Je kunt de PVV beter overbodig maken dan bestrijden, want dat laatste is gevaarlijk.
Je maakt de PVV overbodig door de problemen waar PVV kiezers mee rondlopen, serieus te nemen en op te lossen.

Maar het PVV-gebash op internet van de laatste maanden en met name de laatste 2 dagen, irriteert me enorm.

Bert said...

"Je kunt de PVV beter overbodig maken dan bestrijden [...]. Je maakt de PVV overbodig door de problemen waar PVV kiezers mee rondlopen, serieus te nemen en op te lossen."

Daar zit flink wat waarheid in. Wat mij bij die partij vooral stoort - naast het belabberde niveau van veel van haar vertegenwoordigers - is o.a. de vleewgeworden rancune (tegen links, tegen intellectuelen, tegen moslims, noem maar op), het simplisme dat zo eigen is aan populisme (lees Maarten van Rossem's boekje over populisme, een aanrader), het feit dat ze niet alleen maar door zichzelf maar ook door (ultra)rechtse supporters en veel (linkse en rechtse) tegenstanders van Israel als vrienden van dit land worden beschouwd, terwijl wij voor hen hooguit de rol van bastion in de strijd tegen de wereld-Islam vervullen en zij vooral het ultra-nationalistische, xenofobische deel van Israel lijken te steunen, en dat is nu juist precies dat deel van Israel waar ik me grote zorgen over maak en waar ik zeer weinig mee gemeen heb. Sorry, deze zin is te lang en loopt niet lekker, ik hoop dat je een idee hebt gekregen van wat ik bedoel.
Ook de rol van de partij in het debat rond het koshere slachten heeft mij jarenlang gestoord, vooral om historische en emotionele redenen. Zie mijn postings en artikelen over dat onderwerp. Ik heb niets tegen individuele PVVers (mijn beste vrienden zijn PVVer, zou ik haast zeggen :-)), maar als partij vind ik de beweging op zijn minst dubieus. Maar je hebt gelijk, het zou mooi zijn als er geen reden was (of zou zijn geweest) voor de opkomst en de groei ervan.

Anonymous said...

Ah Bert wil ook niet zien dat de islam (moslims) gewoon een probleem is (zijn)voor onze samenleving omdat hun gedachtengoed en blinde liefde voor allah niet passen (geintegreerd kan worden) in onze samenleving. Moslims willen niet integreren en zullen dit ook nooit doen.
Helaas wil niemand zien dat dit een mega probleem is wat door de linkse elite (met de PVDA voorop) alleen maar erger wordt gemaakt.

Wat die dombo in Noorwegen heeft gedaan is vreselijk en totaal niet waar ik voor sta maar ik vrees dat zijn waarschuwing inzake de Islam en moslims niet ver van ons toekomst beeld is. Helaas.

Maar dat mag je natuurlijk niet meer zeggen in NL. Als je moslims aanspreekt over hun integratie worden ze altijd gediscrimineerd. (ja hoor...). En daar kan de linkse elite zijn hand in eigen boezem steken! Zij hebben alles wat dit land binne kwam geknuffeld en geleerd dat ze gediscrimineerd worden als iemand maar iets over ze zegt. En dat er nu een PVV is opgericht is dus een reactie op het linkse knuffelbeleid van de afgelopen decenia.
Maar ook dat zal ik wel niet mogen zeggen...
De waarheid is echter hard.

Oja ik reageer anoniem omdat ik geen google account heb... Voordat je daar ook weer commentaar op hebt.

Bert said...

Je kunt gewoon onder "Name/URL" je naam invullen. Als je een website beheert kun je het adres daarvan bij URL opgeven. Je hebt echt geen Google account nodig. En je mag vrij veel zeggen hier, zolang je maar niet al te persoonlijk en beledigend wordt.

Jouw waarheid is inderdaad hard, maar gelukkig is het niet de enige.

Ik herken trouwens ook in jouw betoog iets wat je veel tegenkomt bij terreurdaden: "Het is natuurlijk vreselijk/idioot/niet goed te praten, maar.....". Over dat 'maar' heb ik al meer dan eens geschreven, o.a. in het volgende artikel: http://yonathanbert.blogspot.com/2010/11/geen-excuus-voor-politiek-geweld.html