Wednesday, December 07, 2011

Goed fout

Bij toeval las ik weer eens een uitstekende column van Elma Drayer. Wat mij opvalt - het kan zijn dat anderen dit ook al hebben opgemerkt, maar dat heb ik dan gemist - is dat twee van de belangrijkste verantwoordelijken voor de 'vergrijzing', in de laatste tien jaar, van de goed-fout discussie rond WOII allebei kinderen zijn van ouders die eind jaren dertig en begin jaren veertig van de vorige eeuw kozen voor de kant die in 1945 uiteindelijk verslagen werd (deze beschrijving lijkt mij neutraal genoeg). Ik weet niet wat de vader van meneer Van der Zee in 'de' oorlog deed, maar Van der Heijden senior was pik- en pikzwart, voor zover ik weet stond hij aan het hoofd van de Landwacht in Zuid-Holland. Ik heb ooit, online, gelezen wat Chris' broer Haye daar dapper en eerlijk over heeft geschreven. Is het toeval dat nu juist deze mannen nuances proberen aan te brengen - en dan vooral door de 'goede' kant minder goed te maken natuurlijk, zelden of nooit probeert men de 'foute' kant een menselijker gezicht te geven - in het verleden waarin hun ouders voluit voor collaboratie kozen? U mag het zeggen. Je kunt het niemand kwalijk nemen dat hij het voor zijn ouders opneemt, en natuurlijk had meer dan slechts een kleine, actief collaborerende minderheid boter op zijn hoofd in de jaren 1940-45 (en daarvoor en -na), maar in mijn ogen zul je de misdaden die door de actieve en minder actieve Nazis en hun helpers (waar en hoe die hulp ook maar gegeven werd) begaan zijn nooit minder misdadig kunnen maken door erop te wijzen dat er ook aan de 'goede' kant (en aan de kant van de belangrijkste slachtoffergroep) grove en minder grove fouten (en misdaden) zijn begaan.

PS: Voor nog een recente goede column van mevrouw Drayer: klik hier. En nu ik toch naar Trouw-columnisten verwijs, kan deze columns er ook nog wel bij.

No comments: