Saturday, April 14, 2012

Makkelijk praten

Ik kwam online aardig wat beschuldigingen, zoals deze, tegen aan het adres van Wouter Bos naar aanleiding van het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel, oftewel de Commissie De Wit. Alhoewel het me sterk lijkt dat meneer Bos geen fouten heeft gemaakt, is veel van de bagger die over hem wordt uitgegooid volgens mij mij vooral makkelijk geneuzel achteraf. In het geval van de commissieleden gaat het - als ik sommige deskundigen mag geloven - ook nog eens om mensen die misschien beter eerst eens zorgvuldig naar het functioneren van henzelf en van hun collegaparlementariers zouden moeten kijken voordat ze beschuldigende vingers richting Bos uitsteken. Zelf hecht ik meer waarde aan het deskundige, kritische maar begripvolle oordeel van deze twee deskundigen.


No comments: