Friday, May 11, 2012

Religie in een seculiere maatschappijOp de vraag "Religieus of seculier?" antwoord ik gewoonlijk "Ik geloof maar ik ben 100% seculier". Ik ben erg voor leven en laten leven en voor een absolute zo volledig mogelijke scheiding van kerk/synagoge en staat, maar ik vind wel dat mensen met een religieuze overtuiging zoveel mogelijk de kans moeten kunnen krijgen om volgens de regels van hun geloof te leven, zolang dat geen serieuze belemmering voor de eerder genoemde scheiding vormt. Ik kan me goed vinden in de inhoud van deze tekst van prof. dr. Ernst M. H. Hirsch Ballin.


No comments: