Tuesday, October 15, 2013

Met zulke vrienden...


En nog steeds, ondanks alle bewijzen voor het tegendeel, zijn er onnozele zielen die geloven of beweren dat Geert W. een vriend van Israel en 'de' Joden is.

No comments: