Thursday, August 21, 2014

Lezenswaardig


Ik behoor echt niet tot diegenen die altijd maar klagen over 'de' media en de manier(en) waarop zij over Israel berichten. In mijn ogen zou Israel zelf heel veel kunnen doen om zijn imago te verbeteren, en zou de regering met relatief weinig moeite (maar wel met een minimum aan visie, en aardig wat politieke moed en een duidelijke koersverandering) het land sterker en minder kwetsbaar maken, en tegelijkertijd een aanzienlijk deel van de wind uit de zeilen van alle BDS-ers en zogenaamde vrienden van de Palestijnen nemen. Helaas geeft men er in Jeruzalem al decennia lang de voorkeur aan om te klagen over hoe bevooroordeeld en blind de wereld wel niet is, en om tezelfdertijd anderen (in Gaza, Teheran, Damascus, Beirut, en Cairo, om maar een paar plaatsen te noemen) ons de werkelijkheid laten dicteren, en achter de door die anderen bepaalde feiten aan te hollen. Of te kruipen. De terugtrekking uit Gaza (en in zekere zin geldt dat ook voor Zuid-Libanon) waren voorbeelden van Israelische initiatieven, maar die liepen rampzalig uit, met name omdat ze vergezeld gingen van een absoluut gebrek aan nazorg en visie (o.a.:  het eerste rotje dat west- dan wel zuidwaarts werd gegooid had met superdisproportioneel geweld moeten worden beantwoord). Anyway, nogmaals over de media. Zoals gezegd zou ik graag zien dat Israel minder tijd en energie besteedt aan het klagen over hoe slecht de andere kant wel niet is en hoe hypocriet de wereld (de media incluis) reageert, en iets beter zijn eigen best doet om onze eigen realiteit (en daarmee ook die van velen die bij ons in de buurt wonen) iets leefbaarder te maken. Desondanks knikte ik verschillende malen instemmig toen ik dit opiniestuk van Martin Sommer, over journalisme en professionaliteit, las. Het zou sommige media sieren als ze af en toe iets professioneler te werk gingen, dat moge duidelijk zijn.

No comments: