Friday, May 11, 2018

Artikel in het Friesch Dagblad

Het volgende opinieartikel (althans, een eerdere versie ervan, door een misverstandje kon deze ietwwat verbeterde versie niet meer mee) stond vorige week in de 70-jaar-Israel bijlage van het Friesch Dagblad. Daarnaast zijn er de afgelopen twee weken vier door mij gemaakte interviews in de krant verschenen: met een politiek actieve leerling van mijn school, met een vriend van mij uit Beit Jalla, met MK rabbijn Yehuda Glick, en met de rabba (een vrouwelijke rabbijn) van onze gemeente.De honing en de angel

Het 70-jarige bestaan van de staat Israёl is een mooie gelegenheid om blijk te geven van dankbaarheid, vreugde en trots. Tegelijkertijd is ook een zekere bezorgdheid op zijn plaats.

Eén van de redenen waarom ik al van Israёl hield lang voordat ik er heen ging, is 's lands rijke traditie van liedjes en gedichten. Naomi Shemer (1930-2004) was één van de belangrijkste Israёlische liedjesschrijvers. Haar werk is in vrijwel elke Hebreeuwse Best of… verzameling te vinden. Lu Yehi (de Israёlische variant op Let It Be), Yerushalim Shel Zahav (Jeruzalem van goud), Al Kol Ele (Over dit alles), het zijn zomaar drie illustraties uit een prachtig, uitgebreid oeuvre. In Al Kol Ele richt de zanger(es) zich tot God, en vraagt Hem over ons te waken: “Over dit al / Houd alstublieft voor mij de wacht, mijn goede God / Over de honing en de angel / Over het bittere en over het zoete”. De metafoor van de honing en de angel leek mij een mooie insteek voor een persoonlijke overpeinzing bij 70 jaar Israёl.

De angel en het bittere

De feestelijke ceremonie en show die de festiviteiten van de zeventigste Yom Ha’Atsma’ut (Onafhankelijkheidsdag) openden, bevatten enkele van de elementen die veel Israёliёrs en vrienden van Israёl al lange tijd zorgen baren. Aan de ceremonie ging een wekenlange machtsstrijd vooraf, tussen enerzijds Yuli Edelstein – de voorzitter van de Knesset, het Israёlische parlement – en anderzijds premier Netanyahu en zijn trouwste en meest luidkeelse volgelinge, minister van sport en cultuur Miri Regev, die verantwoordelijk is voor de feestelijkheden rond Israёls zeventigste verjaardag. Van oudsher is de voorzitter van de Knesset de gastheer bij de officiёle ceremonie op Onafhankelijkheidsdag. Die persoon vertegenwoordigt immers de consensus en de democratische waarden van het land. De premier en de president zijn te gast op het feest, maar ze houden volgens het gebruikelijke protocol geen toespraken. Netanyahu voerde twintig jaar geleden als eerste minister-president het woord bij de ceremonie, en stond erop dat dit jaar wederom te doen. Edelstein had gedreigd niet te komen als Bibi zou spreken, maar er werd een compromis bereikt: de premier zou een korte gelukwens uitspreken. Dit werd een politieke speech van ruim een kwartier. Volgens sommige commentatoren was het niets anders dan een prime-time verkiezingstoespraak. Yuli Edelstein is een dappere, zachtaardige en hoogst beschaafde man. Hij behoorde in de jaren 70 en 80 tot de ‘Gevangenen van Zion’, de zogenaamde refuseniks, Joodse activisten die in de voormalige Soviet Unie voor het recht op emigratie naar Israёl pleitten. Net als vele anderen werd hij daarom in de Goelag gevangengezet. De Knessetvoorzitter, zelf lid van de Likoed, gaf na afloop van de plechtigheid voor de camera toe dat zijn vertrouwen door Regev en Netanyahu was geschonden. Wat een demonstratie van eenheid, gedeelde waarden en verdraagzaamheid had moeten zijn, werd uiteindelijk een controversiёel evenement, een soortement verjaarspartijtje van Bibi en Miri. Ronny Daniel, een ervaren militair analist voor één van de nieuwszenders, en niet bepaald uitgesproken links, noemde de ceremonie – volgens hem uiterst belangrijk en symbolisch, omdat het de overgang van herdenking naar viering symboliseert – roekeloos. Hij stelde dat we van een democratie in een koninkrijk zijn veranderd, en dat Netanyahu ons als onderdanen behandelt. Dit is typerend voor iets wat veel Israëliërs verontrust. Vroeger – in het Israёl dat mij altijd gefascineerd heeft – draaide alles hier voornamelijk om het collectief. Dat was niet ideaal, en vele fouten werden ook toen gemaakt. Maar het algemeen belang en het gemeenschapsgevoel lijken inmiddels soms te hebben plaatsgemaakt voor zelfverrijking en -verheerlijking. In plaats van consensus en solidariteit heersen daardoor nu meer dan ooit tevoren verdeeldheid en polarisatie.

Een tweede element schitterde juist door afwezigheid bij de feestelijkheden: de Arabische bevolking van Israёl. In het ceremoniële deel, waarbij twaalf eminente burgers (plus dit jaar de premier) toortsen ontstaken, was er nog ruimte voor de Druzische spirituele leider Sjeik Mowafak Tarif. In de show daarna – waarin hoofdstukken uit de geschiedenis van het Joodse volk werden uitgebeeld, met een nadruk op de immigratie in de vorige eeuw – ontbraken Arabische Israёliёrs echter geheel. De enige verwijzing naar de Arabische cultuur, taal of bevolking die ik kon ontdekken was een schoolbord in een klas waarin Joodse immigranten uit Arabische landen (d.w.z. acteurs die die immigranten uitbeeldden) Hebreeuwse les kregen. Op dat bord stond in het Arabisch ’Ard ’Isra’il (het Land Israёl) geschreven. Dat de Palestijnen niet voor het feestje waren uitgenodigd kan ik begrijpen. Het moest immers natuurlijk wel leuk en gezellig blijven, en niemand wilde aan de ‘olifant in de kamer’ worden herinnerd. Maar dat ongeveer een vijfde deel van onze eigen bevolking volkomen genegeerd werd is natuurlijk niet goed te praten. En dan vonden velen het nog ongepast, onbegrijpelijk en ondankbaar dat ten zuiden van Haifa enkele duizenden Arabische Israёliёrs in plaats van Onafhankelijkheidsdag Yaum al-Nakba (dag van de catastrophe) ‘vierden’.

Israёl staat vaak alleen. Er is al zeventig jaar lang geen gebrek aan landen en wereldburgers die Israёl het liefst zouden zien verdwijnen. En zo’n gebrek zal er ook in de toekomst niet zijn. Gelukkig zijn er ook velen die het land steunen. Jammer genoeg heeft Israёl thans ook een flink aantal vrienden bij wier vriendschap je vraagtekens kunt zetten. Donald Trump, om maar een voorbeeld te noemen, mag dan luidkeels zijn vriendschap betuigen, zijn Syrië-beleid laat zien dat Israël tegenover Rusland en Iran tachles (per saldo) niet op hem hoeft te rekenen. Dit doet het ergste vrezen voor toekomstige confrontaties met die twee formidabele tegenstanders. Israёl is hieraan medeschuldig. Bij de meeste kritiek die richting Jeruzalem wordt geuit, schermen regeringswoordvoerders al gauw haast automatisch met het a-woord of z-woord: antisemitisme danwel (Joodse) zelfhaat. Dit gebeurt ook als de critici hun sporen als vrienden van Israёl ruimschoots verdiend hebben. Tezelfdertijd wordt zelfs het meest onbeduidende land dat laat doorschemeren dat het overweegt zijn ambassade naar Jeruzalem te verhuizen, door de regering als allerbeste vriend omarmd. Steun voor een verenigd Jeruzalem (en daarmee ontkenning van de de facto verdeeldheid van de stad, en van haar potentieel als centrum voor vrede en verzoening) is voor de regering Netanyahu feitelijk de lakmoestest voor vriend- en vijandschap geworden, meer dan daadwerkelijke bijstand en medewerking.

Andere zorgwekkende elementen in de Israёlische maatschappij en politiek vandaag de dag laat ik maar buiten beschouwing. Corruptie, racisme, de kloof tussen arm en rijk, onderdrukking van de Palestijnen, de buitenproportionele macht van de ultra-orthodoxe partijen, pogingen om andersdenkenden de mond te snoeren en de invloed van het Hooggerechtshof (dikwijls de laatste toevlucht voor minderheden in dit land) te beknotten, het zijn maar een paar voorbeelden van negatieve ontwikkelingen die weliswaar niet onder deze regering begonnen maar die zij zeker niet gestopt, ja zelfs menigmaal aangewakkerd heeft. De laatste jaren is er een immer groeiende groep vrienden van Israёl die zich, samen met kritische Zionistische Israёliёrs in het land zelf, om al die redenen afvragen waar Israёl naar toe gaat, en hoe het verder moet en kan. Dat Natalie Portman, een in Jeruzalem geboren Amerikaans-Israёlische actrice die altijd haar steun voor haar vaderland heeft uitgesproken, onlangs weigerde naar Israёl te komen om de zeer prestigieuze Genesis-prijs in ontvangst te nemen spreekt boekdelen. Mevrouw Portman voelde zich ongemakkelijk door recente gebeurtenissen bij de grens met Gaza (waarbij tientallen Palestijnse slachtoffers vielen) en wilde niet de schijn wekken dat ze door haar aanwezigheid Netanyahu – één van de sprekers bij de prijsuitreiking – steunde. Dat deze ontegenzeggelijke vriendin van Israёl door Miri Regev werd afgeschilderd als een noitoire Israёl-haatster kwam niet als een verrassing. Evenmin als de oproep, door een vanwege wangedrag tijdelijk geschorst Knessetlid (en partijgenoot van Regev en Netanyahu), om Natalie Portman haar Israёlische paspoort te ontnemen.

De zoete honing

Ondanks alle zorgen en kritiek zijn er ook en vooral veel redenen voor dankbaarheid, trots en vreugde. Het is bijna letterlijk ongelooflijk hoeveel hier in zeventig jaar bereikt is, zeker als je nagaat in wat voor situatie het Joodse volk zich in 1948 bevond. De oude Zionistische slogan (“Een land zonder volk voor een volk zonder land”) is inmiddels achterhaald, we weten nu allemaal dat hier ook voor 1948 én voor de komst van de Joodse immigranten vanaf het einde van de 19e eeuw mensen woonden. Van de inwoners van het laat-19e eeuwse Ottomaanse Palestina was zo'n 85% moslim, 10% christen, en 5% van de bevolking was (vooral religieus) Joods. Maar de Joodse immigranten die hier sindsdien naar toe zijn gekomen – en hun nazaten –  hebben onloochenbaar diverse revoluties teweeggebracht. Of je het nu hebt over gezondheidszorg, landbouw, watermanagement, technologie in het algemeen of IT in het bijzonder, Israёlische wetenschappers en ondernemers (waaronder vanzelfsprekend ook Arabische Israëliërs) hebben op diverse gebieden de wereld verbeterd. We kunnen ons in menig opzicht met de meest ontwikkelde landen ter wereld meten. Bovendien is en blijft het land ondanks alles een naar omstandigheden redelijk functionerende democratie. Zeker als je het in de regionale context plaatst, al vind ik dat meestal een bezwaarlijk argument. Ik wil niet met Iran, Syriё, Egypte etc. worden vergeleken. Maar toch. Wat betreft persvrijheid en rechten voor religieuze minderheden en voor de LHBT gemeenschap, kan het misschien nog beter maar ongetwijfeld ook veel slechter. Ook is de kwaliteit van leven hier erg hoog, Israëliërs weten hoe je van het leven kunt genieten.

Als ik op mijn eigen tijd in Israёl (ruim de helft van mijn leven, 37% van zijn bestaan) terugkijk, betreft mijn grootste vreugde en dankbaarheid de vele goede vrienden die ik de afgelopen 26 jaar heb gemaakt. Daarmee bedoel ik zowel mijn Israёlische vrienden als de Duitse, Nederlandse, Amerikaanse en andere buitenlandse vrienden van Israёl die ik heb ontmoet. Zoals ik al eerder in deze krant schreef zijn Israёlische vrienden vaak de beste vrienden die je je kunt wensen. Al mijn vrienden hier zijn hartelijk, warm en gastvrij. Ik weet dat ik zonodig op hen kan vertrouwen en terugvallen. Wat me evenwel nog meer dan alles ontroert en verbaast is de vriendschap voor Israёl die ik onder buitenlandse vrienden, kennissen en collega’s tegenkom. Die vriendschap komt deels – ik herinner me dat nog uit mijn jeugd, en zie dat ook in reacties op mijn schrijfsels – voort uit liefde voor het Joodse volk als volk Gods, en uit schuldgevoelens over de Holocaust. Maar veel van onze vrienden zien Israёl ook nog immer – los van de Bijbel en de Tweede Wereldoorlog – als een teken van hoop, en als een baken van democratie en vooruitgang. Het is van levensbelang  voor Israёl (én indirect ook voor de Palestijnen) dat we die hoop en dat vertrouwen niet beschamen.

Over het zoete en het bittere

Dat ik in deze beschouwing veel meer ruimte en specifieke aandacht besteed aan de angel dan aan de honing, komt vooral doordat ik het belangrijker en zinvoller vind om dingen te verbeteren dan om onszelf op de borst te slaan. Mijn protestantse achtergrond speelt hierbij wellicht een rol. Daarnaast maak ik me – zoals gezegd niet als enige – steeds meer zorgen om het karakter en de toekomst van dit land. Israël wordt misschien wel Joodser (Joods in de zin van orthodox religieus) maar niet echt democratischer, integendeel. De uitspraak van de Minister van Justitie, Ayelet Shaked (een seculier lid van de overwegend orthodoxe partij Het Joodse Huis, what's in a name), dat "Israël Joods zal blijven, zelfs als dat ten koste gaat van mensenrechten" was geen nonchalante verspreking. Volgens mij laat dit zien dat Israël, ondanks zijn overduidelijke innerlijke kracht en regionale overwicht, nog steeds bang en onzeker is. Die angst is deels gerechtvaardigd maar soms ook sterk overtrokken, en politici – met Netanyahu als absolute meester – maken er grif misbruik van. Het doel van het Zionisme is altijd geweest om de Joden "een vrij volk in ons land" te laten worden, zoals in het volkslied Hatikvah (De Hoop) staat geschreven. Zeventig jaar zijn helaas niet genoeg geweest om dat te bereiken, en niet alleen maar vanwege externe factoren waarover we nauwelijks of geen invloed hebben. Dat is waarom ik – als Zionist, als Jood, en als vader van drie prachtige, trotse Israëlische kinderen – niet alleen blij en trots ben, maar ook bezorgd en zelfs enigszins verdrietig.

 Er zijn diverse liedjes van Naomi Shemer waaruit ik kan citeren om deze reflectie af te sluiten. Als ik heel cynisch was en alle illusies had opgegeven, zou ik de titel HaHagiga Nigmeret (Het feest is afgelopen) kunnen gebruiken, maar ik heb ondanks al mijn bedenkingen, ergernissen en zorgen hoop en vertrouwen op een goede afloop. Het lied Mahar (Morgen) bevat de mooie woorden “Morgen, wanneer het leger zijn uniform uittrekt / Zal ons hart in de houding staan / Daarna zal een ieder met zijn eigen handen bouwen / Wat hij vandaag droomt”, maar het lijkt me bij de huidige stand van zaken iets te optimistisch en onwerkelijk om te dromen van een Israёl dat geen leger meer nodig heeft. Mijn kinderen en kleinkinderen zullen vrijwel zeker nog in dienst moeten, iets waar ik overigens geheel vrede mee heb. Ik kies dus nogmaals voor Al Kol Ele. Dit lied, als een gebed geschreven, is tegelijkertijd realistisch, rust- en hoopgevend: “Mijn God, bewaar dit huis […] / Voor verdriet, voor plotselinge angst / En voor oorlog […] / Alstublieft, houd voor mij de wacht over dit al / En over mijn geliefden / Over de rust, over het gehuil / En over dit lied”. Amen.


9 comments:

Sappa Tamang said...

Annapurna Base Camp Trek is one in every one of the big ranges that expand from Vara-Shikar (Annapurna Fang) towards Manaslu and Lamjung range that is roughly 60-70 kilometer of lateral distance. which has one peak over eight,000 meters, 13 peaks over seven,000 meters, and sixteen additional over half dozen,000 meters. The landscape of the region provides breathtaking sceneries. the first morning views of the mountains square measure majestic. The sunrise views from on the trail of the trek square measure breathtaking. The treks mix such a large amount of totally different landscapes and convey you, therefore, getting ready to the bottom of seven,000 and 8,000-meter peaks.Annapurna Base Camp trekking designed by Nepal Base Camp Treks is one in every of the foremost loved trekking destinations. throughout the trek except witnessing made cultural diversity, you'll additionally withstand remote farms still as villages occupied by Gurung ethnic tribes WHO square measure popularly celebrated everywhere the planet for his or her bravery. you'll be able to expertise the culture, previous traditions, and spiritual values of grunge individuals. To begin ten days Annapurna Base Camp, we are going to drive to Nayapul from Pokhara and walk right along the trail and keep on trekking downhill following a watercourse to Birethanti. Also, we are going to climb to Jhinu danda wherever we will get pleasure from tumbling within the natural spring. On the thanks to Dovan, we are going to be rewarded by the outstanding views of Mt. Machhapuchhre, Annapurna South, and Huinchuli. Plus, we are going to pass Chomrong, an oversized Gurung village. we are going to additionally pass the tree-plant full of bamboo and bush trees beside the Modi watercourse and reach Donovan. Then we are going to walk for six hours to urge to Annapurna Base Camp lies at the elevation of four,095m via Machhapuchhre base camp that fantastically assaults the northern aspect of the very giant Mt. Machhapuchhre. Walking for around four hours we are going to reach Annapurna Base Camp that enthralls the North American nation with the putting views of the world’s tenth highest Annapurna I ( eight,091 m), Mt. Machhapuchhre Annapurna South, Huinchuli and additional. Trekking Guide Team offers a wonderful probability to travel for Annapurna Base Camp that is one in every of the foremost picturesque and exciting set within the heart of the nice Mt. Annapurna. we are going to cause you to feel the nice distinction if you choose to travel with North American nation since our good staffs and hospitable porters will certainly cause you to trek safe, comfy and unforgettable.

Unknown said...

very interesting post. keep on sharing such interesting content: online quran academy | online quran teaching | online quran teaching on skype | online quran learning | online quran teaching websites | online quran tutor | learn quran with tajweed | online quran classes | learning quran school | online quran teacher | learn quran online with tajweed | e quran academy | online quran teaching academy

Clipping Path said...

Nice post. I really enjoy reading it. Very instructive, keep on writing.

Journey Nepal Adventures said...

Are You looking for Trekking in Nepal? If you haven't, then you're seriously missing out! Not solely is it a fine looking journey, however it additionally Journey Nepal Adventure Leaking. The land of the Himalayas, Nepal presents wonders that area unit breath-taking. From the chain of mountains landscapes to the wealthy cultural attribute, trekking in Nepal is really a wonderful deed. Visit lovely ethnic chain of mountains settlements and villages. visit destinations at beautiful watercourse valleys hard boring distinctive terrains. Walk on winding trails passing through heavenly alpine forests and inexperienced pastures. Trekking in the Himalayas may be a marvel that's undeniably awe-inspiring! Best Trekking in Agency Nepal holidays square measure fearless leisure pursuits for people that need some ‘real fun’ in their hard-earned break. Trekking and hiking, a journey on foot to mountainous areas are analogous to hiking, except treks cowl a bigger distance. The Kingdom of Nepal offers a spread of each technical and nontechnical walks across its fantastically numerous tract. because of its growing quality among hikers and trekkers, the Kingdom of Nepal at this time is witnessing a
boom within the business enterprise trade for trekking and hiking. The Journey Nepal Adventure is Small Business Trekking Agency in Nepal, which is Self Guide and Tour Operator has Been setting Local Running Trekking Company in Nepal. All Professional and Mountaineering Staff and well Training Base Himalayan kingdom of Nepal.Are You
Looking For Best Trekking Agency in Nepal
Journey Nepal Adventure Pvt. Ltd. is government register agency (licensed Mountain Guide team) in the Nepalese Himalayas Ranges… After working 10 years (since 2008) on the tough trails for several years as a mountain staff crew, and working so hard to develop our fluency in English languages, We became a guide in the year 2008 to 2016. We have spent the past 10years as a professional Himalaya
trekking guide, working for several Popular Trekking Company in Nepal; we have now decided to work as an independent guide and self-leading to provide all our
national and international clients, who like to enjoy their Himalaya trekking holidays tour with us (https://www.journeynepaladv.com)

Adventure Everest Team said...

Namaste Dear Valuables Trekkers and Climber Well, Adventure Everest Team is Mainly Organized Peak Climbing and Everest Expedition in Nepal and also those where are most popular Trekking Route as well. The Basically Everest base camp Trek, Everest Chola Pass Trek and Gokyo LakeTrek, Everest Three pass trek, Phaplu to Everest Base Camp and Everest Panorama Trek. These trip are most popular and Best Hiking in Nepal. the Trip start from lukla to Lukla or phaplu to all the way up everest base camp return to lukla fly back to Kathmandu.
Adventure Everest Team is local base and Under Nepal government license holder Trekking Agency in Nepal which is more the 20 Years Experienced in this tourism industry. Base Full Board Packages Selling and Mostly Organized Peak Climbing Expedition in nepal. The Island Peak Climbing, Lobuche Peak Climbing, Ramdung Peak Climbing, Amadablam Expedition in nepal. there are not that lead to Adventure type of Expedition. we do have Mt Everest Expedition, Lhotse Expedition, Pumori Expedition, Nuptse Expedition, Barutse Expedition and Many Others Expedition in Nepal. these all trip are east part of Nepal. Mr Kul Bahadur Tamang run by Local Trekking Company in Nepal. as Professional team and Most of the Climbing guide are already maded Everest Expedition and over 8000 meters. and license holder Mountain Guide. Generarly Mr Kul run Hotel in Dingboche Good luck make happy to all of Clients and combine both Trekking Company in Nepal. The main aim is how to make happy all of valuable clients those who are travelling in Nepal. Secondary trip selling in Annapurna Region which is most popular trip Annapurna Base Camp Trek, mardi himal trek, Annapurna Circuit trek, Manaslu Circuit Trek, manaslu Tsum Valley Trek, Upper Mustang Trek, Kanchenjunga Trek, Upper Dolpo trek and Rara Lake Trek. these trip is South Part of Nepal. Chulu West peak Climbing and Chulu East Peak Climbing is very general and Popular Trekking Peak Climbing in Nepal.

Sjoberg Anna said...

After reading you will agree with me that this information is very good to share out here with you guys, I believe its will inspire others too as i have found happiness and joy in my marriage today, I'm a living witness it work for me, my husband return back home after 2 years of divorce, its almost unbelievable but miraculous.
My name's Tamar Maria, from Jerusalem - Israel, i'm a Nurse by Profession. Few weeks ago I read similar comments on a relationship counseling Blogg post about a USA lady called Theresa, she testified how she restored back true love and trust into her broken marriage, she said Dr.Oduduwa that helped her reconcile with husband after several months of separation. I was so lucky to read that coment and i copied out Dr.Oduduwa personal email contact address to communicate with him personal for help urgent help to bring back my ex husband home
{dr.oduduwaspellcaster@gmail. com}
Last week Monday morning i send email message to communicate with same Dr. Oduduwa for help.
Two months ago i had huge fight with my husband Anders he looked straight into to my eyes; said our marriage is over, he said that he was done with our marriage, he took away my son Felix and travel our of the country to be living in Canada with another woman, ever since then I have been trying to call and send messages to him through phones, social median and email but he completely blocked my line out from reaching him and our son Felix was with him and i could not hear my sons voice, this pain i have been going through all my life until the day i met Great Dr.Oduduwa Love spell caster, i was so frustrated and needed help to at least get to talk with our son Felix, i was read to apologize even when we both know he wronged me, he took my son away from me for over 7 months no words no letter. this situation was killing me everyday i was depressed and i desperately needed urgent help and solution to resolve this problem so i contact email address of Dr.Oduduwa as i believe he can be only hope to help me bring back my husband home with my son Felix. However, Dr. Oduduwa assured me that he can help me return back my husband and kid back home within 7 days of love spelling prayers, I was shocked and i gave it a try, i carefully follow his instructions step to step. Two days after Dr.oduduwa said he done finished enchantment Love-spelling powers into air at the Temple of Solution, all these was done by him all alone, i did not do anything just provide required items. That same night my husband Anders called me on cell phone to apologize, he was very sobber talked with me nice, he was feeling very sorry for everything he did to hurt me. Anders return back home with our Felix. I am so happy today that i have my family restored and my husband and i love each other more than everafter. I will forever appreciate and grateful to Oduduwa. I promise to share my good news testimony to my friends and everyone out here in the world.
Oduduwa told me also he has gifted powers for solution to following challenges of life;-
* Love Spells Win-Back Ex lover
* Success & promotion Talisman ring * lucky charm ring.
* wards - PROTECTIVE HOOK
* Traditional roots and Herbals to Cure Sickness, Cure to Cancer
Disease, Cure HIV, High blood pressure.
* fertility magic
* Lucky LOTTERY NUMBERS
* BLESSED RING FOR WINNING - GAME etc.
You are very lucky to reading my good new testimony out here today, it work for me. I believe it will work for you as well.
WhatsApp: +79268011965
(dr.oduduwaspellcaster@gmail. com)

markus hansel said...

porno

hd porno

brazzers porno

rokettube

konulu porno

türk porno


film izle

hd film izle

filmi full izle

dizi izle

cep herkülü izle

Çakallarla dans 5 izle

Clipping Path Service said...


Thank you so much for the detailed article.Thanks again.

akcam114332 said...

sohbet hatları