Tuesday, August 26, 2014

Tom Janssen on Hamas and the People of Gaza"Wait!...And maybe we should NOT try to destroy Israel..!! - "...Just kidding...!!"

Found on the website of Tom Janssen.

Tom Janssen over haatimams
Gevonden op de website van Tom Janssen.

Monday, August 25, 2014

Yair Lapid's SpeechPicture that I took in July 2013 at Gleis 17

Here you find the full transcript of the beautiful, very well written speech that Israel's Finance Minister and Yesh Atid Chairman, Yair Lapid, gave last week at a ceremony at Platform 17, the railway station in Berlin Grunewald from where tens of thousands of Jews were sent eastwards during World War II. I would not be surprised if Mr Lapid, who is a writer-journalist after all, wrote most if not all of the speech himself. I often get suspicious when people talk about lessons that should or can be learnt from history in general and from teh Holocaust in particular, but he makes quite a convincing analysis of two - apparently contradictory - conclusions that we Jews (might) have drawn from what was done to the Jews of Europe in the years 1933-45.

Sunday, August 24, 2014

Vriendschap is een illusie


Wie dit weblog leest weet dat ik niet bepaald een Geert Wilders fan ben. En dat is zacht uitgedrukt. Zijn op het aloude adagium de-vijand-van-mijn-vijand-is-mijn-vriend gebaseerde 'vriendschap' voor Israel kan me gestolen worden. Zonder hem en zijn trawanten was de discussie rond besnijden en rituele slacht (twee onderwerpen die tot een paar jaar geleden in Nederland taboe waren geweest sinds WOII, en terecht) nooit weer opgelaaid. Veel van zijn Europese bondgenoten zijn ronduit niet kosher. En zijn Wollt Ihr den totalen Krieg Willen jullie meer of minder Marokkanen en kopvoddentaks zijn uitdrukkingen die in een beschaafd land niet zouden moeten mogen. Zijn Israelische 'vrienden' zijn overigens voornamelijk ultrarechtse nationalisten. Wat er in het PVV programma staat (Jordanie is Palestina) gaat voor de meeste Israeliers te ver, en is voor vrijwel alle Israeliers al een gepasseerd station. 
Toch is hij helaas, op een enkele (protestants) christelijke politicus na, zo ongeveer de enige politicus in Nederland die zich openlijk en hoorbaar voor Israel en tegen Hamas uitspreekt. Hij is hier nu zowaar op bezoek. Dit zegt heel weinig over hem, maar helaas zeer veel over de mainstream politieke partijen EN over de politieke discussie in Nederland vandaag de dag. Door hun halfzachte optreden, en doordat geen van hen serieus en rigoreus onderwerpen durft op te nemen die door de PVV worden aangesneden, zien aardig wat Nederlanders de PVV als een redelijk alternatief, hoe onredelijk die 'partij' ook moge zijn. 

PS: Kijk voor de aardigheid eens naar de koppen en de inhoud van Het Parool en De Telegraaf over een en dezelfde demonstratie. Een citaat uit het Parool (d.w.z. ANP) bericht: "De politie was tijdens de demonstratie opnieuw alert op discriminatie, belediging en opruiing. Demonstranten mochten geen discriminerende of antisemitische uitingen doen, hun gezichten niet bedekken, geen vlaggen verbranden en geen vlaggen meedragen van terroristische organisaties als IS en Hamas." Rijm dat eens met een uitspraak als "'Het is klaar met deze zionistische honden, die uit zijn op ons geld en bloed" Maar goed, dat moet mogen, toch, niet dan?


Poverty as a Root Cause of Islamism?


As was the case with the perpetrators of 9/11 and with most if not all high and low profile cases of despicable acts of islamist terror, the life story of who appears to be Jihadi John proves once again that few, if any, of the islamist terrorists choose their disgusting calling because they are poor. Angry, (sexually or otherwise) frustrated, underachieving, unhappy, not fitting in the society where they grow up, poisoned by a twisted version of an already fanatical branch of a certain religion. etc., yes, definitely, but poor? Hardly. I have always found that that 'explanation' is an insult to people who are really poor. Few of them choose terrorism as a 'solution' to their troubles.

Joep Bertrams over IS22.08.14 "Waarom IS strijders hun hoofd bedekken"

Gevonden op de website van Joep Bertrams.
Thursday, August 21, 2014

Een deskundige duim uitzuigen


Als je dit 'vraaggesprek' (het is niet duidelijk wie de vragen stelt, of wie ze beantwoordt, volgens mij heeft de 'correspondent' dit helemaal zelf gedaan) op de website van de NOS leest, krijg je een idee van het niveau van sommige journalisten, en dus van de verslaggeving. Ik ken deze hele mevrouw Van Hoogstraten niet, maar de onkunde en onnozelheid stralen van het stukje af. Inlichtingenwerk en militaire operaties zijn altijd een beetje een lastig gebied als het gaat om journalistiek, en er zijn niet al te veel journalisten die daar hoogwaardige kaas van hebben gegeten, maar als je er zelf geen sjoege van hebt ga je toch bij een collega te rade die er meer van weet? Je vraagt je af waar ze haar informatie vandaan heeft. Zeker niet van Israelische bronnen. Of het moet zijn dat geen enkele van de deskundigen wier commentaar ik de afgelopen 24 uur heb gelezen en gehoord ook maar enig idee heeft waar hij (in een enkel geval zij) het over het over heeft, of dat ze allemaal kolder verkopen, of dat mijn Hebreeuws verschrikkelijk slecht is. Een ding is zeker: ik ben sinds gistermorgen niet de deur uitgeweest, maar heb zonder enige moeite veel betere en nauwkeuriger data 'binnengekregen' dan mevrouw VH. Als dit tekenend is voor het niveau van informatievoorziening naar de luisteraar/kijker/lezer toe bij de NOS, en als ik in Nederland woonde zou ik mijn kijk- en luistergeld terugvragen. 

Tom Janssen on ISIS and Al-Qaida(Long Live Al Qaida)

"Sissy...!"

Found on the website of Tom Janssen.

Kol HaKavod


At least some parliamentarians in the Knesset are doing what they are supposed to do.

Problematic


I won't shed a tear for any of the three Hamas commanders who reportedly were killed today. Neither will I be overly sad if it turns out that Mohammed Deif finally has been 'eliminated', though I do feel sorry for his wife and children who were killed two days ago. My main problem with the events of the last couple of days (and the reports on those events) is the feeling of - almost - euphoria that seems to have set the tone, when you read and listen between the lines. You don't have to read between the lines when you see the comments on Israeli social media to see that euphoria. Once again it appears that most people believe that for every problem there is a military solution (this is one of the points that I referred to in an article that I wrote more than ten years ago). By taking away (or 'taking out') Hamas leaders - which sometimes can be necessary, even if it is only to boost morale, as cynical as that may sound - you don't take away Hamas, or 'the Palestinian problem'. We should keep our feet on the ground (and on our side of the Israel-Gaza border) and realize that a solution to any political-ideological-military conflict can never be solely military.

Lezenswaardig


Ik behoor echt niet tot diegenen die altijd maar klagen over 'de' media en de manier(en) waarop zij over Israel berichten. In mijn ogen zou Israel zelf heel veel kunnen doen om zijn imago te verbeteren, en zou de regering met relatief weinig moeite (maar wel met een minimum aan visie, en aardig wat politieke moed en een duidelijke koersverandering) het land sterker en minder kwetsbaar maken, en tegelijkertijd een aanzienlijk deel van de wind uit de zeilen van alle BDS-ers en zogenaamde vrienden van de Palestijnen nemen. Helaas geeft men er in Jeruzalem al decennia lang de voorkeur aan om te klagen over hoe bevooroordeeld en blind de wereld wel niet is, en om tezelfdertijd anderen (in Gaza, Teheran, Damascus, Beirut, en Cairo, om maar een paar plaatsen te noemen) ons de werkelijkheid laten dicteren, en achter de door die anderen bepaalde feiten aan te hollen. Of te kruipen. De terugtrekking uit Gaza (en in zekere zin geldt dat ook voor Zuid-Libanon) waren voorbeelden van Israelische initiatieven, maar die liepen rampzalig uit, met name omdat ze vergezeld gingen van een absoluut gebrek aan nazorg en visie (o.a.:  het eerste rotje dat west- dan wel zuidwaarts werd gegooid had met superdisproportioneel geweld moeten worden beantwoord). Anyway, nogmaals over de media. Zoals gezegd zou ik graag zien dat Israel minder tijd en energie besteedt aan het klagen over hoe slecht de andere kant wel niet is en hoe hypocriet de wereld (de media incluis) reageert, en iets beter zijn eigen best doet om onze eigen realiteit (en daarmee ook die van velen die bij ons in de buurt wonen) iets leefbaarder te maken. Desondanks knikte ik verschillende malen instemmig toen ik dit opiniestuk van Martin Sommer, over journalisme en professionaliteit, las. Het zou sommige media sieren als ze af en toe iets professioneler te werk gingen, dat moge duidelijk zijn.

Wednesday, August 20, 2014

Een kamerbreed front tegen antisemitisme

Eergisteren stond het volgende artikel in het Friesch Dagblad.

Ziehier een kop op de website van de Telegraaf afgelopen zaterdag: “Moslims claimen Malieveld”. Erboven staat “Extreem rechts daagt burgemeester Van Aartsen”. De bloedhete zomer in Irak, Syrië, Israël en de Gazastrook heeft ook de temperatuur in Den Haag tot onaangename hoogten doen stijgen. Extremistische figuren en (gelegenheids)bewegingen bepalen nu al enige tijd het straatbeeld en de sfeer in het centrum van de Nederlandse democratie. Dat komt ervan wanneer de mainstream partijen het feitelijk en bloc laten afweten.

Zoals eerder en elders in de geschiedenis speelt ook nu de Joodse gemeenschap de niet benijdenswaardige rol van de kanarie in de koolmijn. Joden zijn vaak de eerste maar zelden de enige doelwitten en slachtoffers wanneer intolerantie en politiek geweld de kop opsteken. Met de huidige ronde in het conflict tussen Hamas en Israël zien jodenhaters weer kans om hun gevoelens openlijk te uiten. Ik heb het dan natuurlijk niet over doodgewone kritiek op Israël, Israëls beleid in de bezette gebieden, of Israëls optreden in de Gazastrook. Wie leest wat ik de afgelopen jaren heb geschreven weet dat ik – vanuit mijn eigen links-Zionistische perspectief en vaak om persoonlijke redenen – veel van die kritiek deel. Ik blijf erbij dat juist Israëls oprechte vrienden (en dat zijn er gelukkig nog veel) hun kritiek moeten uiten. Wat niet wil zeggen dat iedereen in Israël – en dan vooral in de huidige regering – zulke kritiek waardeert, laat staan ernaar luistert. Maar dat is een ander verhaal.

In dit geval heb ik het natuurlijk over de uitingen van onversneden antisemitisme die we de laatste tijd weer volop gezien en gehoord hebben, in Nederland en daarbuiten. Veel van het ‘nieuwe’, meest zicht- en hoorbare antisemitisme is uit islamistische (wat niet hetzelfde is als islamitisch, dit onderscheid is belangrijk) hoek afkomstig. Islamistische groeperingen, en hun sympathisanten, spreken openlijk over het doden van Joden, Joodse en Zionistische complotten, enzovoort. Het vaak halfzachte optreden van lokale en landelijke autoriteiten tegen dit verschijnsel heeft er mede voor gezorgd dat eigenlijk alleen extreem-nationalistische bewegingen met vage namen als Voor Nederland, Pro Patria, Nederlandse Volksunie, en Partij voor de Vrijheid een min of meer georganiseerd ‘tegengeluid’ laten horen. Ook dat geluid klinkt verre van aangenaam.
De PVV is en blijft in meerder opzichten een one-issue partij. Haat tegen alles wat met ‘de’ Islam te maken heeft bepaalt sind jaar en dag de toon van veel van wat Geert Wilders en de zijnen doen en zeggen. Op enkele uitzonderingen na wordt zijn ‘partij’ als een paria beschouwd en behandeld door de meeste andere partijen. Veel van wat PVV-kamerleden voorstellen kan niet of nauwelijks serieus genomen worden. Mede daardoor wordt vrijwel elk onderwerp dat zij aansnijden door andere partijen gemeden als de pest, omdat men niet met het gedachte(n)goed van de PVV geassocieerd lijkt te willen worden. Dit geldt in zekere zin ook nu weer. Hier en daar hebben Nederlandse politici zich nadrukkelijk uitgesproken tegen antisemitische daden en tendenzen. De SGP en Christenunie namen daarbij vaak het voortouw. Toch zie ik geen verenigd politiek front tegen antisemitisme.

Net zo goed als uitdrukkingen als ‘kopvoddentaks’ en ‘meer of minder Marokkanen’ niet mogen en kunnen in Nederland anno 2014, kunnen en mogen hakenkruizen, beweringen over ‘zionistische complotten’, verwijzingen naar gaskamers, en (oproepen tot) geweld tegen Joden geen deel uitmaken van de politieke discussie in Nederland. Vrijheid van meningsuiting mag geen vrijbrief worden voor het oproepen en aanzetten tot haat en geweld. Het zou alle gevestigde politieke partijen in Nederland die zich op meer dan één hoofdonderwerp richten (VVD, PvdA, SP, CDA, D66, Christenunie, Groen Links, SGP) sieren, en de Nederlandse democratie versterken, wanneer zij één verenigd front vormen tegen antisemitisme. Door zijn bijzondere karakter en historische betekenis is het belangrijk dat deze vorm van rassenhaat speciale aandacht krijgt. En dan heb ik het niet over een advertentie in de Telegraaf, met of zonder Wilders’ naam eronder, op initiatief van deze of gene Joodse organisatie, maar over een continu, pro-actief lange-termijn beleid van de partijen zelf. Steeds wanneer een beweging of (rand)figuur zich in het openbaar antisemitisch uitlaat, of wanneer een Joodse persoon of organisatie fysiek of verbaal wordt aangevallen omdat hij/zij Joods is, moet zo’n front (ik denk aan een interparlementaire actiegroep of iets dergelijks) zich met één stem, bij monde van één gezaghebbende woordvoerder laten horen en zien. Telkens wanneer een lid van één van de betrokken partijen in wat voor medium dan ook puur antisemitische kolder uitslaat, moet zo’n lid stante pede geroyeerd worden. Op deze manier kan in ieder geval één belangrijk aspect van het opkomende islamisme worden bestreden, en neemt men aardig wat wind uit de zeilen van de PVV en andere ultra-nationalistische volksbewegingen.


Het zou helemaal fantastisch zijn als de partijen daarnaast een actiegroep oprichten die, als één Nederlands politiek blok en in samenwerking met Europese partijen, steun betuigt aan en contact zoekt met de gematigde krachten in Israël en de Palestijnse gebieden: de personen, partijen en NGOs die nog immer ijveren voor een twee-staten-oplossing. Zulke krachten zijn er nog steeds,  maar zij voelen zich nationaal en internationaal steeds meer geïsoleerd, zeker tijdens crisisperioden zoals de huidige. Dat is echter, zoals gezegd, weer een ander verhaal.

Monday, August 11, 2014

Logic and 'Democracy'


Is it just my twisted mind, or do logic and equality before the law (one of the basic principles in a democracy, as far as I am aware) require that if the houses of these murderers can be sealed and destroyed, the same should go for the houses of these murderers? And yes, I know that the members of the former group are not Israeli citizens. But that is part of what I am trying to say here.

Saturday, August 09, 2014

Tom Janssen on Arab (Muslim) 'Solidarity' and Anti-Semitism

Is it just me, or could you erase the adjective 'Arab' here?"Where does it hurt"
Arab World - Iraq, Syria, Libya

Found on the website of Tom Janssen.

Tom Janssen on the Summer of 2014


"Cucumber Time" (The Dull/Silly Season)

Found on the website of Tom Janssen.

Tom Janssen on the MH-17 Disaster"I"m looking for the person who is responsible for this..."

Found on the website of Tom Janssen.

Obama (via Friedman) on Israel and the Palestinians


This morning, on Israeli television, one of the headlines was: "Obama: Netanyahu too strong politically". That sounds bad, doesn't it? Of course, the words were presented as yet another American interference in Israeli affairs, and yet another example of how little President Obama 'understands' the Middle East and cares for Israel. But when you read a full transcript of the interview (by the unparallelled Thomas Friedman, for the good old New York Times), you will see that not only does the Obama administration understand Israel and the Palestinian/Arab-Israeli conflict very well, it cares for and about Israel not less and probably even much more than most previous American governments. So far, no American President has made it so clear that time is not working in Israel's favor as Mr. Obama has, and no Secretary of State has been working as hard as Mr. Kerry to get Palestinians and Israelis talking and in return has been insulted and ignored so many times by an Israeli government that (i.e. a majority of which) refuses to understand and/or admit that the occupation (that is, Israel's settlement policy) is a big part of the conflict. Of course both the President and his Secretary of State have made mistakes, but the only way not to make any mistakes is by doing nothing. No, giving up (many/most of) the settlements and retreating behind an internationally recognized border won't bring peace instantly, and maybe (probably?) true peace is unattainable, but such a move will strengthen Israel in every possible way, and it will strengthen the more or less reasonable sides among the Palestinians (who are our only hope on a way out of this mess). Without any initiative (preferably coming from but if necessary imposed on both Palestinians and Israel) that will lead in the foreseeable future to clear/recognized/defendable borders between Israel and a Palestinian state (at least in the Westbank, if possible also in Gaza, but "Cow, cow, ..." as we say in Hebrew, one thing at a time). I am very disappointed by Barack Obama, in many ways, but you cannot say that he is not a friend of Israel. Unless you are looking for friends who will shout "Hallelujah" whatever you do, and no matter how stupid the mistakes are that you make or how blind you choose to remain.

Here are the full excerpts from the interview that deal with Israel and the Palestinians:

I asked the president whether he was worried about Israel.
“It is amazing to see what Israel has become over the last several decades,” he answered. “To have scratched out of rock this incredibly vibrant, incredibly successful, wealthy and powerful country is a testament to the ingenuity, energy and vision of the Jewish people. And because Israel is so capable militarily, I don’t worry about Israel’s survival. ... I think the question really is how does Israel survive. And how can you create a State of Israel that maintains its democratic and civic traditions. How can you preserve a Jewish state that is also reflective of the best values of those who founded Israel. And, in order to do that, it has consistently been my belief that you have to find a way to live side by side in peace with Palestinians. ... You have to recognize that they have legitimate claims, and this is their land and neighborhood as well.”
Asked whether he should be more vigorous in pressing Israel’s prime minister, Benjamin Netanyahu, and the Palestinian Authority’s president, Mahmoud Abbas, also known as Abu Mazen, to reach a land-for-peace deal, the president said, it has to start with them. Prime Minister Netanyahu’s “poll numbers are a lot higher than mine” and “were greatly boosted by the war in Gaza,” Obama said. “And so if he doesn’t feel some internal pressure, then it’s hard to see him being able to make some very difficult compromises, including taking on the settler movement. That’s a tough thing to do. With respect to Abu Mazen, it’s a slightly different problem. In some ways, Bibi is too strong [and] in some ways Abu Mazen is too weak to bring them together and make the kinds of bold decisions that Sadat or Begin or Rabin were willing to make. It’s going to require leadership among both the Palestinians and the Israelis to look beyond tomorrow. ... And that’s the hardest thing for politicians to do is to take the long view on things.”

Friday, August 08, 2014

Jioep Bertrams on the Hamas-Israel Negotiations
Negotiations

(Found on the website of Joep Bertrams)


Okay, We'll Call it a Draw(the relevant part starts at 2 min. 30 sec.)

As with every war, the first question journalists tried to answer as soon as the war seemed to be nearing its end appeared to be: "Who won?". This morning the rocket fire on Israel has been renewed, and Israel has started to fire back. So farm every possible answer to the abovementioned question has already been given. I cannot help but be reminded of the famous scence of Sir Lancelot and the Black Knight, in Monty Python and the Holy Grail. Not that IDF is anything like Graham Chapman's Sir Lancelot, or that I think that Israel is the victor (in my opinion this war, as so many others, only has losers), and Hamas has been hit but hardly been beaten, but still. "''tis but a scratch.", "I've had worse.", "Just a flesh wound!". "I'm invincible!!!", and then "Okay, we'll call it a draw." If the whole situation was not so sad and frustrating, we could have a good laugh about all this.

Sunday, August 03, 2014

Thomas Friedman on the Current War


In his column in today's edition of the NYT, Thomas Friedman analyzes the current war well.

Two quotes:
This is a generation of Arab, Palestinian and Israeli leaders who are experts at building tunnels and walls. None of them ever took the course on bridges and gates.
(quoting Yasser Abed Rabbo) If the Palestinian Authority is going to come back in as the game-changer, it will be as the head of a Palestinian national unity government, with Hamas and Islamic Jihad inside, that would negotiate with Israel [...]. If Hamas and Israel want to end this war with some of their gains intact, they will both have to cede something to the Palestinian Authority.  

Amos Oz on the War in Israel and Gaza

Through the Facebook page of a friend and colleague who was born and raised in Switzerland I came across an interview, published and broadcast in German by Deutsche Welle, with the always wise and sincere Amos Oz. Here I found an English translation (transcription) of the article. Philip Gourevitch, in The New Yorker, calls Mr. Oz "that rarest thing in this war - an honest voice".

Some quotes:
...for Israel it is a lose-lose-situation. The more Israeli casualties, the better it is for Hamas. The more Palestinian civilian casualties, the better it is for Hamas. 
My suggestion is to approach Abu Mazen and to accept the terms - which the whole world knows - for a two-state-solution and coexistence between Israel and the West Bank: Two capitals in Jerusalem, a mutually agreed territorial modification, removal of most of the Jewish settlements from the West Bank. 
I believe the majority of the Palestinians are not in love with Israel, but they do accept with clenched teeth that the Israeli Jews are not going anywhere, just like the majority of Israeli Jews - unhappily and with clenched teeth - accept that the Palestinians are here to stay. This is a basis not for a honeymoon, but perhaps for a fair divorce just like the case of the Czech Republic and Slovakia. 
I have been a man of compromise all my life. But even a man of compromise cannot approach Hamas and say: 'Maybe we meet halfway and Israel only exists on Mondays, Wednesdays and Fridays.'
A relative of mine who survived the Nazi Holocaust in Theresienstadt always reminded her children and her grandchildren that her life was saved in 1945 not by peace demonstrators with placards and flowers but by Soviet soldiers and submachine guns. 
Occupation is corrupting, even if it is unavoidable. Brutality, chauvinism, narrow-mindedness, xenophobia are the usual syndromes of conflict and occupation. 
 

Saturday, August 02, 2014

Remember, 70 Years Ago


Seventy years ago, on 2 August 1944, the Nazis liquidated the 'Zigeunerlager' in Auschwitz, murdering 3,000 Roma and Sinti men, women, and children. Aug. 2 has become the official Memorial Day of the Porajmos, the brutal murder of hundreds of thousands of Roma and Sinti during World War II, in Auschwitz, Belzec, Treblinka and elsewhere in Europe.

Joep Bertrams on Gaza CeasefiresNext...!

Found on the website of Joep Bertrams.

Friday, August 01, 2014

This cannot be true...


Just before I was about to have a shower before going to bed, I zapped and watched the Channel 1 news for a few minutes. The foreign affairs correspondent said - and the text at the bottom page confirmed this - that the UN is angry at Washington and Israel that they do not share the Iron Dome technology with Hamas and other areas in the world that are under attack. This would be hilarious if the situation was not so sad, and the UN was not turning itself again and again into a joke that refuses to become funny. I am not saying that no UN official does a good job or has excellent intentions, but G'd help the poor people whose lives depend on Ban Ki Moon, the UNHRC, UNWRA etc. It really seems that Mr Moon (or Ki Moon, or Ban, I have no idea how Korean names work, sorry) and his underlings won't be happy until the number of Palestinian and Israeli victims is more balanced.

(PS: I know I am a little bit too cynical here, but if this news item is true it is just too ridiculous for serious words).

(PPS: The main source for this seems to be Breitbart, but other sites have adopted the news item, see for example the site of the Washington Times. I don't know these sites well enough to know if they are somehow reliable or mostly tendentious. The fact that the main Israeli medium to report on this appears to be the ultrarightwing Arutz Sheva (Israelnationalnews, the name says a lot) (plus the Channel 1 reporter late last night, but he usually does not much more than summarize headlines that he finds online) makes be skeptic. It seems that no mainstream medium has dedicated separate headlines to what looks like nothing more but yet another stupid faux pas of a UN official).

Some remarks about the war in Gaza and Israel


  • As much as I have criticized and will continue to criticize the policy of this government and its predecessors regarding the Palestinians (since I am absolutely convinced that if there is a solution to the conflict between Israel and the Palestinians, that solution can never be a 100 % military one, and should be largely political) I give my support to Binyamin Nethanyahu and the army commanders in this war.
  • As I wrote in an article in Dutch (see the first posting of 24 July), I believe this war can only be actually won  if Israel realizes that its settlement policy, which can/will never be accepted by the international community, hurts us in oh so many ways and should be ended. Israel has to have internationally recognized borders and to invest all of its resources in the Jewish state within those borders, rather than investing in what is for all sakes and purposes a lost cause.
  • Just to be clear: Gaza is not occupied territory. One of the reasons why Israel has every possible right to defend its border with Gaza is that the State of Israel has been under constant attack from Gaza (which functions as a state, no matter how dysfunctional).
  • If this war is a war of choice, then Israel did not choose it. On the contrary, it probably waited too long to respond to the ongoing rocket attacks and tunnel digging by Hamas, Islamic Jihad, and whatever other names the terrorists label themselves with.
  • Several days ago Brazil recalled its ambassador from Israel. Only recently, President Dilma Rousseff had no qualms about posing with a big smile on her face with Vladimir Putin, who has been trampling human rights in his country for several years now, and who in all probablility can be held responsible for the murder of almost 300 people on board flight MH17, or about cooperating with Qatar, which has become one of Hamas' main sponsors. The people of Brazil are blessed with such a wise and sensitive president.
  • Also, a Malaysian athlete wore a glove in solidarity with the people of Gaza during the Commonwealth Games. Very touching, but wouldn't you expect him to express solidarity first with people closer to him? For example, those on board the Malaysian Airways flight that was shot down over the Ukraine? See the cartoon by Tom Janssen: if you want world attention, start a fight with the Jews. If you can't do that, hardly anybody will give a damn about your fate. 
  • Not that I think that most people who claim to feel for the poor people of Gaza actually care about them. If their feelings of sympathy were genuine, they would also demonstrate for the poor people of Syria (Somalia, Sudan, Iraq, etc.), as well as for everybody in Israel who is threatened constantly by Palestinian rockets and mortars, AND against Hamas who terrorizes not only Israel but also and particularly the poor people of Gaza.
  • Turkey has become an enemy state for all intents and purposes. Israel should change its policy accordingly.
  • Look at the high number of officers among the IDF soldiers who have fallen or been wounded in this conflict. Many if not most of those soldiers would still be alive if Israel was less cautious towards Palestinian civilians in its attacks against Hamas and other targets. Of course there still are way too many civilian casualties (every such casualty is one too many), and I am sure that in a few cases more could have been done to make sure that civilians were not hurt, but unless you look but don't see and listen but don't hear you cannot claim that the IDF is an immoral army. At least not less moral than the armies of the USA, the UK, France, Germany, or any other more or less civilized country (notice that I did not mention Russia), none of which has ever had to fight a war similar to the one Israel is fighting today. I don't envy Nethanyahy, Moshe Ya'alon, Benny Gantz, or any of the army commanders in the field, who every day have to make tens if not hundreds of complex decisions that involve carrying out their mission, facing an enemy that loves to sacrifice its own people, protecting their own men and the citizens of Israel, and trying not to hurt innocent Palestinians.
  • Please let's stop using the word ceasefire until we have one that holds for at least 24 hours on both sides.

EscapismOn three channels here in Israel you can watch the news all day. Unfortunately, hardly any news is good news these days. Which is one of the reasons why every now and then I look for more fun things to do and watch. By chance I came across this commercial. I don't know what I like most about it, the scenery of the villages, the performance by and work of David Garibaldi (whom I had never heard about before), the quiet lives of these Dutch 'village people', or the frikandel speciaal that Garibaldi eats at the end. Fact is that I enjoyed the commercial, and that it brought a smile on my face for a few minutes. Chapeau for all the people behind the video.